Pasākumi


SEPTEMBRĪ:

Izstādes noformēšana: "Rudens pasaka" - 01.09.2018.-09.09.2018.

Izstādes noformēšana: "Mikeļtirgus" - 21.09.2018. - 30.09.2018.

 Zinību diena – 04.09.2017., 10.00

Grupas „Pūcītes” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst. 17.00

Grupas „Gudrīši” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst. 17.00

Grupas „Eglīte” vecāku sapulce „Darba organizācija noteiktās vecuma grupās” – __.09.2018. plkst.16.45

Erasmus + KA 2 projekta "A jorney to the competence of the future"  - no 01.11.2017. - 31.08.2019.

Grupas „Ezīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2018. plkst.16.45

Grupas „Kukulīši” vecāku sapulce „Kā mazināt bērna pārdzīvojumus adaptācijas periodā” – __.09.2018. plkst. 16.45

Miķeļtirgus, gadskārtu tradīcija – 27.09.2018.

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

VASARA

2018. gads

Jūnijs

01.06. – 08.06. „Vasara”          

11.06. – 15.06. „Meža nedēļa”

18.06. – 22.06. „Līgo svētki” / „Dziesmu un dēju nedēļa”             

25.06. – 30.06. “Puķu nedēļa”

Jūlijs

  02.06. – 06.07. „Saules nedeļa”                                            

10.07. – 13.07. „Taureņu nedēļa”

16.07. – 20.07. „Ūdens nedēļa. Drošība uz ūdens.”              

23.07. – 27.07. „Smilšu nedēļa”

30.07. – 05.08. „Pasakas”

Augusts

06.08. – 12.08. „Uguns nedēļa”                                          

13.08. – 19.08. „Gaisa nedēļa”

20.08. – 26.08. „Ogu nedēļa”                                           

 27.08. – 31.08. „Labības nedēļa”

Sastādīja: vadītājas vietniece N.Kozireva

 MAIJĀ:

Izstādes noformējums: "Labākā dāvaniņa  māmiņai" (02.05. - 13.05.)

Izstādes noformējums: "Novēlējumi grupas "Gudrīši" absolventiem" (15.05.-26.05.)

02.05., 14.00 - 4. seminārs "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

03.05., 12.00 - piedalīšanos konferencē "Latviešu valodas apguve pirmsskolā"

Svētku pasākumi "Veltējums mūsu māmiņām"

09.05., 16.00 - grupa "Pūcītes" 

09.05., 9.15 - gr. "Eglītes"

10.05., 16.00 - gr. "Gudrīši"

11.05., 13.10 - "Ugunsdrošību noteikumu aktualizēšana" /J. Ivanova/

18.05. - Drošības pasākums "Ārkārtējas situācijas"

26.05., 16.00 - grupas "Gudrīši" izlaiduma balle

31.05., 13.10 - pedsēde "Gatavošanās vasaras atveseļošanas periodam "

APRĪLĪ:

Izstādes noformējums: "Lieldienu pasaka" (01.04. - 15.04.)

Konkurss- izstāde: "Pavasara noskaņojums" (18.04. - 28.04.)

Gatavošanās Izstādes noformējumam: "Paštaisīto līdzekļu idejas vasaras periodam" (18.04.-28.04.)

 "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai" sadarbībā ar psiholoģi L. Vingri

11.04. 10.00 - mazo izpildītāju konkurss "Pīks un Pīka"

03.04., 10.00 - gr. "Eglītes"  pasaku dramatizācijas "Lieldienu pasaciņa"

03.04., 10.30 - gr. "Gudrīši"  pasaku dramatizācijas "Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!"

16.04., 14.00 - 16.00., 17.04. 10.00 - 11.30 - piedalīšanos "APU" konferencē 

2.pieredzes apmaiņas seminārs Polijā ES  Erasmus + KA 2 projekta “Celojums uz nākotnes kompetenci” ietvaros

23.04. - 27.04. - APU akcija “Bites lido, skudra rāpo, Tu vēro!”

