Iestādes kolektīvs

Daugavpils pilsētas  11.pirmsskolas izglītības iestādē ar bērniem strādā :

"Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet,
kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.”
/Z. Mauriņa/

Pedagoģiskais darba stāžs 45 gadi. Darba stāžs 11.pirmsskolas izglītības iestādē 25 gadi.

Tālrunis: +371 654 74792

E-pasts: daugip11@inbox.lv