VALSTS SVĒTKI PIRMSSKOLĀ “Ābelīte”

Vai tu zini, kas ir Latvija?

Tā ir zeme, mana dzimtene.

Vai tu zini, kas ir dzimtene?

Tā ir zeme, kur es piedzimu.

Vai tu zini, kā es piedzimu?

Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,

Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.

/Jānis Peters/

16. novembrī  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolā „Ābelīte” bērni un pedagoģi sanāca kopā un vienojās kopīgās dziesmās un dzejoļos par savu Tēvzemi, lai sveiktu viens otru  Latvijas 103. dzimšanas dienā.  Jau pirms svētkiem Pirmsskolā „Ābelīte” un tā teritorija tika saposta svētkiem, lai godinātu Latvijas valsti un tās simboliku.                                                                                                Svinīga un priecīga šī diena ir pirmsskolā, kad visiem pie apģērba ir sarkanbaltā lentīte. Bērniem atmiņā paliks kopīgi dziedātā Latvijas himna, skaistie bērnu zīmējumi un aplikācijas par mūsu Dzimteni. Svētkos neiztikām arī bez latviešu tautas dejām, dziesmām un rotaļām.

Laba vēlējumus un saules mūžu Latvijai novēl Daugavpils pilsētas 11.pirmsskola „Ābelīte”.

Foto atskaite fb grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

A. Verbicka

t. 65474792