Paldies tev, tēti!

….Tēti, uzdāvini man lielus baltus spārnus - lai varu kopā ar tevi lidot un  redzēt cik apkārtējā pasaule ir skaista.

…Tēti, uzdāvini man lielos baltos sapņus –gribu uzbūvēt sev miera pili.

…Tēti uzdāvini man lūdzu laimi – lai varu saprast kā rodas smiekli un no kā ceļas  prieki!

Saulainā un siltā 14. septembra pēcpusdienā Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” norisinājās īpašs Tēva dienas pasākums. Tā mērķis bija pirmsskolas pagalmā pulcēt tētus, vectēvus, krusttēvus, mammas un vecmammas, lai aktīvi un sportiski aizvadītu dienu, vēršot uzmanību tieši uz bērnu un vecāku kopā būšanas laiku.

„ Ābelītes” skolotājas saka lielu paldies savu bērnu vecākiem, šoreiz tēviem, kuri atbalstīja tēvu dienai veltīto pasākumu.  Tētuki, mazliet samulsuši, pulcējās pirmsskolas pagalmā -  bērni sagatavojuši mīļu dāvaniņu sagaidīja viņus.

Atsaucība bija liela. Pirmsskolas izglītojāmājiem līdzi atnākuši bija gan tēti, gan mammas, gan brāļi un māsas. Sagatavošanas grupas skolotājas Ilona un Marina sadarbībā ar mūzikas skolotāju Irinu Nurmuhametovu  aicināja tēvus  uz kopīgu iesildīšanos, lai turpinājumā bērni kopā ar tētiem vai vecvecākiem izietu īpaši sagatavotas stacijas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi. Ļoti svarīga bija bērnu un vecāku savstarpējā sadarbība.

Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi. Tika pārbaudīta ikviena precizitāte, ātrums, veiklība, spēks un izturība. Pēc kopīgām izklaidēm skolotājas aicināja tēvus kopā ar bērniem uz kopīgo deju “Flešmobs” un kopīgo fotosessiju.

Par atraktivitāti un piedalīšanos Tēva dienas pasākumā tēvi tika apbalvoti  ar īpašam pašdarinātam dāvanām.

Izsakam lielu pateicību sagatavošanas grupas skolotājam, mūzikas skolotājai, vecākiem par jautri pavadīto laiku un aktīvo darbošanos svētkos!

 

Foto atskaite FB grupā.  https://www.facebook.com/groups/265333148649415/permalink/390966516086077/

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece

Anita Verbicka

t.65474792