Jaunumi

 • Sveiciens Skolotāju dienā!

  Mīļie koļēģi!

  “Liels skolotājs – ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas saviem skolēniem, bet tas, kurš modina viņos interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt pastāvīgi. Skolotājs – tā ir aizdedzes svece, nevis degvielas vads.’’ /M.Dž.Berils/

  Apsveicam Jūs skolotāju dienā un sakām paldies par neatlaidīgo un atbildīgo darbu, ko veicat ikdienā. Novēlam izturību, aizrautību un gandarījumu par milzīgo ieguldīto darbu!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītibas iestades "Ābelīte" administrācija.

 • DIVĀM DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM PASNIEDZA “ETWINNING SKOLA” SERTIFIKĀTU UN EIROPAS KOMISIJAS PATEICĪBAS VĒSTULI !

  Šī gada aprīlī 10 Latvijas izglītības iestādēm eTwinning Centrālais atbalsta dienests piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā.

  Šo desmit iestāžu vidū ir arī divas Daugavpils pilsētas izglītības iestādes: Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils 13.vidusskola, tāpēc 29.septembrī, īsi pirms jaunā mācību gada, Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru sanāksmē eTwinning pārstāvis Kristaps Auzāns svinīgi šo abu iestāžu vadītājiem pasniedza “eTwinning Skola” plāksnes, suvenīrus un ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisāra Tibora Navračiča pateicības vēstuli. Šajā vēstulē komisārs pateicas skolas vadībai un skolotājiem par aktīvu darbu eTwinning: “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz Jūsu pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.”

  https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/divam-daugavpils-pilsetas-izglitibas-iestadem-pasniedza-etwinning-skola-sertifikatu-un-eiropas-komisijas-pateicibas-vestuli?fbclid=IwAR2OZh0AgOrQ5RPid0FqfYI9MQBJIWYRy2YttpiMMvhy76PvL6AaLtCim6I

 • Sveiciens Zinību dienā!

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris drīz būs klāt. Būs klāt arī jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

  Cienījamie Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, audzēkņu vecāki, skolotājas un tehniskais personāls!

  “Ābelītes” administrācija apsveic Jūs ar 2019./2020. mācību gadu sākumu! Liels paldies Jums par veiksmīgu sadarbību!

 • “Ābelītes” vizīte uz Grieķiju Erasmus+ projektā

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2018.gada veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros"/ "Exploring the curriculum through nature programs". Projekta mērķis ir paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskajā līmenī, apmainīties idejām, kā arī salīdzināt prakses un metodes dabas programmu ietvaros. No š.g. 1.aprīļa līdz 6.aprīlim tika organizēts otrais pieredzes apmaiņas seminārs Atēnās, Grieķijā. Sanāksmē piedalījās visi projekta dalībvalstu pārstāvji. Ģrieķiju apmeklēja 17 pedagogi no 5 valstīm. Latviju pārstāvēja “Ābelītes” vadītājas vietniece Nataļja Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotājas Ilona Smirnija un Ludmila Atrahimoviča. Pirmajā dienā projekta koordinatore Kristina Preduka ar savu komandu sniedza detalizētu projekta norises analīzi, atgādināja partneriem par projekta mērķiem, prioritātēm, veicamajiem uzdevumiem, aktualitātēm, popularizēšanas, vērtēšanas, ilgtspējas u.c. jautājumiem. Otrajā un trešajā dienā tika organizētas izzinošas mācību ekskursijas mežā kalnos kopā ar Grieķijas pirmsskolas iestādes “PAICHNIDAGOGEIO MONOPROSOPI IKE” audzēkņiem, kur bērniem bija iespēja patstāvīgi pētīt meža iemītniekus un augus. Trešajā dienā grieķu partneri, viesmīlīgie saimnieki, iepazīstināja ar daudzveidīgo nacionālo virtuvi pārtikas laboratorijā “Dadstronomy”. Ēdieni tika gatavoti sadarbībā ar audzēkņa tēvu – pārtikas laboratorijas saimnieku un pavāru Kostasu Sotiriou. Ceturtajā dienā bija iespēja apmeklēt Parnitas nacionālo parku. Parnitas flora ir viena no bagātākajām Grieķijā, kurā ir reģistrētas 818 sugas, no kurām dažas ir endēmiskas vai uzskaitītas kā kritiski apdraudētas. Teritorijas fauna ietver daudzas sugas, kas aizsargātas saskaņā ar likumu gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Interesants ir fakts , ka Parnita ir vienīgā teritorija Dienvidgrieķijā, kur vēl joprojām dzīvo sarkanie brieži. Visas mobilitātes laikā semināra dalībnieki prezentēja savus izstrādātos materiālus, dalījās pieredzē par tēmu “Aktivitātes bērniem brīvā dabā”, novadīja dažādas spēles iestādes pagalmā, parkā un mežā, izmantojot dabas materiālus. Aktivitātes prasīja salīdzinoši minimālus resursus, toties bija aizraujošas pirmsskolas vecuma bērniem, pilnveidojot prasmes un zināšanas par dabu un attīstot radošo domāšanu. Nākamā tikšanās notiks maijā Bulgārijā, Burgas pilsētā, kurā piedalīsies visi partnerības skolu administrācijas pārstāvji, skolotāji un skolēni. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija un pedagoģes ir pateicīgas Grieķijas partnerības skolas koordinatoram Markosam Zangas un viņa komandai, pārtikas laboratorijas “Dadstronomy” saimniekam Kostasu Sotiriou par laipno uzņemšanu un atsaucību, kā arī pārdomāto izglītojošo programmu un idejām, ko varēs izmantot ne tikai savā darbā, bet arī daloties pieredzē ar citiem pirmsskolas izglītības skolotājiem. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā Nataļja Kozireva tālr.65474792

