Mūsu sadarbība

13. marts  “Ābelītē” bija ļoti neparasts, jo bērnudārzā viesojas īsti vikingi no vēsturiskā notikumu modelēšanas  „Robeža”, kuri nodarbojas ar viduslaiku dzīvesveida un dažādu notikumu iedzīvināšanu.  Kluba galvenais uzdevums ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tāpēc VMK „Robežas” pārstāvji iepazīstināja „Ābelītes” audzēkņus ne tikai ar vikingu ikdienas dzīvi, ieročiem un ekipējumu, bet arī organizēja viduslaika vikingu kaujas, kas ļoti iepriecināja bērnus.

Pateicoties kluba organizētajām aizraujošām aktivitātēm, pirmsskolnieki varēja iedziļināties viduslaiku gaisotnē un sajust sevi par vikingu.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas iestādes ”Ābelīte” administrācija pateicas  Markam Badalanam, Artūram Vilmanim, Artjomam Dubovikovam un Alisai Oļeņinai par sadarbību, atsaucību un iespēju tuvāk iepazīt viņu pārstāvēto kultūru!

Gatavojoties Starptautiskai dzimtās valodas dienai un ar mīlestību pret savu dzimto valodu un ar toleranci pret citām valodām,  kultūrām, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas  izstādes „Tautību dažādība” un „Mūsu senču mantojums, kas silda dvēseli”, radošās darbnīcas un, kā  svētku kulminācija,  tematiskā rotaļnodarbība  sadarbībā ar Baltkrievijas   kultūrizglītības sabiedrību  „Uzdim”, kura 19. februārī viesojās pirmsskolas iestādē „Ābelīte” . Šīs biedrības galvenais uzdevums  ir veicināt pārstāvētās tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un bagātināt sabiedrību ar starpkultūru dialogu.  Baltkrievu biedrības pārstāvji audzēkņus iepazīstināja ar dažādiem Baltkrievijas kultūras elementiem un tradīcijām.  
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas iestādes ”Ābelīte” kolektīvs pateicas  Daugavpils Baltkrievu kultūrizglītības biedrībai „Uzdim” par atsaucību un iespēju tuvāk iepazīt viņu pārstāvēto kultūru!

"Размышлялки" о кухне (видео)


     

 "Размышлялки"  об  инопланетянах 

„Ābelīte” sadarbojas ar bibliotēku „Pārdaugava”.

 

Pasaku lasīšana ir ļoti liela nozīme bērnu attīstībā. Tās attīsta iztēli, veicina domāšanu, audzināšanu, stimulē atmiņu, tāpēc pasakas ir pavisam noteikti jālasa gan bērniem priekšā, gan jāstimulē viņus lasīt pašiem. Lasot bērniem, attīstās lasīšanas tehnika un tas jau ir pamats vieglākai turpmāko zināšanu apguvei.

Pasaku lasīšana ir ļoti laba izklaide, par kuru nav jāmaksā, bet tā atmaksājas. Neliedziet sev un saviem bērniem šo izklaidi, jo bibliotēkā bērnu grāmatu klāsts ir fantastisks - vajag tikai to izmantot.

Paldies bibliotēkas „Pārdaugava”  pārstāvjiem  par sadarbību un iespēju iepazīties ar jaunajiem grāmatu  autoriem.