Projekti

DIVĀM DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM PASNIEDZA “ETWINNING SKOLA” SERTIFIKĀTU UN EIROPAS KOMISIJAS PATEICĪBAS VĒSTULI!

“Ābelītei” piešķir “eTwinning Skola” statusu.

"Videi draudzīga Eiropa Zaļajai pasaulei nākotnē"Project's title: "Eco-friendly Europe for a Future Green World" pr. Nr. NPJR 2020/10303

"Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"   /01.09.2017.- 31.05.2018./

1. mobilitāte Lietuvā

video ieskats

2. mobilitāte Latvijā

3. mobilitāte Igaunijā

ES Erasmus + KA 2 projekti:

"Dari savu skolu pats"/ "A do it yourself school"

“Daba mīl bērnus”/”Nature loves kids”

Nr. 2019-1-HU01-KA229-060889_3 

"Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros"/

"Exploring the curriculum through nature programs" 

Nr. 2018-1-RO01-KA229-049254_2

2018 - 2021

Project's TWINSPACES:

1. Fall sensation

"Ābelītes"" vizīte uz Grieķiju

Projekta produkti:

1. Skolotāju ģīds aktivitātēm dabā;

2. Vecāku ģīds aktivitātēm dabā;

3. Labas prakses piemēri dabā;

4. Idejas aktivitātēm- Flora;

5. Idejas aktivitātēm - Fauna

2018 - 2021

Project's blog

Project's TWINSPACE

    

"A journey to the competence of the future" /

"Ceļojums uz nākotnes kompetenci"

pr.Nr. 2017-1-PL01-KA219-038679_4 

 2017 - 2019

 Project's TWINSPACE

“Ābelītes” pedagogu projekta brauciens uz Grieķiju

“Ābelītes” vizīte uz Poliju

"Ābelītē" uzturas pedagogi no 8 valstīm

''Ābelītes'' vizīte uz Portugāli


"Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā"

 /2015-2017/

 projekta interneta vietne

eTwinning projekti:

"Travelling box"

"Flower in a child's hand"

"Learning can be fun through fairy tales"

"Discovering Erasmus+ "

"International calendar celebrations"

"Magic children's crafts"

Kontaktpersona:

Nataļja Kozireva, projektu koordinatore Latvijā

e-pasts: daugip11@inbox.lv, t.65474792