"Ābelīte” beidz darbu projektā

Šajā mācību gadā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” beidz realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta “Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” aktivitātes. Pēdējā no tām bija transnacionālā sanāksme no 17.jūnija līdz 24. jūnijam Francijas pilsētā Kapendu, kur visus partnerus uzņēma projekta koordinējošā pirmsskolas izglītības iestāde “Ecole maternelle Capendu”. Tikšanās laikā tika analizēts divos gados paveiktais darbs.
Runājot sanāksmē par paveikto, mēs viens no otra pārņēmām labāko praksi un pieredzi. No Turcijas – viesmīlību, uzņemot ciemiņus savās iestādēs, no Bulgārijas – kā lepoties ar savas valsts tradīcijām. Analizējām kopējos izstrādātos materiālus: “Pilsēta bērnu acīm”, “Tradicionālie rokdarbi”, multinacionālo recepšu grāmatu partnervalstu valodās “Gatavojam kopā ar Eiropu”, izstādi “Eiropas kultūru daudzveidība” un materiālu “Spēlējam ar Eiropu”, izskatījām projekta mājaslapas stiprās un vājās puses, kā arī apspriedām vecāku atbildes anketās “Erasmus iespējas”. Tagad gatavojam kopēju projekta atmiņas grāmatu. Visi materiāli tiks ievietoti projekta mājaslapā: http://erasmus-school.eu

Patīkami bija dzirdēt, ka sabiedrības informēšanai par projekta gaitu mūsu pieredzi citas valstis var izmantot kā piemēru, jo, kā izrādās, informāciju un publikācijas par projekta aktivitātēm citās valstīs pašvaldību mājaslapās nav tik viegli noorganizēt. Tāpat partneri bija pārsteigti par mūsu pieredzi dalīties ar plašāku sabiedrību par piedzīvoto skolotāju mobilitāšu un transnacionālo sanāksmju ietvaros, tieši uzsverot, kas katrā reizē mums licies atšķirīgs, pozitīvs, ko mēs vēlētos pārņemt, līdz ar to sniedzot savu skatījumu par skolotāju darbu un izglītības sistēmu kopumā konkrētajā valstī. 
Kā kulmināciju projekta noslēgumam Francijas puses pārstāvji mums par godu bija sarīkojuši jaukus svētkus ar iespēju iepazīt un baudīt dažādus franču ēdienus, kā arī visu dalībvalstu iemācītās dziesmas, dejas un rotaļas vienkopus.
Franču partneri bija sarūpējuši ne tikai darba programmu, bet arī iespēju iepazīties ar Francijas ievērojamākajām vietām – Monpeljē, Fabrezānu, Seti un Lezinānu.
Beidzot darbu projektā, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas “Ābelītes” kolektīvam par atsaucību un izcili paveikto darbu projektā, DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei un grāmatvedei Inesai Plociņai par aktīvu palīdzību un atbalstu projekta īstenošanā!

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapāwww.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Foto atskaite.

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas 
11.pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja vietniece un projekta koordinatore Latvijā
Nataļja Kozireva