Zinību diena pirmsskolā „Ābelīte”

Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts pirmsskolā „Ābelīte”.                        Ar krāsainiem ziediem rokās bērnudārza durvis vēra mazie „Ābelītes” audzēkņi. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds bērnudārza grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos.
             Visu pirmsskolas grupiņu bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Svētku sākumā iestādes vadītāja ar sirsnīgiem vārdiem apsveica bērnus, darbiniekus un novēlēja, lai katra diena “Ābelītē” būtu atklājumiem pilna. Lielus un mazus iepriecināja draugi no Meža skolas – Meža skolas direktore  Pūce sveica visus svētkos un aicināja aktīvi līdzdarboties. Visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja.                 Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem. Paldies ikvienam par svētku pasākumu, par jaukajiem vārdiem, skolotājam par dalību teātra uzdevumā!

Mīļie vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelītes” darbinieki!             Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uzticat mums!
Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2021./2022. mācību gadā!

Foto atskaite FB grupā.   https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece

Anita Verbicka

t.65474792