Rudens saulgrieži pirmsskolā „Ābelīte”

            Ievērojot Latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē, 2021.gada 30. septembrī,  tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Ar dziesmām, rotaļām un jautru tirgošanos pirmsskolā “Ābelīte” aizvadīta Miķeļdiena.

Visu septembra mēnesi bērni kopā ar pedagogiem darbojas, izzina, izpēta, mācās, izdzied dziesmas un iet rotaļās par rudens un rudens ražas tēmu, par to – kas izaug mūsu dārziņos. Gatavojoties ražas svētkiem, grupas savos mazdārziņos novāca ražu, kuru apskatīt bija ieradies pats Miķelis un Pelīte. Abi iepriecināja bērnus ar dziesmām un rotaļām. Priekš tirgošanās vecāki ar bērniem bija sagatavojuši veselīgus našķus un rotas.

            Pirmsskolas audzēkņi, atbilstoši savam vecumam un darbojoties kopā ar skolotājām sagaidīja Miķeļdienu, pētīja rudens pazīmes, noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē arī par ražas svētkiem.Visi jautri gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par rudens veltēm, arī par pašu Miķelīti. Pēc tam pirmsskolas rotaļu laukumā bērni ar krītiņiem uz asfalta zīmēja rudens ražu, bērni apdziedāja un aprotaļāja dārzeņus. Lai nākamgad mums būtu laba raža un veselība, audzēkņi ar skolotājām veidoja Jumja zīmi no dažādām dabas veltēm.

Laiks pagāja nemanot, un pašu ceptās smalkmaizītes zeltaini brūnas un kārdinošas iepriecināja bērnus pēc čaklās darbošanās.

Paldies visiem vecākiem par ieguldīto darbu tirdziņa preču sagatavošanā.

Paldies “Ābelītes” darbiniekiem par pasākuma organizēšanu!

Gaidīsim Miķeli atkal nākamgad!

 

Foto atskaite FB grupā.  

https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece

Anita Verbicka

t.65474792