Erasmus + KA 2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts “Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”/ ”The plurality of the cultures in Europe for learning to live together”

 

projekta Nr. 2015-1-FR01-KA219-015257_2

 Maksimālais piešķirtais projekta finansējums: 16 290,00 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Ecole Maternelle Capendu skola, Jérôme Cavarroc, Capendu, Francija

Projekta koordinatore Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē 

N. Kozireva

Sadarbības partneri :

1.         Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte” - Daugavpils, Latvija,

2.         Oбединено Детско Заведение - Sofia, Bulgarija,

3.         UNICEF Turkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu - Efeler, Turcija,

4.         Konia Kindergarten – Paphos, Kipra.

Projekts ir izveidots, lai attīstītu sadarbību starp Eiropas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Projekta apraksts

Projekts noritēs no 2015.g. 01. septembra līdz 2017.g. 31. augustam.

Galvenais mērķis: ir veicināt eiropeiskumu izglītībā, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.

 Projekts dos iespēju skolēniem un skolotājiem no piecām dalībvalstīm strādāt kopā sistemātiski pie vienas vai vairākām kopīgo interešu tēmām. Šī sadarbība ļaus dalībniekiem apmainīties ar pieredzi, izpētīt Eiropas kultūras dažādos aspektus, sociālo un ekonomisko daudzveidību, palielinās viņu vispārējo zināšanu apjomu un mācās labāk saprast un cienīt vienam otra uzskatus.

      Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par modernās metodikas izmantošanu, lai paaugstinātu skolēnu mācīšanās procesa kvalitāti, tiks izstrādātas, pielietotas un izplatītas inovatīvas metodes.

      Projekta laikā tiks organizētas tikšanās ar partneriestāžu skolotājiem. Projekta ietvaros ir paredzētas skolotāju īstermiņa mobilitātes uz visām partneriestādēm.

 Projekta aktivitātes

1. Interneta vietnes izstrādāšana, pedagoģiski-metodoloģisko dokumentu un metodisko līdzekļu (grāmatas, video materiāli, spēles) izstrādāšana, skolotāju grupu vizītes uz Franciju, Turciju, Kipru un Bulgāriju.

2. Labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā pirmsskolas iestādē un pašvaldībā.

3. Izstāžu organizēšana (bērnu darbi).

4. Projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un vietējās sabiedrības informēšanai.

Laipni lūdzam Latvijā! / Welcome to Latvia

"Ābelītes" ES himna/ Anthem of Europe

Pasaka "Vecīša cimdiņš" (māc. līdzeklis) / The old man's mitten (workbook)

Modernā deja "Dzīvo brīvi" /Modern dance "Live in freedom"

Latviešu tautas deja "Laimīgi bērni"/Latvian folk dance "Happy children"

Latvija dejo Kipras deju/ Latvia dances Cyprus dance

Latvija dejo Bulgārijas tautas deju/ Latvia dances Bulgaria's folk dance

Latvija dejo Turcijas tautas deju / Latvia dances Turkey's folk dance

"Eiropa bērnu acīm" /audzēkņu radošie darbi un foto/

"Eiropas tradicionālie ēdieni"

"Eiropas rotaļas"

"Eiropas radošie darbi"

Plānotās īstermiņa mobilitātes uz partneriestādēm

Francijā: 02.11.15.- 07.11.15.

Latvija pieņem viesus 08.02.16.- 12.02.16.

"Ābelītē" viesojās partneri no projekta Erasmus+

Kiprā: 05.06.16.- 11.06.16.

Turcijā: 05.11.16.- 12.11.16.

Bulgārijā: 05.03.17.- 11.03.17.

videoclip

Francijā: 18.06.17.- 24.06.17.

Projekta interneta vietne: http://erasmus-school.eu/index.html

 

Kontaktpersona

Nataļja Kozireva, projekta koordinatore Latvijā

e-pasts: daugip11@inbox.lv, t.65474792