Projekti

"Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"   /01.09.2017.- 31.05.2018./

1. mobilitāte Lietuvā

video ieskats

2. mobilitāte Latvijā

3. mobilitāte Igaunijā

ES Erasmus + KA 2 projekti:

    

  Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”  kopā ar vēl 8 pirmsskolas izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm ir iesaistījusies Erasmus+ KA 2  skolu partnerības projektā. 

ES Erasmus + KA 2 skolu projektu mērķis ir veicināt eiropeiskumu izglītībā, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm. Projekts dod iespēju audzēkņiem un skolotājiem no deviņām dalībvalstīm strādāt kopā sistemātiski pie vienas vai vairākām kopīgo interešu tēmām. Šī sadarbība ļauj dalībniekiem apmainīties ar pieredzi, izpētīt  Eiropas kultūras dažādos aspektus, sociālo un ekonomisko daudzveidību, palielina viņu vispārējo zināšanu apjomu un māca labāk saprast un cienīt vienam otra uzskatus.  Projekts noritēs no 2017.g. novembra līdz 2019.g. oktobrim, tās nosaukums ir 
„ Ceļojums uz nākotnes kompetenci.”Mūsu sadarbības partneri ir no Polijas, Portugāles, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Lietuvas,  Bulgārijas un Turcijas. Ņemot vērā visu dalībvalstu ieteikumus Polijas, kā koordinātorvalsts pārstāvji, izveidoja mūsu projekta logo, kas izsaka projekta galveno moto.

   "A journey to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" /2017-2019/

   Project's TWINSPACE

“Ābelītes” pedagogu projekta brauciens uz Grieķiju

“Ābelītes” vizīte uz Poliju

"Ābelītē" uzturas pedagogi no 8 valstīm


"Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā"

 /2015-2017/

 projekta interneta vietne

eTwinning projekti:

"Travelling box"

"Flower in a child's hand"

"Learning can be fun through fairy tales"

"Discovering Erasmus+ "

"International calendar celebrations"

"Magic children's crafts"

Kontaktpersona:

Nataļja Kozireva, projektu koordinatore Latvijā

e-pasts: daugip11@inbox.lv, t.65474792