“Ābelītes” vizīte uz Portugāli.

Ir sācies ES Erasmus+ KA 2  programmas projekta “Ceļojums uz nākotnes kompetencēm” otrais – pēdējais gads. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” projekta komandai tas iesākās diezgan atbildīgi, jo no 17. līdz 19. oktobrim notika ceturtā starpvalstu tikšanās Portugālē, vietā, kur oktobra  vidū lutina saule un silts vējš, cilvēki uzņem ar smaidu un ir ļoti draudzīgi, bet pludmales burvību pie okeāna var baudīt gandrīz cauru gadu. Partnerskola Portugālē ir prestižā vidusskola “Agrupamento de Escolas de Fajões”. Skola atrodas pilsētā Oliveira de Ozameis, apkārt plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus, bet mācību iestādes teritorija ir iežogota, un skolēni to var atstāt, beidzoties stundām. Skolas telpās un gaiteņos  valda radošā atmosfēra.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”  šajā starpvalstu sanāksmē pārstāvēja iestādes vadītāja Agafija Dubovska, projekta koordinatore Nataļja Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotāja Ludmila Atrahimoviča. Tikšanās mērķis bija klātienē izvērtēt iepriekšējā gadā paveikto un precizēt tās aktivitātes, kas projektā ieplānotas šogad. Katrs projekta partneris centās objektīvi izvērtēt savu un visa projekta kopējo darbu, lai varētu fiksēt, ko uzlabot, kā pilnveidot atsevišķas aktivitātes. Šī gada projekta darbs ir ļoti nozīmīgs – līdz jūnija mēnesim jāveido e-grāmata ar rotaļdarbību plāniem un konspektiem, skolotājiem jāpiedalās projekta vizītēs Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Itālijā, kā arī divos gados paveiktais precīzi jāatspoguļo konferencē Lietuvā projekta nobeigumā.

Portugāles kolēģi un skolēni visus laipni uzņēma savā skolā. Vadītāja vietnieks  Marko Martins pastāstīja mums par pirmsskolas izglītības sistēmu.  Skolā projektu koordinatoriem bija iespēja uzzināt, kādas ir izglītības attīstības prioritātes. Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt trīs pirmsskolas izglītības iestādes. Portugāles bērnudārzos, bija iespēja vērot kompetenču pieeju, kas ir ļoti aktuāls jautājums šodien mūsu valstī. Centāmies strādāt intensīvi, lai pietiktu laika iepazīties ar Portugāles kultūru, tradīcijām un apskatīt ievērojamākās kultūrvēsturiskās vietas.

Gribētos pateikties portugāļu kolēģiem, īpašī Oliveira de Ozameis vidusskolas “Agrupamento de Escolas de Fajões” vadītāja vietniekam un projekta koordinatoram Portugālē Marko Martina kungam par laipno uzņemšanu, atsaucību, pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā! Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Mūsu komanda ir emociju pilna un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem pedagogiem.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetencēm” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece un projekta koordinatore

Nataļja Kozireva