Projekti

"Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"

  /01.09.2017- 30.06.2018./

1. mobilitāte Lietuvā

Erasmus + KA 2 projekti:

                   "A jorrney to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci"

                     /2017-2019/

                   Project's TWINSPACE

"Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā"

                    /2015-2017/

                   projekta interneta vietne

eTwinning projekti:

"Travelling box"

"Flower in a child's hand"

"Learning can be fun through fairy tales"

"Discovering Erasmus+ "

"International calendar celebrations"

"Magic children's crafts"