“Ābelītei” ir piešķirts “eTwinning Skola” statuss.

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.

Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes.

Novērtējot iestādes aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šogad, otrajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu saņema Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte”.

Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning un Erasmus + projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

Kopš 2014.gada “Ābelītē” eTwinning un Erasmus+ projektus īsteno vairāki pedagogi, aktīvākās no tām ir Oļesja Ugoļova, Ludmila Atrahimoviča, Irina Nurmuhametova un Gaļina Košlača. Viņas arī piedalījušas vairākos eTwinnig profesionālās pilnveides pasākumos par inovatīvu priekšmetu mācīšanu, IKT izmantošanu un neformālās izglītības metožu izmantošanu mācību procesā.

Šis apbalvojums norāda arī uz iestādes pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes audzēkņu labā.”

eTwinning platforma ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, Erasmus+ aktivitātes un projekti, kas ir unikāls skolotāju palīglīdzeklis. Piedaloties dažādos ES projektos, kā arī izmantojot tos kā papildus mācību metodi un līdzekļi tiek nodrošināta un veicināta kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā. Pateicoties visām iepriekš minētajam tiek pilnveidota pedagogu profesionalitāte IKT un  valodu jomā.