Jaunumi

 • Mēs lepojamies!

  2021.gadā 1.oktobrī svinīgā pasākumā Daugavpils kultūras pilī tika ieskandināta Skolotāju diena.

  No Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes tika virzīta skolotāja Oļesja Ugoļova par radošu pieeju un prasmi veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību pirmsskolas dzīvē. Skolotāja Olesja mūsu iestadē strāda no 2008.gada. Skolotāja, kura par īpašu nozīmīgu ieguldījumu aizvadītājā gadā guvusi ka kolēģu, tā vecāku atzinību.

  Ka arī tehniskais darbinieks Svetlana Prekele guva atzinību no kolēģu puses par aktīvu piedalīšanos visos iestādes organizētajos pasākumos, iestādes prestiža saglabāšanu un sirsnīgu attieksmi pret saviem kolēģiem! Svetlana strādā mūsu pirmskolā jau 7 gadus. Paldies par atbildīgo darbu!

  Skolotāju dienai veltītajā pasākumā izskanēja daudzi pateicības vārdi par milzīgo ieguldīto darbu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.

  Ikvienam pedagogam un iestādes darbiniekam gribam novēlēt, lai izturība un pacietība vienmēr iet roku rokā, lai izdodas īstenot idejas un ieceres!

  Foto atskaite fb grupā.

  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Rudens saulgrieži pirmsskolā „Ābelīte”

  Ievērojot Latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē, 2021.gada 30. septembrī, tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Ar dziesmām, rotaļām un jautru tirgošanos pirmsskolā “Ābelīte” aizvadīta Miķeļdiena.

  Visu septembra mēnesi bērni kopā ar pedagogiem darbojas, izzina, izpēta, mācās, izdzied dziesmas un iet rotaļās par rudens un rudens ražas tēmu, par to – kas izaug mūsu dārziņos. Gatavojoties ražas svētkiem, grupas savos mazdārziņos novāca ražu, kuru apskatīt bija ieradies pats Miķelis un Pelīte. Abi iepriecināja bērnus ar dziesmām un rotaļām. Priekš tirgošanās vecāki ar bērniem bija sagatavojuši veselīgus našķus un rotas.

  Pirmsskolas audzēkņi, atbilstoši savam vecumam un darbojoties kopā ar skolotājām sagaidīja Miķeļdienu, pētīja rudens pazīmes, noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē arī par ražas svētkiem.Visi jautri gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par rudens veltēm, arī par pašu Miķelīti. Pēc tam pirmsskolas rotaļu laukumā bērni ar krītiņiem uz asfalta zīmēja rudens ražu, bērni apdziedāja un aprotaļāja dārzeņus. Lai nākamgad mums būtu laba raža un veselība, audzēkņi ar skolotājām veidoja Jumja zīmi no dažādām dabas veltēm.

  Laiks pagāja nemanot, un pašu ceptās smalkmaizītes zeltaini brūnas un kārdinošas iepriecināja bērnus pēc čaklās darbošanās.

  Paldies visiem vecākiem par ieguldīto darbu tirdziņa preču sagatavošanā.

  Paldies “Ābelītes” darbiniekiem par pasākuma organizēšanu!

  Gaidīsim Miķeli atkal nākamgad!

  Foto atskaite FB grupā.

  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas «Ābelīte» bērniem iemīlēt grāmatas palīdzēs bibliotēka.

  Klāt rudens! Skan bērnu balsis, pāri visam līst smieklu mākonīši, gaisā virmo zinātkāre. Priecīgā noskaņojumā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes čaklā grupiņa „Gudrīši” priecē ar iesaistīšanos aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā – lasītveicināšanas programmā „Bērnu žūrija 2021” Māju, kur dzīvo grāmatas, pirmsskolas audzēkņi pagaidām aplūko virtuālajā vidē. Paldies par sadarbību Kalkūnes bibliotēkai!

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Paldies tev, tēti!

  ….Tēti, uzdāvini man lielus baltus spārnus - lai varu kopā ar tevi lidot un redzēt cik apkārtējā pasaule ir skaista.

