Jaunumi

 • Mātes dienas pasākumi „Ābelītē”

  Es vēlos, māmiņ, Tev paldies pasacīt

  Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,

  Par asaru, kas Tev uz vaiga spīd,

  Ko varbūt steigā bieži nepamanu.

  Par guni pavardā, ko siltu kūri,

  Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,

  Ka bēdu proti klusi salocīt

  Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

  Māmiņdiena ir paši gaidītākie svētki gan bērniem, gan pašām māmiņām! Tad viņas jūtas svarīgas un laimīgas, kad mazie ir ko gatavojuši īpaši viņām, arī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” audzēkņi par godu Mātes dienai centīsies savas māmiņas aplaimot un palutināt gan ar koncertu, gan ar dāvaniņām!

  Gr. "Eglītes" dāvana - 09.05.2017. plkst. 9.30;

  Gr. "Pūcītes" dāvana - 09.05.2017. plkst. 16.00;

  Gr. "Gudrīši" dāvana - 10.05.2017. plkst. 16.00

  Gaidīsim Jūs svētku pasākumos, mūsu mīļās māmiņas un vecmāmiņas!

 • "Lieldienas ir klāt!"

  Sakarā ar gripas karantīnu Daugavpilī, Teātra nedēļa iestādē tika pārcelta uz aprīli. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” nolēma apvienot divus svētkus vienā pasākumā “Lieldienas ir klāt!”

  Otrdien, 18.aprīlī, savu iestudējumu „Lieldienas pasaka” demonstrēja grupas „Pūcītes” jaunie aktieri. Par godu Lieldienām, audzēkņi dziedāja dziesmiņas, dejoja, ripināja olas, spēlēja jautras rotaļās ar zaķi un vistiņu. Bērni jau ir guvuši aktiermākslas pieredzi 3 gadu garumā, tāpēc viņi ļoti labi iztika bez sufliera palīdzības.

  Otrdienas vakarā sagatavošanas grupa “Gudrīši” un latviešu valodas skolotāja Ilona Smirnija ciemiņiem sagatavoja izrādi “Lieldienas klāt”. Kā katru gadu izrādes redzētāji pirka biļetes par saldumiem, kurus vēlāk aktieri izmantoja kā honorāru. Iestudējumu beigās, kā īstā teātrī, neizpalika bez skaļām ovācijām.

  Piektdien, 21.aprīlī, pavasara ziedu svētkus svinēja mazbērnu grupas „Kukulīši” skolotāja I. Kolosova ar saviem audzēkņiem – bitītēm, 1. jaunākās grupas „Ezīši” audzēkņi ar savu skolotāju J.Makejevu, kuri attēloja saulītes un putniņus un 2.jaunākās grupas “Eglītes” bērni "krāsaini ziediņi" ar savu skolotāju L. Atrahimoviču.

  Iestādes administrācija pateicas saviem audzēkņiem – aktieriem, pedagoģēm – režisoriem un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu: aktieru kostīmu izgatavošanu un patiesi neaizmirstām emocijām visas nedēļas garumā.

  Gr. “Kukulīši” foto.

  Gr. “Ezīši” foto.

  Gr. “Eglītes” foto.

  Gr. “Pūcītes” foto.

  Gr. “Gudrīši” foto.

 • Teātra dienas "Ābelītē"

  Katru pavasarī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte” ir tradīcija organizēt Teātra dienas, šosezon arī „Ābelītes” audzēkņi rādīs jaunus teātra izrādes, kuri būs veltīti Lieldienu svētkiem.

  Tas mērķis ir pozitīvu emociju un prieka radīšana, veicināta runas, iztēles un radošo spēju attīstība.

  Uzdevumi:

  • izmantot aktuālas uz pozitīvu rezultātu orientētas mācību metodes – dramatizācija, dialogs,

  • vērst uzmanību uz izteiksmīgas runas veidošanu, paplašinot vārdu krājumu,

  • pilnveidot prasmi publiski uzstāties,

  • pilnveidot kustību koordināciju un ritma izjūtu.

