Atkritumu pētīšana

Mūsdienās zaļā domāšana vairs nav gluži modes lieta, bet akūta nepieciešamība. Vērojot notiekošo pasaulē un klimata pārmaiņas, ko lielā mērā izraisa dabas piesārņošana, jau bērnudārzā bērnus ir jāmāca rūpēties par apkārtējo vidi. Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā to darīt, ir šķirot atkritumus. Sadarbībā ar "Cūkmena detektīvi"  ekoprogrammas  ietvaros skolotājas kopā ar bērniem centās  pētīt un šķirot, dalīt un sadalīt. Izglītojot un informējot bērnus,  netieši bērni izglīto arī vecākus. Cūkmena ekoprogrammas ietvaros centāmies apgūt elementāras lietas, ka, šķirojot atkritumus, mēs:
visus atkritumus spējam pārvērst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jaunu izstrādājumu pagatavošanā;
taupām dabas resursus;

· ietaupām vietu atkritumu poligonos;
saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot
nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai;
padarām dabu ap mums skaistāku;
parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni, lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs, bet arī mūsu bērni un mazbērni.

Temats tika piesaistīts un iesākts Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļas ietvaros, kurā tika
iesaistīti mūsu pirmsskolas  4-5 gadu vecuma grupas bērni. Pedagoģi ar bērniem  pārrunāja nepieciešamos drošības noteikumus – cimdu nepieciešamību, maisu nepieciešamību
atkritumu šķirošanai un pat grābekļa vajadzību lapu grābšanai. Pārrunāja, kāpēc ir dažādas krāsas konteineri, kas katrā maisā jāliek. Bērni pētīja, salīdzināja utt. un secināja, ka atkritumu ir pārāk daudz it sevišķi dažādi plastmasas maisiņi, plastmasas pudeles, vāciņi, trauciņi. No mājām tika atnesti arī dažādi atkritumi, kuri bērniem bija jāšķiro atbilstošajos konteineros. Izrādījās, ka plastmasas un papīra konteineri ir piepildīti visvairāk. Tāpēc visi kopā nolēmām, ka no šiem materiāliem varētu izgatavot dažādus priekšmetus rotaļām. No dažāda lieluma kartona kastēm bērni taisīja robotus, no plastmasas kārbiņām, pudelītēm veidoja kompozīcijas, puķes, vēja slotas āra rotaļām.

Foto atskaite Iestādes FB grupā.  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

A. Verbicka

t. 65474792