Teātra dienas "Ābelītē"

Katru pavasarī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte” ir tradīcija organizēt Teātra dienas, šosezon arī  „Ābelītes” audzēkņi  rādīs jaunus teātra izrādes, kuri būs veltīti  Lieldienu svētkiem.

Tas mērķis ir   pozitīvu emociju un prieka radīšana, veicināta runas, iztēles un radošo spēju attīstība.

Uzdevumi:

•           izmantot aktuālas uz pozitīvu rezultātu orientētas mācību metodes – dramatizācija, dialogs,

•           vērst uzmanību uz izteiksmīgas runas veidošanu, paplašinot vārdu krājumu,

•           pilnveidot prasmi publiski uzstāties,

•           pilnveidot kustību koordināciju un ritma izjūtu.

No 18. aprīļa Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelītē” sākās „Teātra dienas”. Četru dienu garumā divas bērnudārza grupas rādīs teātra izrādes. Teātra dienu pasākumos piedalās gan mazo grupu bērni  (kā skatītāji), gan lielo grupu bērni. Visas četrgadīgo, piecgadīgo, sešgadīgo un septiņgadīgo bērnu grupas iesaistās darbos, kas saistīti ar darbu organizēšanu, lai teātra izrāde varētu noritēt veiksmīgi.

Aicinām uz Teātra dienu pasākumiem:

         18. aprīlī., plkst.10.00  „Lieldienu pasaciņa"  - vec. grupas „Pūcītes  vecākus.;

         18. aprīlī,  plkst. 16.00 „Lieldienas klāt” – sagat.  grupas  „Gudrīši” vecākus

         21. aprīlī,  plkst. 10.00  „Pavasara ziedu svētki” – mazbērnu  grupu audzēkņus

 

Ar cieņu un gaišus svētkus novēlot,

pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņi,

                                                             administrācija un pedagoģes.