Jaunumi

 • Kalkūnes pagasta bibliotēkā ciemojās “Ābelītes” mazie lasītāji

  Š. g. 28.novembrī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” sagatavošanas grupas “Gudrīši” audzēkņi ar savām pirmsskolas skolotājām pirmo reizi ciemojās Kalkūnes pagasta bibliotēkā. Bērniem bija patiešām neaizmirstams notikums. Bibliotēkā bērnus ļoti viesmīlīgi sagaidīja bibliotēkas vadītāja Tatjana Rosovska. Viņa izstāstīja bērniem par uzvedību bibliotēkas telpās, bibliotēkas darbu un bibliotekāra funkcijām tajā, kā arī iepazīstināja Gudrīšus ar bibliotēkas iedzīvotāju lelli Kiku Miku. Bērni ar lielu aizrautību piedalījās sarunā un centās atbildēt uz vadītājas T.Rosovskas uzdotajiem jautājumiem, ar interesi šķirstīja grāmatu lappuses un arī lasīja tās. Bibliotēkas vadītāja mazajiem lasītājiem bija sagatavojusi daudz pārsteigumu: radošu darbnīcu “Paņem līdzi savu Kiku Miku”, kurā bērni darināja papīra lelli ar tai pielīmētu bibliotēkas darba laiku, kā arī uzmanības aktīvitāti “Atrodi suni”. Katram Gudrītim par piemiņu no pirmā bibliotēkas apmeklējuma tika sagatavots vēl viens pārsteigums – salda dāvaniņa. “Ābelītes” administrācija pateicas Kalkūnes pagasta bibliotēkas vadītājai Tatjanai Rosovskai par interesanti sagatavoto uzņemšanu un sirsnīgu noskaņojumu! Uz tikšanos “Adventes lasījumos”!

  Foto ieskats: https://youtu.be/xOweqzCtpmM

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  N. Kozireva

  t. 65474792

 • ‘’Ābelīte” svin Latvijas 99.dzimšanas dienu

  Par godu Latvijas 99.dzimšanas dienai š.g. 17.novembrī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” tika organizēti patriotiskie pasākumi. Pasākumos piedalījās vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņi. Mazie audzēkņi godināja Latviju, skaitot dzejoļus, skandējot dziesmas par Dzimteni un dejās izdejojot Latvijas novadus, veltīja labas domas Latvijai.

  Bērni mūsu Latvijai dāvāja mierpilnu un gaišu svētku koncertus, kas lika apjaust, cik mūsu tēvzeme patiešām ir skaista, bagāta ar plašiem laukiem un ezeriem, kā arī ar skanīgām dziesmām. Foto atskaite

 • “Ābelītes Supervaroņi” spēj lūgt palīdzību!

  No š.g. 08.novembra līdz 13.novembrim Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” sadarbībā ar Daugavpils Valsts policijas pārstāvjiem notika Valsts policijas izveidotās kampaņas aktivitāšu cikls bērniem “Supervaronim nepazust”. Tā ir sociālā kapmaņa, kuras mērķis ir sadarbojoties ar sociāli atbildīgiem iestādēm, mudināt sabiedrību apzināties kopīgo atbildību par mūsu bērniem un viņu drošību. Zināšanas par pieciem ar drošību saistītajiem jautājumiem, kļūst par bērna superspējām, kas viņu var aizsargāt, un ļauj vienmēr justies drošam.

  Sagatavošanas grupas audzēkņi tika sadalīti nelielās grupiņās, kurās aktīvi atbildēja policistiem uz svarīgākajiem jautājumiem: “Ko darīt, ja esi nokļuvis ķezā?”, “Kāds ir palīdzības tālruņa numurs?”, “Kur ir tavas mājas?”, “Kā sauc tavus vecākus?”, “Kāds ir vecāku telefona numurs?”