  …Tēti, uzdāvini man lielos baltos sapņus –gribu uzbūvēt sev miera pili.

  …Tēti uzdāvini man lūdzu laimi – lai varu saprast kā rodas smiekli un no kā ceļas prieki!

  Saulainā un siltā 14. septembra pēcpusdienā Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” norisinājās īpašs Tēva dienas pasākums. Tā mērķis bija pirmsskolas pagalmā pulcēt tētus, vectēvus, krusttēvus, mammas un vecmammas, lai aktīvi un sportiski aizvadītu dienu, vēršot uzmanību tieši uz bērnu un vecāku kopā būšanas laiku.

  „ Ābelītes” skolotājas saka lielu paldies savu bērnu vecākiem, šoreiz tēviem, kuri atbalstīja tēvu dienai veltīto pasākumu. Tētuki, mazliet samulsuši, pulcējās pirmsskolas pagalmā - bērni sagatavojuši mīļu dāvaniņu sagaidīja viņus.

  Atsaucība bija liela. Pirmsskolas izglītojāmājiem līdzi atnākuši bija gan tēti, gan mammas, gan brāļi un māsas. Sagatavošanas grupas skolotājas Ilona un Marina sadarbībā ar mūzikas skolotāju Irinu Nurmuhametovu aicināja tēvus uz kopīgu iesildīšanos, lai turpinājumā bērni kopā ar tētiem vai vecvecākiem izietu īpaši sagatavotas stacijas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi. Ļoti svarīga bija bērnu un vecāku savstarpējā sadarbība.

  Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi. Tika pārbaudīta ikviena precizitāte, ātrums, veiklība, spēks un izturība. Pēc kopīgām izklaidēm skolotājas aicināja tēvus kopā ar bērniem uz kopīgo deju “Flešmobs” un kopīgo fotosessiju.

  Par atraktivitāti un piedalīšanos Tēva dienas pasākumā tēvi tika apbalvoti ar īpašam pašdarinātam dāvanām.

  Izsakam lielu pateicību sagatavošanas grupas skolotājam, mūzikas skolotājai, vecākiem par jautri pavadīto laiku un aktīvo darbošanos svētkos!

  Foto atskaite FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415/permalink/390966516086077/

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Rudens brīnumi

  Mācību gada sākums tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Katram tie būs savi: kādam uzsākt kaut ko no jauna, kādam pabeigt līdz galam iesākto, vēl citam- apņemties darīt labāk. Arī bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot svētkus. Rudens atspoguļojas ne tikai krāsainajās koku lapās dabā, bet arī mūsu bērnudārza dzīvē. Mūsu pirmskolā „Ābelīte” tiek organizētaRudens ražas izstādeno mājās audzētiem dārzeņiem un augļiem. Šo izstādi gatavo bērni kopā ar vecākiem.

  Darbiņos ir atveidoti tēli no pasaku un multiplikāciju filmām. Skolotājas kopā ar bērniem pārrunā par katra bērna atnesto darbiņu un priecājas par radošo izdomu. Rudens ražas izstāde priecē bērnus un arī mūs - pirmsskolas darbiniekus.

  Lielu paldies sakām vecākiem un skolotājām par radošo izdomu un lielo atsaucību!!!

  Foto atskaite FB grupā.https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Zinību diena pirmsskolā „Ābelīte”

  Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts pirmsskolā „Ābelīte”. Ar krāsainiem ziediem rokās bērnudārza durvis vēra mazie „Ābelītes” audzēkņi. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds bērnudārza grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos. Visu pirmsskolas grupiņu bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Svētku sākumā iestādes vadītāja ar sirsnīgiem vārdiem apsveica bērnus, darbiniekus un novēlēja, lai katra diena “Ābelītē” būtu atklājumiem pilna. Lielus un mazus iepriecināja draugi no Meža skolas – Meža skolas direktore Pūce sveica visus svētkos un aicināja aktīvi līdzdarboties. Visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem. Paldies ikvienam par svētku pasākumu, par jaukajiem vārdiem, skolotājam par dalību teātra uzdevumā!

