ES Erasmus + KA 2 projekts "Tolerantai un cieņpilnai skolai"

Par projektu

prezentācija

Par metodi "Persona doll"

Dissemination /Atskaite par aktīvitātēm

Project's partners/ Projekta partneri

Spain/ Spānija

Lithuania/ Lietuva

Italy/ Itālija

France/ Francija

Project's workshops/ Projekta meistarklases

Christmas time 2019

"Rudolph, the Red-nosed Reindeer"

"Christmas workshops with parents"

"Childrens` Christmas tree"

Lithuanian week/Lietuvas nedēļa 

French week/ Francijas nedēļa

Italian week/Itālijas nedēļa

Spain week/Spānijas nedēļa

Web conferences/ Tiešsaites konferences

Web conference with Italian partners/Video konferencija ar Itālijas partneriem

Web conference with French partners/Video konferencija ar Francijas partneriem

Web conference with Lithuanian partners/Video konferencija ar Lietuvas partneriem

Christmas web conference 2020/ Ziemassvetku tiešsaites konference 2020

Project's popularization/ Projekta popularizācija sabiedrībā

Round Table in Shumen, Bulgaria/ project's publication page 26/Apaļais galds Bulgārijā, Šumenā/projekta populārizēšana/lpp26

Activities/ Aktivitātes

"Two eggs"

Children of different colors"

"Square pumpkin story"

Lapbook "I am special"

"Atbalsts pozitīvai uzvedībai"/ "Good mates rules"

"Hands in dough" /Our recipes

"Under the same sun..."

"Halloween 2020"

Preschool activities using Persona Doll methodology

Project's reports/ Projekta atskaites

1.pieredzes apmaiņas seminārs Spānijā

2.pieredzes apmaiņas seminārs Latvijā

PD_Italy meeting.pdf

Leļļu profili

Emma

Jānis

Līga