Iestādes kolektīvs

"Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet,
kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.”
/Z. Mauriņa/

Daugavpils pilsētas  11.pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītojamajiem strādā :

Iestādes vadītāja Nataļja Kozireva

  Vadītājas vietniece izglītības jomā  Ludmila Atrahimoviča