Svinot Meteņus, pavadām ziemu un sagaidām pavasari

Tuvojoties ziemas un vasaras mijai. svinam vienus no jautrākajiem un skaļākajiem svētkiem - Meteņus. Šie svētki apvīti ar daudz un dažādām tautas tradīcijām. No vienas puses tiem piemīt vēl ziemai raksturīgas izdarības (vizināšanās ar ragavām, budēļos iešana), bet no otras - Meteņi ievada pavasara darbu sākumu, tādēļ cauri dziesmu, spēļu un rotaļu jautrībai skan rūpes gan par nākamo ražu, gan par citu saimniecisko pasākumu izdošanos

Senāko Meteņu svinību laiku vairs nav iespējams precīzi noteikt. Katoļu tradīcijas ietekmē Meteni šodien svin septītās nedēļas otrdienā pirms Lieldienām, kas sakrīt ar katoļu gavēņa sākumu. Tautas ticējumos svētku jautrība bieži tiek skaidrota no šī viedokļa. Meteni sagaida ar lielu jautrību, daudz ēd (turpat vai 12 reižu), jo gavēņa laikā pie gaļas vairs netikt.

Šai dienai ir pārsteidzoši daudz nosaukumu. Dažādos Latvijas apvidos to dažādi dēvē: Metenis, Meteņi, Vastlāvis, Lastvāgs, Aizgavēnis, Budēļu vakars, Buduļdiena, Pīrāgu diena jeb Pīrāgi u.c.

No katoļu baznīcas kalendāra tautas tradīcijās ieviesusies Meteņiem sekojošā Pelnu diena. Tautasdziesmas to min tikai saistībā ar Meteņiem, bet pierakstītajām tradīcijām ir maz sakara ar katoļu baznīcas svētkiem. Tomēr līdz pat šodienai savas atraktivitātes dēļ vienā otrā Latvijas skolā saglabājusies Pelnu dienas tradīcija, kuru grāmatā "Visi Rīgas nami skan" aprakstījis Andrejs Johansons:

Pelnu diena bija galīgi zaudējusi savu pirmatnējo raksturu, kas saistījās ar pelnu kaisīšanu kā grēku nožēlas zīmi. Atlicis bija tikai kāds ieradums, ko varbūt visspilgtāk uzturēja dzīvu pamatskolnieki: ņemt uz skolu krāsainas, ar pelniem piebērtas kulītes un slepeni spraust tās uz muguras biedriem, bet jo sevišķi skolotājiem. atceros, ka kādai bargai skolotājai viņas audzēkņi bija manīgi piekāruši ne vien trīs vai četras kulītes, bet arī resnu, pelniem pilnu asti, un tāda viņa nostaigāja pa gaiteni visu garo pusdienas pārtraukumu.

Arī mēs svinējām Meteņus ar jokiem, jautrām dziesmām un spēlēm! Vairāk foto skat. fotogalerijā "Meteņi".