Mācāmies šķirot atkritumus kopā SIA „AADSO”

       Šonedēļ mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” viesojās „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” pārstāvis, kurš mūsu iestādes sagatavošanas grupas bērniem pastāstīja par atkritumu veidiem, to šķirošanu un šķirošanas nozīmi, jo ikvienam ir iespēja šķirot atkritumus. To tikai vajag ieviest kā ikdienas paradumu, jo, šķirojot atkritumus, mēs taupām dabas resursus un samazinām kopējo poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.

       Izglītojamie ar lielu interesi uztvera informāciju par dabas aizsardzību un aktīvi iesaistījās praktiskajā darbībā: uzzināja kā jāšķiro plastmasa, stikls un papīrs un  izmēģināja to praktiski.  Bērni jūtās atbildīgi, svarīgi un novērtēti par paveikto. Tikšanās beigās mūsu ietādes izglītojamie saņēma uzlīmes.

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijai” par sadarbību interesantā, lietderīgā un audzinošā pasākumā.

Foto atskaite Iestādes FB grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece izglītības jomā

Ludmila Atrahimoviča