 • “Ābelītei” ir piešķirts “eTwinning Skola” statuss.

  eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.

  Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes.

  Novērtējot iestādes aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šogad, otrajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu saņema Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte”.

  Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning un Erasmus + projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

  Kopš 2014.gada “Ābelītē” eTwinning un Erasmus+ projektus īsteno vairāki pedagogi, aktīvākās no tām ir Oļesja Ugoļova, Ludmila Atrahimoviča, Irina Nurmuhametova un Gaļina Košlača. Viņas arī piedalījušas vairākos eTwinnig profesionālās pilnveides pasākumos par inovatīvu priekšmetu mācīšanu, IKT izmantošanu un neformālās izglītības metožu izmantošanu mācību procesā.

  Šis apbalvojums norāda arī uz iestādes pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes audzēkņu labā.”

  eTwinning platforma ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, Erasmus+ aktivitātes un projekti, kas ir unikāls skolotāju palīglīdzeklis. Piedaloties dažādos ES projektos, kā arī izmantojot tos kā papildus mācību metodi un līdzekļi tiek nodrošināta un veicināta kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā. Pateicoties visām iepriekš minētajam tiek pilnveidota pedagogu profesionalitāte IKT un valodu jomā.

 • „Ābelīte” svin Starptautisko dzimtās valodas dienu 2019

  “Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš, tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu.”/ UNESCO LNK ģenerālsekretāre p.i. Baiba Moļņika./Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999.gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā, kā arī veicināt toleranci pret dažādām kultūrām. UNESCO LNK šogad Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicināja pievērsties valodu daudzveidībai un veicināt dzimtās valodas lietošanu. Ar mīlestību pret savu dzimto valodu, gatavojoties Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” tika organizētas audzēkņu radošo darbu izstādes „Valodiņa, valodiņa” un „Dzimtene, kas silda dvēseli”, radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības „Latviešu tautas tradīcijas” ES „Erasmus+” (KA 2) projekta “Tolerantai un cieņpilnai skolai” ietvaros. Rotaļnodarbību galvenais uzdevums bija veicināt latviešu tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un bagātināt audzēkņu pierezi par savu valsti.Vēl par godu svētkiem š.g. 26.februarī tiks plānota videokonference ar Spānijas kolēģēm e-Twining platformā, iesaistot tajā “Ābelītes” un Almerijas “CEIP GINES MORATA” skolu audzēkņus. Konferences mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar valsts kultūru un tradīcijām. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes „Erasmus+” (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Tolerantai un cieņpilnai skolai” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_30/pasakumi/Informāciju sagatavojaDaugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītājas vietniece izglītības jomā/projekta koordinatoreNataļja Kozireva

 • „Ābelītē” viesojās bērnu draugi no Valsts policijas – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.

  Š.g. 05. februārī Daugavpils pilsētas 11. pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”, viesojās bērnu draugi no Valsts policijas – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Kopā ar draudzīgajiem policijas tēliem pie pašiem mazākajiem pabija arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa policijas inspektores.

  Tikšanās laikā bērni aktīvi iesaistījās nodarbībās, zinoši atbildēja uz policistu uzdotajiem jautājumiem, spēlēja dažādas izglītojošas spēles un rotaļas. Atraktīvi un interesanti bērni tika iepazīstināti ar policijas darba pienākumiem, ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, šķērsojot ielu, tika atgādināts par luksoforu krāsām un ceļa zīmēm. Ar lielu interesi „ Ābelītes” audzēkņi pielaikoja policistu formas tērpa sastāvdaļas – cepures, drošības vestes un jakas.

  Jau vairākus gadus Runcis Rūdis un Bebrs Bruno piedalās dažādos Valsts policijas rīkotos preventīvajos pasākumos un drošības akcijās, tiekas ar bērniem, skaidro ceļu satiksmes noteikumus, māca, kā pasargāt sevi dažādās dzīves situācijās.