24.04., 10.00 - gr. "Kukulīši", "Ezīši", "Eglītes" "Pavasara kukaiņu balle"

26.04., 13.10 - Seminārs "Iestādes mācību gada rezultātu analīze "

MARTĀ:

01.03.-14.03. - Izstādes noformējums „ Pavasara noskaņojums”

02.03., 10.00 - pedagogu  piedalīšanos DU 5. zinātniski praktiskajā konferencē 

13.03. - 18.03. - Izstādes noformējums „B. Zahodera dzejoļu ilustrācijas”

16.03., 9.30 - iestādes dzejoļu lasītāju konkurss, kas ir veltīts B. Zahoderim.

21.03. - 24.03. -Attīstošo rotaļu  izstādes noformējums ES Erasmus + KA 2 projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" ietvaros.

30.03., 13.10 - Seminārs "ES Erasmus + KA 2  projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" 1.mobilitātes rezultāti", "APU programmas īstenošana pirmsskolas iestādē"

FEBRUĀRĪ:

12.02 - 20.02. - Izstādes noformējums “Attīstošās galda spēles pirmsskolas vecuma bērniem”

11.02. - 16.02. - Izstādes noformējums - tirdziņš "Maslenica"

 08. 02., 13.00 - Ped. sēde 

1. “DPIP inspektores I. Zeļenkovas ieteikumi rotaļdarbību organizēšanā un novadīšanā projekta “Kompetenču pieeja pirmsskolā” ietvaros,

2. Partneru pieņemšana Nordplus Junior projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai" ietvaros 

/grupu prezentācijas, aktīvitātes grupā/

3.  PPDKN noformēšanas dokumenti

20.02. , 9.30 – Starptautiskās dzimtas valodas dienas pasākums Latviešu tautas tradīcijas

21.02. , 10.30 -  „Масленица”

19.02. -23.02., - Partneru pieņemšana Nordplus Junior projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai" ietvaros

JANVĀRĪ:

Izstādes:

02.01. - 15.01. - "Ziemas brīnumi" (plakāti, foto izstādes, grāmatas sadarbībā ar audzēkņu vecākiem)

16.01. - 31.01. - "Ledus un sniega rotājumi"

05.01. - Pasākums "Atvadīšanās ar eglīti"

15.01. - 19.01. - Vecāku monitorings "APU programmas ieviešanas rezultāti"

08.01. - 31.01. - Aktīvitāte  "Welcome to our group" projekta Erasmus + KA 2 "Ceļojums uznākotnes kompetenci" ietvaros

25.01. - Radošā darbnīca "Grāmata iedvesmo" sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku

DECEMBRĪ:

Izstādes noformējums: "Gatavojoties Ziemassvētkiem" - 01.12.2017.- 09.12.2017.

Izstādes noformējums: "Jaungada rotājumi" - 12.12.2017.- 30.12.2017.

Iestādes laukumiņu noformējums “Sniegavīru valsts” /skolotāju un audzēkņu vecāku radošie darbi no otrreizēja materiāla/  - 01.12.2017. - 29.12.2017.

Gr. “Bitītes” Ziemassvētku  meistarklase  “Adītas sniegpārsliņas” - 13.12.2017.

Gr. “Gudrīši” Ziemassvētku  meistarklase  “Ziemassvētku rotājumi ” - 13.12.2017.

Gr. “Pūcītes” Ziemassvētku  meistarklase “Lelle ar noslēpumu” - 14.12.2017.

Tematiskā nedēļa „Ziemassvētku dāvanas” - 18.12.2017. - 22.12.2017.

Radošās darbnīcas ar bērniem un viņu vecākiem “Ziemassvētku rotājumi” - 08.12.2017.- 22.12.2017.

Sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku  "Adventes lasījumi" - 20.12.2017.

