Radošo darbu izstāde „Manas ģimenes ģerbonis"

  

 Mūsdienās ļoti svarīgi audzināt mūsu audzēkņos patriotismu pret savu valsti. Mūsuprāt, patriotisms sākas ģimenē, jo katrai ģimenei ir savas tradīcijas, vēsture un sasniegumi.

Bērna personība, ģimene un pirmais solis izglītībā – pirmsskolas izglītības iestāde ir nesaraujams trijstūris. Tikai kopā strādājot vienā virzienā, mēs varam izaudzināt paaudzi, kas jutīsies piederīga konkrētai ģimenei vai pat dzimtai, turēs godā savu pilsētu, novadu un valsti, tieši tāpēc projekta nedēļas “Mana ģimene – dzīves avots” ietvaros Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” organizēja radošo darbu izstādi “Manas ģimenes ģerbonis” sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. Izstādes mērķis bija apzināties ģimenes galvenās vērtības, stiprinot ģimeniskumu. Šajā nedēļā radošās aktivitātēs audzēkņi pētīja savas ģimenes vēsturi. Nedēļas nogalē katrs no grupas bērniem prezentēja savas ģimenes ģerboni, skaidroja, ko nozīmē ģerboņa simboli. Katrai ģimenei bija sava simbolika, kurā tika atklātas dažādas vērtības: mīlestība pret radiniekiem, pret dabu, miers, draudzība, prieks un, protams, uzticība. Bērni secināja, cik nozīmīga viņiem ir ģimene, cik svarīgi, lai ģimenē valda labas attiecības, mīlestība un ģimenes locekļi viens otru atbalsta un palīdz dažādās situācijās.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas audzēkņu vecākiem un bērniem par sadarbību un labu kopīgi padarīto darbu! Foto