“Ābelīte” uzsāk APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai / programmas ieviešanu iestādē.

Cienījamie vecāki!

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte” uzsāk APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai /

programmas ieviešanu  iestādē.

Programmas mērķi

          1.     Veicināt pozitīvu uzvedību

         2.     Attīstīt emocionālo inteliģenci

         3.     Veicināt lasītprasmi

Ieguvumi

         1.     Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem.

         2.     Bērni iemācīsies risināt problēmas.

         3.     Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki.

        4.     Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

Programmai ir 3 galvenās sastāvdaļas:

         1.     Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai iestādei)

         2.     Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)

         3.     Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (sagatavošanās grupā)

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)

         1.     Iestādē ir skaidra uzvedības etiķete.

         2.     Uzvedības etiķete ir saistīta ar drošību, atbildību un cieņu.

         3.     Iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības etiķeti.

         4.     Audzēkņi varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.

         5.     Visi iestādes darbinieki vienoti reaģēs uz uzvedības etiķetes pārkāpumiem. 

Lūgums vecākiem, lai programma īstenotos mūsu iestādē:

1.         Jūs saņemsiet regulāru informāciju (iestādes interneta vietnē: www.zalaabelite.lv,

grupas informācijas stūrītī)

2.         Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot uzvedības etiķeti, pārrunāt tos mājās,

sadarboties ar skolotājiem.

         3.     Aicinām kontaktēties ar iestādes darbiniekiem, ja Jums rodas kādi jautājumi.

Vecāki var būt pārliecināti un mierīgi, ka bērns mācās drošā un draudzīgā vidē.

APU ieviešana iestādē:

        1.     Ir izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai.

2.         Visi iestādes darbinieki vadītājas vadībā kopš š.g.februāra līdz augustam mācās

pozitīvas uzvedības ieviešanas principus iestādē.

         3.     Visi audzēkņi tiks iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem iestādē.

         4.     Vēlamā uzvedība tiks mācīta un apbalvota.

Sociāli emocionālā audzināšana

Visiem audzēkņiem notiks īpašas rotaļnodarbības, kurās tiks mācīta:

         1.     emociju pašregulācija

         2.     pozitīvas komunikācijas prasmes

         3.     mērķu izvirzīšana

         4.     problēmsituāciju risināšana