  Valsts policijas pārstāvji bija patīkami pārsteigti, ka bērnudārzā “Ābelīte” audzēkņi zināja atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem. Dažiem bērniem nebija grūti atbildēt, ka, nokļūstot nelaimē, jāvēršas pie policistiem vai apsargiem, pārdevējiem un cilvēkiem, kuri bērniem liekas droši, tāpat bērni zināja, ka palīdzības tālruņa numurs ir 112, kā arī vecāku vārdus un uzvārdus. Tomēr ne visi bērni varēja nosaukt savas mājas adresi un vecāku telefona numurus, tādēļ Valsts policijas pārstāvji aicināja bērnus tos iemācīties vai izgatavot vizītkartiņas ar vecāku telefoniem, lai, nokļūstot ķibelē, bērni ātrāk varētu nonākt atpakaļ pie vecākiem.

  Kad bērni bija iemācījušies atbildes uz jautājumiem, viņi ieguva spilgti dzeltenas brilles un Supervaroņa apliecību, kurā atrodami pieci drošības jautājumi, kurus bērns var atkārtot kopā ar vecākiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Daugavpils Valsts policijas pārstāvjiem: vecākajai inspektorei Inesei Snarskai, inspektorēm: Anastasijai Laizānei, Inesai Kiseļovai un Vijai Mihailovai par atsaucību un atbildīgi pavadītu, saturīgu rotaļnodarbību. Foto

 • Sirsnīgs senioru vakars “Ābelītē”

  Senioru vakars – tā ir viena no skaistākajām un nozīmīgākajām tradīcijām “Ābelītē”. Vienmēr ir patīkami satikt savus kolēģus un draugus jautrajā gaisotnē. Š.g. 26.oktobrī uz ikgadējo vakaru bija sanākuši Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes 8 seniori. Vakaru iesāka “Ābelītes” vadītājas A.Dubovskas apsveikuma runa, dāvājot ciemiņiem veļas pārzines Tamāras Suško gatavotās dāvanas un skaistus rudens ziedus. Iestādes vadītāja pateicās senioriem par ilggadējo un godprātīgo darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā. Tikšanās laikā pie svētku galda seniori aktīvi izmantoja iespēju parunāt, atceroties vislabākos brīžus, nofotografēties un atmiņai par pavadīto vakaru saņemt savu foto, par ko parūpējās pirmsskolas skolotāja Oļesja Ugoļova, gatavojot krāšņus rāmīšus bildēm . Dzīves mīlestība un atkaltikšanās prieks pasākumu padarīja īpašu un emocionāli gaišu. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās visam iestādes kolektīvam, kas ar lielu rūpību un centību gatavoja šo pasākumu. Foto atskaite.
 • Rudens balle 2017

  Nāk rudens apgleznot Latviju, Bet nepūlies, necenties tā, Mums viņa ir visskaistākā Tik un tā!

  Iestājoties dāsnākajam un krāšņākajam gadalaikam – rudenim, arī pie mums pirmsskolas iestādē ir jaušama tā dvesma. Š.g. 19.oktobrī ciemos pie “Kukulīšu” un “Eglīšu” grupas bērniem bija ieradusies “Rudens pasaka”, ar burvestībām, brīnumiem un noslēpumiem.

  Izrādās, ka Rudens pasaka nespēj viena paveikt visus darbus, tāpēc palīgos nāca čaklas sēnītes, ežuks un lācis. Foto atskaite

  Rudens ļoti patīk dzejniekiem un rakstniekiem, tāpēc neiztika bez dzejoļiem, dziesmām un pasakas par rudeni “Kāpēc es gaidu rudeni?”, kurā iejutās “Bitīšu” grupas bērni š. g. 20.oktobrī. Foto atskaite

  Kā jau dāsnakajā gadalaikā rudenī ir jānovāc raža. Mazbērnu grupas audzēkņiem bija jāpalīdz ezim savākt sēnes. Visi ļoti čakli strādāja, bija jūtams azarts. Pēc lielās talkas noteikti jābūt atpūtai un izklaidei. Rudens pasakas pavadībā bērni aizrāvās dejā ar lācim.

