MATERIĀLS LATVIEŠU VALODAS APGUVEI UN ATKĀRTOŠANAI VASARĀ PIRMS SKOLAS

Apvienojoties vairākiem pirmsskolas izglītības skolotājiem, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi ir izveidots mācību materiāls, kurā autori aicina bērnus pirms skolas gaitu uzsākšanas  vasarā atkārtot vārdus latviešu valodā, kurus mācījās bērnudārzā. Tas bērnam palīdzēs labāk mācīties skolā. Bērns uzdevumus var pildīt pats, bet labāk būtu to darīt kopā ar pieaugušo. Katrai nedēļai ir vairāki uzdevumi par vienu tēmu.  Autori visiem novēl jauku, notikumiem bagātu vasaru. Grāmata