Tematiskā pēcpusdiena "Ziemassvētki nāk!" - 21.decembris, 16.00 - visas grupas

„Jaungada svētki”:

27. decembris, 9.10 - grupa "Kukulīši"

27. decembris, 9.40 - grupa "Ezīši"

22. decembris, 9.30 - grupa "Bitītes",

21. decembris, 10.00 - grupa "Pūcītes"

21. decembris, 16.00 - grupa "Gudrīši"

NOVEMBRĪ:

Izstādes noformējums: "Es mīlu savu Dzimteni" sadarbībā ar DPIP - 30.10.2017.- 14.11.2017.

Tematiskā nedēļa „Es mīlu Tevi, Dzimtene!”  13.11.2017.- 17.11.2017. 

Radoša darbnīca ar bērniem “Latvijas simboli” - 14.11.2017.- 17.11.2017.

16.11., 9.30 - svinīgais pasākums "Es mīlu savu Dzimteni!" ( vecākā - sagatavošanās grupas)

08.11., 9.15 - Valsts policijas izveidotās kampaņas aktivitāšu cikls bērniem "Supervaronim nepazust!" - 4.,5. grupas

10.11. - Tematiskā pēcpusdiena “Mārtiņdiena”

14.11., 9.10 - “Logoritmikas vingrinājumu izmantošanavalodas rotaļdarbībā” - 3.grupas pirmsskolas skolotāja L. Atrahimoviča

14.11., 9.30 - “Skaņu automatizācija zilbēs valodas rotaļdarbībā, izmantojot mnemotehnikas paņēmienu” - 4.grupas pirmsskolas skolotāja G. Košlača

15.11., 9.10 - “Did. spēļu /no otrreizēja materiāla/  izmantošana valodas rotaļdarbībās” -  2.grupas pirmsskolas skolotāja T. Jurkjāne

17.11., 9.15 - "Artikulācijas vingrinājumu izmantošana valodas rotaļdarbībā" - 1.grupas pirmsskolas skolotāja O. Ugoļova

21.11., 9.40 - “Skaņu automatizācija zilbēs valodas rotaļdarbībā, izmantojot teātralizācijas paņēmienu” - 5.grupas pirmsskolas skolotāja M. Leitāne

22.11., 9.30 - “Skaņu automatizācija valodas rotaļdarbībā, izmantojot rotaļ-uzskatāmus paņēmienus” - 4.grupas pirmsskolas skolotāja J. Grigorjeva

24.11., 13.10 - Ped.sēde

1.        Kompetenču pieeja mācību saturā

2.        “Lietuvas partneru inovatīvas idejas”

Nordplus Junior projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai"ietvaros

3.  Valodas rotaļdarbības komponenti.

4.  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

OKTOBRĪ:

Rudens balles:

gr.  "Ezīši", "Kukulīši" - 19.10.2017., plkstn.9.30

gr. "Putniņi" - 26.10.2017.,plkstn. 10.00

gr. "Eglītes" - 20.10.2017., plkstn. 10.00

gr. "Gudrīši" - 24.10.2017., plkstn. 16.10

sagatavošanas grupas bērnu izpēte "Intelektuālās un psiholoģiskās gatavības skolai mācību gada sākumā" DPIP psiholoģe /L. Vingre/ - 20.10., plkstn. 10.30

Seminārs - praktikums pedagoģiem"APU īstenošanas aspekti" DPIP psiholoģe /L. Vingre/ - 20.10., 13.15

"Drošības nedēļa" - 03.10.2017. - 07.10.2017.

Akcija "Tīras rokas" - 13.10.2017

Pasākums "Senioru diena" - 26.10.2017., plkstn.17.15

Izstādes noformējums: "Lietuvas izglītibas sistēma" - 01.10.2017.-09.10.2017.

Izstādes noformējums: "Senioru balle 2015" - 17.10.2017.-30.10.2017.

1. mobilitāte uz Lietuvu Nord Junior + projekta "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" ietvaros