Pasākumi

SEPTEMBRĪ:

Izstādes noformēšana: "Rudens pasaka" - 01.09.2016.-09.09.2016.

Izstādes noformēšana: "Mikeļtirgus" - 21.09.2016. - 30.09.2016.

 Zinību diena – 01.09.2016., 10.00

Grupas „Pūcītes” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2016. plkst. 17.00

Grupas „Gudrīši” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2016. plkst. 17.00

Grupas „Eglīte” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2016. plkst.16.45

Piedalīšanos Nord Junior + projektā "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school"  - no 01.09.2017. - 31.08.2018.

Erasmus + KA 2 projekta "A jorney to the competence of the future"  - no 01.11.2017. - 31.08.2019.

Grupas „Ezīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2016. plkst.16.45

Grupas „Kukulīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2016. plkst. 16.45

Miķeļtirgus, gadskārtu tradīcija – 29.09.2016.

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

 

VASARA

2017. gads

Jūnijs

01.06. – 05.06. „Vasara”           06.06. – 12.06. „Meža nedēļa”

13.06. – 22.06. „Līgo svētki” / „Dziesmu un dēju nedēļa”             26.06. – 30.06. “Puķu nedēļa”

Jūlijs

  03.06. – 09.07. „Saules nedeļa”                                             10.07. – 16.07. „Taureņu nedēļa”

17.07. – 23.07. „Ūdens nedēļa. Drošība uz ūdens.”              30.07. – 05.08. „Pasakas”

                                 25.07. – 31.07. „Smilšu nedēļa”

Augusts

07.08. – 13.08. „Uguns nedēļa”                                           14.08. – 20.08. „Gaisa nedēļa”

21.08. – 27.08. „Ogu nedēļa”                                                  28.08. – 31.08. „Labības nedēļa”

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

MAIJĀ:

Izstādes noformējums: "Labākā dāvaniņa  māmiņai" (02.05. - 13.05.)

Izstādes noformējums: "Novēlējumi grupas "Gudrīši" absolventiem" (15.05.-26.05.)

02.05., 14.00 - 4. seminārs "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

03.05., 12.00 - piedalīšanos konferencē "Latviešu valodas apguve pirmsskolā"

Svētku pasākumi "Veltējums mūsu māmiņām"

09.05., 16.00 - grupa "Pūcītes" 

09.05., 9.15 - gr. "Eglītes"

10.05., 16.00 - gr. "Gudrīši"

11.05., 13.10 - "Ugunsdrošību noteikumu aktualizēšana" /J. Ivanova/

18.05. - Drošības pasākums "Ārkārtējas situācijas"

26.05., 16.00 - grupas "Gudrīši" izlaiduma balle

31.05., 13.10 - pedsēde "Gatavošanās vasaras atveseļošanas periodam "

APRĪLĪ:

Izstādes noformējums: "Lieldienu pasaka" (01.04. - 15.04.)

Konkurss- izstāde: "Pavasara noskaņojums" (18.04. - 28.04.)

Gatavošanās Izstādes noformējumam: "Paštaisīto līdzekļu idejas vasaras periodam" (18.04.-28.04.)

03.04., 9.30 - "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai" sadarbībā ar psiholoģi L. Vingri

06.04. 10.00 - mazo izpildītāju konkurss "Pīks un Pīka"

18.04., 10.00 - gr. "Eglītes"  pasaku dramatizācijas "Lieldienu pasaciņa"

18.04., 16.00 - gr. "Gudrīši"  pasaku dramatizācijas "Lieldienas ir klāt"

18.04., 14.00 - 16.00 - piedalīšanos "APU" konferencē 

21.04., 10.00 - gr. "Kukulīši", "Ezīši", "Eglītes" "Pavasara ziedu balle"

26.04., 13.15 - seminārs - praktikums "Bilingvālo rotaļnodarbību organizēšana pirmsskolā" , latv. valodas skolotāja I. Smirnija

28.04., 13.10 - Seminārs "Iestādes mācību gada rezultātu analīze "

MARTĀ:

01.03.-14.03. - Izstādes noformējums „ Pavasara noskaņojums”

03.03., 10.00 - pedagogu  piedalīšanos DU 4. zinātniski praktiskajā konferencē "Darbs dara darītāju"

19.03., 10.00 - audzēkņu piedalīšanos mazo vokalistu konkursā "Cālis 2017"

13.03. - 18.03. - Izstādes noformējums „K. Čukovska dzejoļu ilustrācijas”

16.03., 9.30 - iestādes dzejoļu lasītāju konkurss, kas ir veltīts K. Čukovska 135. gadadienai.

