Nordplus projekts "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"/

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes projekta

"Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school"

/"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"/

 pr.Nr. NPJR 2017/10126 apraksts

 

Max. ES finansējums 3030,00 EUR.

Koordinators:  Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis – Kelme, Lithuania

Sadarbības partneri:

 Daugavpils city 11.P.E.I “Ābelīte” - Daugavpils, Latvia

Kohtla-Jarve kindergarten Tareke - Kohtla-Jarve, Estonia

 

Projekta ilgums

No 01.09.2017. līdz 31.05.2018. (1 mācību gads)

Projekta mērķis

Nordplus programmas projekta mērķis ir izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm. Projektā tiks izmantotas modernās apmācību un mācīšanās metodes un stili. Ar projekta palīdzību notiks skolotāju profesionālās meistarības pilnveide un audzēkņu  mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana, kā arī pedagoģiskais personāls varēs iepazīties ar Baltijas valstis kultūrām un tradīcijām.

Projekta apraksts

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde kā projekta partneris sadarbosies ar Lietuvas (koordinators) un Īgaunijas pirmsskolām. Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par modernās metodikas izmantošanu, lai paaugstinātu skolēnu mācīšanās procesa kvalitāti, tiks izstrādātas, pielietotas un izplatītas inovatīvas metodes. Projekta laikā tiks organizētas tikšanās ar partneriestāžu skolotājiem. Projekta ietvaros ir paredzētas skolotāju īstermiņa / 5 dienas/ mobilitātes uz visām partneriestādēm.

Projekta izmaksas

100% Nordplus programmas atbalsts:

            projekta kopējais finansējums – 3030,00 EUR (trīs tūkstoši trīs desmit EUR)


Projekta mērķa grupa

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji (12 cilvēki).

Projekta aktivitātes

1.      Pedagoģiski-metodoloģisko dokumentu un metodisko līdzekļu (grāmatas, video materiāli, spēles) izstrādāšana,

2.       Skolotāju grupu vizītes uz Lietuvu un  Īgauniju.

3.      Labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā pirmsskolā un pašvaldībā.

4.      Izstāžu organizēšana (audzēkņu darbi).

5.   Projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas pirmsskolu un vietējās sabiedrības informēšanai.