  Mīļie vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelītes” darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uzticat mums! Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2021./2022. mācību gadā!

  Foto atskaite FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Bērnu attīstošā tāfele "Domā un dari"

  Mūsu Daugavpils pilsētas 11.pirmskolā iestādes pagalmā ir izveidota aktivitātes tāfele, kuru izmanto visu grupu audzēkņi. Aktivitātes tāfele, pazīstama arī kābizibords– dēlis, uz kura izvietoti dažādi elementi.

  Aktivitātes dēlis palīdz attīstīt ne tikai bērna radošo izdomu, bet arī sīko motoriku: bērns var iemācīties attaisīt, aiztaisīt, pagriezt, piespiest, vērt, ieslēgt, sasiet,

  ripināt un dažādas citas vērtīgas prasmes. Ar aktivitātes tāfeles palīdzību bērns mācās skaitīt, pateikt, cik ir pulkstenis vai sasiet kurpju šņores.

  Bizibords ir pēc montessori metodes veidots kā izglītojošs materiāls bērniem, kas attīsta iekšējo motoriku, koordināciju, māca ciparus, pamatkrāsas, formas.

  Iestādes izglītojamie izrāda lielu interesi, ar prieku dodas pie aktivitātes tāfeles lai domāt un darīt! Gan audzēkņi, gan pedagogi novērtēja jauno iestādes izglītojošo materiālu.

  Foto atskaite Iestādes FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Ābelītē” vasara kā pasaka.

  Vasarā smaržu pārpilnībā

  Ziedi griežas jautrā dejā,

  Putni rūpējas par mūziku,

  Es viņu čalas uzklausu…

  No 1. jūnija pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” sākas vasaras atveseļošanās periods. Tas nozīmē, ka lielākā dienas daļa tiek pavadīta svaigā gaisā. Ārā notiek gan rīta vingrošana, gan rotaļnodarbības, gan sporta spēles, rotaļas, izpriecas, svētki un izstādes. Lai radošā darbība turpinās arī vasarā, mūsu iestādē tika izveidoti jauni objekti kompetenču pieejas attīstīšanai.

  Kompetenču attīstošajā centrā var attīstīt bērnu spējas un talantus, nodrošināt iespējas realizēt radošu pašizpausmi, attīstīt individualitāti, tā ir lieliska iespēja audzēkņiem lietderīgi pavadīt laiku.

  Radošajā darbnīcā izglītojamie kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem pēta tuvākās apkārtnes dabas objektus un veic izzinošus eksperimentus.

  Darbnīcu pamatā ir interesantas idejas un aktivitātes. Jauno objektu centrā bērni kopā veido gleznu, mākslas darbu, mūziku, u.c. Radošās darbnīcās iespējams organizēt gan tematiskās un mākslas vidi rosinošās vietās. Izglītojamiem parasti nav nepieciešamas specifiskas dalībnieku prasmes vai zināšanas, tās tiek veidotas darbības laikā.

  Jauno objektu mērķis ir iesaistīt visus dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā procesā. Bieži darbnīcas dod ne tikai individuālos, bet arī kolektīvos ieguvumus: kopīgi veidojot kādu mākslas darbu, dalībnieki ciešāk iepazīst viens otru, uzlabojot savstarpējo - komunikāciju, bērni tiek rosināti padomāt par sevi, saviem biedriem, kā arī par savām un komandas - vērtībām.

  Šādas izziņas aktivitātes rosina bērnu interesi par dabas objektiem, attīsta bērnu pētnieciskās iemaņas, rosina izdomu, fantāziju, tāpēc šādi un līdzīgi pasākumi tiks organizēti arī turpmāk.

  Tas kļuva iespējams, pateicoties realizējamam iestādē ES Erasmus+ KA2 projektiem "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" un “Daba mīl bērnus” .http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_ECO_pr.apraksts_majas%20lapa.pdf

  http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_Daba%20mil%20bernus_pr.apraksts_maj_lapa.pdf

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

  Siltu, saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792