21.03. - 24.03. -Attīstošo rotaļu  izstādes noformējums eTwinning projekta "Travelling box" ietvaros.

30.03., 13.10 - Pedsēde "Erasmus + projekta "Eiropu kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā" 5.mobilitātes rezultāti", "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

FEBRUĀRĪ:

01.02 - 05.02. - Izstādes noformējums

„ Cik skaisti deg svecīte”

 11.02. - 16.02. - Izstādes noformējums

Sirsniņa draugam

01.02. - 28.02. - Izstādes noformējums

„ Putnu barotava”/pastaigas laukumiņos/

16. 02., 13.00 - "APU programmas mērķi un uzdevumi pirmsskola" - 2. nodarbība  iestādes pedagoģiem

21.02. ,16.00 – Starptautiskās dzimtas valodas dienas pasākums vecākiem

Latviešu tautas tradīcijas

25.02. , 10.30 -  „Масленица”

JANVĀRĪ:

04.janvāris, 15.00 - projekta Erasmus + KA2 “Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” popularizēšana pilsētas mērogā;

13. janvāris, 10.00 - "Atvadīšanās ar eglīti";

13. janvāris, 13.00 - "APU programmas mērķi un uzdevumi pirmsskola" - 1. nodarbība  iestādes pedagoģiem

16.01. - 27.01. - Erasmus + KA2 projekta “Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”ietvaros “Kustību rotaļas pirmsskolā” /dažādu atribūtu izmantošana/ visās grupās

26. janvāris, 9.15 -  gr. “Kukulīši” atkl.rotaļnodarbība “Kas dzīvo laukos?”

Izstādes:

02. - 15. janvāris - "Ziemas brīnumi",

16. - 31. janvāris - "Ledus un sniega rotājumi"

DECEMBRĪ:

Izstādes noformējums: "Gatavojoties Ziemassvētkiem" - 01.12.2016.- 09.12.2016.

Izstādes noformējums: "Jaungada gailītis" - 12.12.2016.- 30.12.2016.

Rotaļnodarbība - konsultācija 4.gr bērnu vecākiem " Ceļojums skaņu pasaulē" - 07.12.2016.

Sadarbībā ar bibliotēku "Pārdaugava" "Adventes lasījumi" - 16.12.2016.

 Radoša darbnīca ar bērniem un viņu vecākiem "Ziemassvētku cienasts" -  19. decembris, 16.00 -  5. grupa

Svētku pasākums "Ziemassvētki nāk!" - 22.decembris, 16.00 - 4.grupa

„Jaungada svētki”:

22. decembris, 9.30 - grupa "Kukulīši"

22. decembris, 10.15 - grupa "Ezīši"

23. decembris, 9.30 - grupa "Eglītes",

27. decembris, 10.00 - grupa "Pūcītes"

27. decembris, 16.00 - grupa "Gudrīši"

NOVEMBRĪ:

Izstādes noformējums: "Latvija manā sirsniņā" - 02.11.2016.- 17.11.2016.

Tematiskā nedēļa „Kā es mīlu savu Latviju”  14.11.2016.- 17.11.2016. -  3., 4.gr.

Radoša darbnīca ar bērniem “Saktas” - 14.11.2016.- 17.11.2016. - 5.gr.

5. novembris -12.novembris -  Erasmus + KA2 projekta "Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā" ietvaros Starptautiskais seminārs Turcijā

17. novembris, 10.00 - svinīgais pasākums "Latvija manā sirsniņā!" (vidēja, vecākā - sagatavošanās grupas)

OKTOBRĪ:

Rudens svētki:

gr.  "Ezīši" - 25.10.2016., plkstn.9.30

gr. "Putniņi" - 28.10.2016.,plkstn. 10.00

gr. "Eglītes" - 27.10.2016., plkstn. 10.00

gr. "Gudrīši" - 27.10.2016., plkstn. 16.15

sagatavošanas grupas bērnu izpēte "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai mācību gada sākumā" DPIP psiholoģe /L. Vingre/ - 04.10., plkstn. 10.30

Seminārs - praktikums pedagoģiem Iestādes prestiža celšana" DPIP psiholoģe /L. Vingre/ - 04.10., 13.15

"Drošības nedēļa" - 03.102016. - 07.10.2016.

"eTwinning Nacionālā konference 2016" - 08.10.2016. 10.00 (Rīgā)

Pasākums "Senioru diena" - 21.10.2016., plkstn.17.30

Izstādes noformējums: "Daugavpils bērnu acīm" - 01.10.2016.-09.10.2016.

Izstādes noformējums: "Bērnu vecāki - iestādes absolventi" - 17.10.2016.-30.10.2016.

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva