Pasākumi

JANVĀRIS

DECEMBRIS

NOVEMBRĪ:

Izstādes noformējums: "Es mīlu savu Dzimteni" sadarbībā ar DPIP - 30.10.2018.- 16.11.2018.

Tematiskā nedēļa „Es mīlu Tevi, Dzimtene!”  12.11.2017.- 16.11.2018. 

Radoša darbnīca ar bērniem “Latvijai 100” - 12.11.2018.- 16.11.2018.

15.11., 9.30 - svinīgais pasākums "Es mīlu savu Dzimteni!" ( vecākā - sagatavošanās grupas)

10.11. - Tematiskā pēcpusdiena “Mārtiņdiena”

 10.11. - 16.11. - 5. mobilitāte uz Portugāli ES Erasmus + KA 2 projekta "A jorrney to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" ietvaros

17.11. - 24.11. -  1. mobilitāte uz Spāniju ES Erasmus + KA 2 projekta "F.R.A.T.S." / "Tolerantai un cieņpilnai skolai" ietvaros

OKTOBRĪ:

Rudens balle gr.  "Ezīši", "Kukulīši" - 23.10.2017., plkst.9.30

sagatavošanas grupas bērnu izpēte "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai mācību gada sākumā" DPIP psiholoģe /N. Fiļipova/ - 25.10., plkstn. 10.30

Izstādes noformējums APU zīmējumu izstāde “Ar cieņu izturies pret valsts un iestādes simboliem!”ES projekta Erasmus + KA 2"Tolerantai un cieņpilnai skolai" ietvaros

Izstādes noformējums: "Portugales izglītības sistēma" - 22.10.2018.-26.10.2018.

Izstādes noformējums “Rudens sonāte”(Radošie darbiņi no rudens lapām sadarbībā ar audzēkņu vecākiem) ES projekta Erasmus + KA 2 "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" ietvaros

Projekts “LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMA "BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2018" - 03.10., 10.00 - sadarbībā ar Kalkūnes pagasta  bibliotēku

Konsultācija “Lapbook grāmatu  izgatavošana” - 04.10., plkst.13.15

4. mobilitāte uz Portugāli ES Erasmus + KA 2 projekta "A jorrney to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" ietvaros

1. mobilitāte uz Rumāniju ES Erasmus + KA 2 projekta "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros"/ "Exploring the curriculum through nature programs" ietvaros


SEPTEMBRĪ:

Izstādes noformēšana: "Rudens pasaka" - 01.09.2018.-09.09.2018.

Izstādes noformēšana: "Mikeļtirgus" - 21.09.2018. - 30.09.2018.

 Zinību diena – 04.09.2017., 10.00

Grupas „Pūcītes” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst. 17.00

Grupas „Gudrīši” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst. 17.00

Grupas „Eglīte” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst.16.45

Erasmus + KA 2 projekta "A jorney to the competence of the future"  - no 01.11.2017. - 31.08.2019.

Grupas „Ezīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2018. plkst.16.45

Grupas „Kukulīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2018. plkst. 16.45

Miķeļtirgus, gadskārtu tradīcija – 27.09.2018.

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

VASARA

2018. gads

Jūnijs

01.06. – 08.06. „Vasara”          

11.06. – 15.06. „Meža nedēļa”

18.06. – 22.06. „Līgo svētki” / „Dziesmu un dēju nedēļa”             

25.06. – 30.06. “Puķu nedēļa”

Jūlijs

  02.06. – 06.07. „Saules nedeļa”                                            

10.07. – 13.07. „Taureņu nedēļa”

16.07. – 20.07. „Ūdens nedēļa. Drošība uz ūdens.”              

23.07. – 27.07. „Smilšu nedēļa”

30.07. – 05.08. „Pasakas”

Augusts

06.08. – 12.08. „Uguns nedēļa”                                          

13.08. – 19.08. „Gaisa nedēļa”

20.08. – 26.08. „Ogu nedēļa”                                           

 27.08. – 31.08. „Labības nedēļa”

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

 MAIJĀ:

Izstādes noformējums: "Labākā dāvaniņa  māmiņai" (02.05. - 13.05.)

Izstādes noformējums: "Novēlējumi grupas "Gudrīši" absolventiem" (15.05.-26.05.)

02.05., 14.00 - 4. seminārs "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

03.05., 12.00 - piedalīšanos konferencē "Latviešu valodas apguve pirmsskolā"

Svētku pasākumi "Veltējums mūsu māmiņām"

09.05., 16.00 - grupa "Pūcītes" 

09.05., 9.15 - gr. "Eglītes"

10.05., 16.00 - gr. "Gudrīši"

11.05., 13.10 - "Ugunsdrošību noteikumu aktualizēšana" /J. Ivanova/

18.05. - Drošības pasākums "Ārkārtējas situācijas"

26.05., 16.00 - grupas "Gudrīši" izlaiduma balle

31.05., 13.10 - pedsēde "Gatavošanās vasaras atveseļošanas periodam "

APRĪLĪ:

Izstādes noformējums: "Lieldienu pasaka" (01.04. - 15.04.)

Konkurss- izstāde: "Pavasara noskaņojums" (18.04. - 28.04.)

Gatavošanās Izstādes noformējumam: "Paštaisīto līdzekļu idejas vasaras periodam" (18.04.-28.04.)

 "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai" sadarbībā ar psiholoģi L. Vingri

11.04. 10.00 - mazo izpildītāju konkurss "Pīks un Pīka"

03.04., 10.00 - gr. "Eglītes"  pasaku dramatizācijas "Lieldienu pasaciņa"

03.04., 10.30 - gr. "Gudrīši"  pasaku dramatizācijas "Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!"

16.04., 14.00 - 16.00., 17.04. 10.00 - 11.30 - piedalīšanos "APU" konferencē 

2.pieredzes apmaiņas seminārs Polijā ES  Erasmus + KA 2 projekta “Celojums uz nākotnes kompetenci” ietvaros

23.04. - 27.04. - APU akcija “Bites lido, skudra rāpo, Tu vēro!”

24.04., 10.00 - gr. "Kukulīši", "Ezīši", "Eglītes" "Pavasara kukaiņu balle"

26.04., 13.10 - Seminārs "Iestādes mācību gada rezultātu analīze "

MARTĀ:

01.03.-14.03. - Izstādes noformējums „ Pavasara noskaņojums”

02.03., 10.00 - pedagogu  piedalīšanos DU 5. zinātniski praktiskajā konferencē 

13.03. - 18.03. - Izstādes noformējums „B. Zahodera dzejoļu ilustrācijas”

16.03., 9.30 - iestādes dzejoļu lasītāju konkurss, kas ir veltīts B. Zahoderim.

21.03. - 24.03. -Attīstošo rotaļu  izstādes noformējums ES Erasmus + KA 2 projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" ietvaros.

30.03., 13.10 - Seminārs "ES Erasmus + KA 2  projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" 1.mobilitātes rezultāti", "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

FEBRUĀRĪ:

12.02 - 20.02. - Izstādes noformējums “Attīstošās galda spēles pirmsskolas vecuma bērniem”

11.02. - 16.02. - Izstādes noformējums - tirdziņš "Maslenica"

 08. 02., 13.00 - Ped. sēde 

1. “DPIP inspektores I. Zeļenkovas ieteikumi rotaļdarbību organizēšanā un novadīšanā projekta “Kompetenču pieeja pirmsskolā” ietvaros,

2. Partneru pieņemšana Nordplus Junior projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai" ietvaros 

/grupu prezentācijas, aktīvitātes grupā/

3.  PPDKN noformēšanas dokumenti

20.02. , 9.30 – Starptautiskās dzimtas valodas dienas pasākums Latviešu tautas tradīcijas

21.02. , 10.30 -  „Масленица”

19.02. -23.02., - Partneru pieņemšana Nordplus Junior projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai" ietvaros