Piedalīšanās Skola2030 reģionālā konferencē “Praktiski. Lietpratībai”, Latgale.

2022. gada 5. aprīlī Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvji Ludmila Atrahimoviča un Ilona Smirnija dalījās pieredzē Skola2030 reģionālā konferencē “Praktiski. Lietpratībai”, Latgale. Uzstāšanās temats: Projektu iespējas un ieguvumi Iestādes attīstībā. Zaļās domāšanas veicināšana dabas programmu ietvaros”.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ludmila Atrahimoviča prezentēja Iestādes darbu eko-projektos: tika sniegta informācija par projektu iespējām un ieguvumiem Iestādes attīstībā, Zaļās domāšanas veicināšanu, projektu laikā veiktajām aktivitātēm, kā arī par pārņemto pieredzi. Tika sīki pastāstīts par vienu no lielākajiem 2020./2021.m.g. īstenotajiem projektiem “Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros” (“Exploring the curriculum through nature programs”) un prezentēti tā darbības laikā izstrādātie produkti: “Skolotāju rokasgrāmata aktivitātēm brīvā dabā”, vecāku ceļvedis “Vecāku dabas izziņas ceļvedis brīvā dabā”, āra aktivitāšu ceļvedis “Labās prakses ceļvedis brīvā dabā”, kā arī izstrādātās idejas aktivitātēm brīvā dabā.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Ilona Smirnija pastāstīja par savu projektos saņemto pieredzi un iepazīstināja ar vienu no metodēm, kā iemācīt bērnus pētīt un novērot zīmēšanas laikā brīvā dabā. Smirnijas kundze prezentēja aktivitāti “Uzzīmēsim koku” sagatavošanas grupas bērniem, kuras laikā bērniem dažādos veidos bija jāizmēra koks, kā arī, izmantojot dažādus materiālus, bija jāizveido egle.

Bija ļoti patīkami un vērtīgi saņemt pozitīvus komentārus un atsauksmes par ieguldīto darbu no kolēģiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību iestādes kolektīvam par aktīvu līdzdalību Eiropas Savienības Erasmus+ projektos un vēlmi radoši darboties.

Novēlam veiksmi turpmākajos projektos!

Foto atskaite Iestādes FB grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītāja Nataļja Kozireva