Mēs lepojamies!

2021.gadā 1.oktobrī  svinīgā pasākumā  Daugavpils kultūras pilī tika ieskandināta Skolotāju diena.

No Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes tika virzīta skolotāja Oļesja Ugoļova par radošu pieeju un prasmi veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību pirmsskolas dzīvē. Skolotāja Olesja mūsu iestadē  strāda no 2008.gada.  Skolotāja, kura par īpašu nozīmīgu ieguldījumu aizvadītājā gadā guvusi ka kolēģu, tā vecāku atzinību.

Ka arī tehniskais darbinieks Svetlana Prekele guva atzinību no kolēģu puses par aktīvu piedalīšanos visos iestādes organizētajos pasākumos, iestādes prestiža saglabāšanu un sirsnīgu attieksmi pret saviem kolēģiem! Svetlana strādā mūsu pirmskolā jau 7 gadus. Paldies par atbildīgo darbu!

Skolotāju dienai veltītajā pasākumā izskanēja daudzi pateicības vārdi par milzīgo ieguldīto darbu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.

Ikvienam pedagogam un iestādes darbiniekam gribam novēlēt, lai izturība un pacietība vienmēr iet roku rokā, lai izdodas īstenot idejas un ieceres!

Foto atskaite fb grupā.  

https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

 A. Verbicka

t. 65474792