Drošības nedēļa.

No 19.līdz 23. aprīlim Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolā „Ābelīte” norisinājās Drošības nedēļa. Pirmsskolas skolotāji aktīvi iesaistījās drošības nedēļas pasākumos.

Bērni ik dienu pārrunāja, izspēlēja, zīmēja un dažādos citos veidos radīja sev izpratni  par drošības pasākumu ievērošanas nozīmīgumu. Pirmsskolas izglītības iestādes  „Ābelīte” bērniem tika rādītas mācību filmas, organizētas nodarbības par drošību un pārgājiens ar mērķi nostiprināt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem.
            Sagatavošanas grupas  bērni gāja ekskursijā uz Kalkūnes  autoostu, audzēkņi atraktīvi un interesanti tika iepazīstināti ar ceļu satiksmes noteikumiem.

Skolotājas ar bērniem pārrunāja par drošu vidi sev apkārt. Tika atspoguļotas dažādas situācijas, kurās bērni ne vienmēr rīkojas pareizi. Kopīgi tika pārrunāts, kā būtu jārīkojas, lai novērstu nelaimes.

Trešdien ar izglītojamajiem tika  pārrunāta tēma par  ugunsdrošību - kā no mazas liesmiņas var izcelties liela nelaime. Tika organizētās mācību instruktāžas un mācību evakuācija, ka arī tika runāts par elektrodrošību, cik  elektrība var būt bīstama, ja to nepareizi lieto.

Bērniem tika runāts  par vispārējo drošību, ceļu satiksmes noteikumiem, par to, kādas uzvedības normas ir jāievēro rotaļājoties pagalmā, gan par to, ka nedrīkst nekādas veltes ņemt no svešiem cilvēkiem un piekrist viņu aicinājumam doties līdzi, kā arī citām svarīgām lietām, kas jāzina katram bērnam.

Audzēkņi aktīvi iesaistījās un zinoši atbildēja uz jautājumiem. Patīkami bija dzirdēt, ka bērni ir labi informēti par savu un citu drošību, zina, ko nozīmē 112.

Grupās tika pārrunātas vairākas tēmas par drošību – grupas noteikumu ievērošana, drošība uz ceļa un ūdens tuvumā, ugunsdrošība.

Paldies pedagogiem un atbalsta personālam par daudzpusīgo un mērķtiecīgo informāciju bērnudārza „Ābelīte” bērniem!

Foto atskaite FB grupā.

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Anita Verbicka.