  Atraktīvo policijas tēlu ierašanās pie bērniem ir jautrs un nozimīgs pasākums, sakarā ar to „ Ābelītes” kolektīvs pateicas Valsts policijas pārvaldes Daugavpils iecirkņa vadībai un viņu darbiniekiem. Foto ieskats

 • Kur saņemt medicīnisko palīdzību gripas epidēmijas laikā?

  Tā kā Slimību profilakses un kontroles centrs ir izziņojis gripas epidēmijas sākumu no 2019. gada 15.janvāra, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ar gripu saslimušajiem iedzīvotājiem.

  Ja ir radušās aizdomas par saslimšanu ar gripu, vispirms iedzīvotāji tiek aicināti telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai pārrunātu labāko risinājumu palīdzības saņemšanai – kādus atveseļošanās pasākumus veikt mājas apstākļos vai ieteicamāk apmeklēt ģimenes ārsta praksi jeb ar ģimenes ārstu vienoties par mājas vizīti. Akūtā gadījumā iespējams arī vērsties pie sava ģimenes ārsta “akūtajā stundā” – pieņemšanas laikā pacientiem ar akūtām saslimšanām bez iepriekšēja pieraksta. Lauku teritorijās iedzīvotāji var zvanīt arī uz feldšerpunktiem.

  Jānorāda, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktais pacienta līdzmaksājums* – 2,85 eiro. NVD atgādina, ka ģimenes ārstu mājas vizīti var pieteikt katru darba dienu līdz vismaz plkst. 15:00, un veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārsti sniedz savas darbības pamatteritorijā. Ģimenes ārsts var nodrošināt pakalpojumus savā praksē reģistrētam pacientam arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar pacientu par mājas vizītes veikšanu.

  Ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no plkst.17:00 līdz 8:00, savukārt brīvdienās visu diennakti). Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā.

  Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt piedežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Dežūrārsts ir arī tiesīgs atvērt darbnespējas lapu un izrakstīt zāļu receptes. Savukārt ārpus Rīgas un lielajām pilsētām iedzīvotājiem palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un uzņemšanas nodāļās slimnīcās.

  Savukārt, ja gripas saslimšanas dēļ veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un ir apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas, atsevišķās pilsētās arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

  Lai gripas epidēmijas laikā mazinātu profilaktisko un regulāro apskašu saņēmēju plūsmu ģimenes ārsta praksē, iedzīvotāji aicināti pārdomāti plānot vizītes pie ģimenes ārsta profilaktiskās apskates saņemšanas un hronisko slimību dinamiskās novērošanas gadījumos, ja vien nav radušās aizdomas par hroniskās slimības paasinājumu.

  Dežūrārstu darba grafiks un informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama NVDmājaslapaswww.vmnvd.gov.lvsadaļā“Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

 • Uz drīzu tikšanos, zaļā princesīte

  Cilvēces daudzo simbolu vidū ir kāds, kas katru gadu aizkustina miljoniem siržu. Tā ir Jaungada eglīte, kuras smarža, skaistums un miera pilnais laimes starojums piepilda dvēseles jau no agras bērnības un pavada visu mūžu. Katru gadu decembrī, tuvojoties saulgriežiem, eglīti uzstāda pilsētu laukumos, skolās, bērnudārzos, tā grezno skatlogus un darba vietas, to liek goda vietā ļaužu mājokļos. Eglīte pulcina ap sevi ģimeni, vienojot bērnus, vecākus un vecvecākus. Godinot eglīti, to rotājam ar krāšņām mantiņām, lentēm un spīguļiem un tās zaros iededzinām svecītes. Zem eglītes liekam mīļas dāvanas bērniem, tuviniekiem un draugiem. Tās godam skan pantiņi , virmo deju un rotaļu prieks. Eglīte Ziemassvētkos daudziem nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai rituālu vai svētku dekoru.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ir tradīcija ne tikai svinēt Ziemassvētkus, bet arī janvāra vidū atvadīties no Ziemassvētku eglītes. Zālē bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus un dejoja karnevāla dēju. Pasākuma noslēgumā Sala tētis ar Jaungada simbolu - cūciņu pie eglītes dāsni dalīja saldās balvas.

  Video

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Ziemassvētku pasakains laiks "Ābelītē"

  Cienījamie “Ābelītes” audzēkņu vecāki un vecvecāki!

  Iestādes administrācija novēl Jums

  Gaišus Ziemassvētkus, kā arī laimīgu Jauno gadu un

  ielūdz Jūs pavadīt laiku kopā sirsnīgā Ziemassvētku gaisotnē,

  sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku "Adventes lasījumi" - 10.12.2018.

  un „Jaungada svētkos”:

  28. decembris, 9.10 - grupa "Kukulīši"

  28. decembris, 9.40 - grupa "Ezīši"

  18. decembris, 9.30 - grupa "Bitītes",

  20. decembris, 10.00 - grupa "Pūcītes"

  20. decembris, 16.00 - grupa "Gudrīši"

  patiesā cieņā, iestādes administrācija