  Pasākumu noslēgumā Rudens uzdāvināja bērniem un viņu čakliem palīgiem garšīgu ābolu sulu. Rudens svētkus kopā ar bērniem svinēja arī skolotājas: Irina Nurmuhametova, Ļubova Trifanova, Ludmila Atrahimoviča, Oļesja Ugoļova un Jekaterina Makejeva. “Ābelītes” administrācija pateicas saviem skolotājiem par pārdomātiem un aizraujošiem pasākumiem.

 • “Ābelītes” skolotāji ciemojās pie Lietuvas kolēģiem

  No š.g. 1.septembra Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” īstenoNordplus Juniorprojektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.No 9.oktobra līdz 13.oktobrim Lietuvā notika pirmā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partnervalstu tikšanās projektā. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi kopā ar administrāciju ciemojās pie mūsu kaimiņiem Lietuvā, Kelmes pilsētā, pirmsskolas izglītības iestādē “Kūlverstuko”. Lietuvas partneri bija rūpīgi gatavojušies mūsu projekta partnervalstu vizītei. Kopā Lietuvu apmeklēja 7 pedagogi.Mobilitātes plānā – iepazīt darbu rotaļnodarbībās, dažādos režīma momentos, izjust atmosfēru, pašiem atrodoties bērnudārza solā. Kā viesi apmeklējām dažādas rotaļnodarbības. Tikšanās laikā bija iespēja visiem partneriem iepazīstināt arī ar savas iestādes prezentācijām un atbildēt uz jautājumiem par savas valsts izglītības sistēmu un pirmsskolas programmām.Lietuvieši iepazīstināja mūs ne tikai ar pirmsskolas izglītības sistēmu Lietuvā, bet arī ar savu valsti, tās tradīcijām, ievērojamiem cilvēkiem un viņu sasniegumiem. Visi mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Kelmes kultūrvēsturiskajām vietām. Kelmē apmeklējām Novadpētniecības muzeju, A.Šalkauska fotoizstādi “Trio”. Bija iespēja izgatavot tautas lelli Kelmes Kultūras centrā. Iepazināmies ar pilsētas arhitektūru un parku. Latvijas un Lietuvas kultūrās un tradīcijās ir daudz kā kopīga. Kelmes vēsturiskais centrs atgādina Daugavpili – tādas pat ieliņas un līdzīga arhitektūra.Tuvīnajā svētceļotāju centrā darbojāmies ar ārstniecības zālēm, paši gatavojām ārstniecības augu, zāļu tēju “Trīs dāvanas no Dieva”. Tas bija vienreizējs piedzīvojums.Braucienā guvām jaunas idejas darbam, pozitīvas emocijas, kā arī sadraudzējāmies tuvāk ar citu valstu pedagogiem. “Ābelītes” pārstāvji pateicās Lietuvas partneriem par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā. Foto ieskats

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapāwww.viaa.gov.lvsadaļā Nordplus.

  Informāciju sagatavoja:Daugavpils pilsētas11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore LatvijāNataļja Kozireva

 • Lai sumināts Skolotājs!

  Mūsu ikdienas darbs palīdz mainīt pasauli.Kad daudzi zaudē cerību veiksmīgai rītdienai, Skolotājs vienkārši iet un dara, un sēj ticību labajam...O. Vācietis par to ir teicis:„ Kad pēdējais gājputns aizies,Būs jālido pašam ...Debesis nedrīkst atstāt tukšas...”Lai sumināts Skolotājs!

  Ar cieņu, iestādes administrācija

 • Zinību diena "Ābelītē"

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris drīz būs klāt. Būs klāt arī jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

  Cienījamie Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, audzēkņu vecāki, skolotājas un tehniskais personāls!

  2017/2018.m.g. uzsāksimar svētkiem

  1.septembrī plkst.10:00 iestādes mājīgā pagalmiņā!

  Iestādes administrācija.