  No 18. aprīļa Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelītē” sākās „Teātra dienas”. Četru dienu garumā divas bērnudārza grupas rādīs teātra izrādes. Teātra dienu pasākumos piedalās gan mazo grupu bērni (kā skatītāji), gan lielo grupu bērni. Visas četrgadīgo, piecgadīgo, sešgadīgo un septiņgadīgo bērnu grupas iesaistās darbos, kas saistīti ar darbu organizēšanu, lai teātra izrāde varētu noritēt veiksmīgi.

  Aicinām uz Teātra dienu pasākumiem:

   18. aprīlī., plkst.10.00 „Lieldienu pasaciņa" - vec. grupas „Pūcītes vecākus.;

   18. aprīlī, plkst. 16.00 „Lieldienas klāt” – sagat. grupas „Gudrīši” vecākus

   21. aprīlī, plkst. 10.00 „Pavasara ziedu svētki” – mazbērnu grupu audzēkņus

  Ar cieņu un gaišus svētkus novēlot,

  pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi,

  administrācija un pedagoģes.

 • Izskanējis mazo vokālistu konkurss “Daugavpils Cālis 2017”.

  Šī gada 19. martā ar pavasarīgām dziesmām Vienības nama koncertzāli pieskandināja mazo vokālistu konkursa „Daugavpils Cālis 2017” dalībnieki.

  Mazajiem solistiem bija jāizpilda divas brīvi izvēlētas dziesmas, kas atbilst dziedātāja vecumam un balss spējām. Konkursā piedalījās 23 dalībnieki.

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte” 4.grupas “Pūcītes” audzēkne Dženija Barkovska arī piedalījās konkursā ar dziesmiņām “Es varu zīmēt” un “Kāmītis”. Četrgadniecei Dženijai tas ir jau otrais “Cālis”. Konkursam meiteni sagatavojusi mūzikas skolotāja Irina Nurmuhametova.

  Par skanīgu dziedāšanu “Ābelītes” zvaigznīte Dženija saņēma pateicību un dāvanu. Arī skolotāja Irina saņēma pateicības rakstu par mazo dziedātāju veiksmīgu sagatavošanu.

  Šogad mazos konkursantus sagaidīja vēl viens pārsteigums - Vienības nama jubilejas gadā Latviešu kultūras centrs mazajiem dziedātājiem dāvināja muzikālu leļļu izrādi “Gliemezīša piedzīvojumi” ceļojošā leļļu teātra “RIKKO lelles” izpildījumā.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas par piedalīšanos konkursā un novēl Dženijai veiksmi dziedāšanā, kā arī mūzikas skolotājai Irinai Nurmuhametovai radošumu, izturību un nebeidzamu entuziasmu!

 • “Ābelītes” pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju.

  Jau otro gadu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” veiksmīgi īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”, kura galvenais atbalsta virziens ir sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa starp Eiropas valstīm.

  No š.g. 5.marta līdz 11.martam Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” delegācija: iestādes vadītāja A.Dubovska, projekta koordinatore, vadītājas vietniece izglītības jomā N.Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotāja J.Makejeva devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgārijas pirmsskolas izglītības iestādi “Детска градина 79 "Слънчице"“ Sofijā.

  Pieredzes apmaiņas seminārā Bulgārijā piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Tika gūts ieskats, kā Bulgārijas galvaspilsētā pirmsskolas izglītības iestādē notiek pedagoģiskais process, kā tiek izmantota materiālā bāze (katrā grupā ir dators, projektors un interaktīvā tāfele), kā arī gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam mūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

  Katras darba dienas nogalē bija kultūras vakars, kurā projekta partneri varēja prezentēt sevi, savas valsts tradīcijas, tradicionālos ēdienus un dejas.

  “Ābelītes” pārstāvji pateicās Bulgārijas partneriem par teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.

  Protams, tikšanās projekta ietvaros nav atpūta, jo projekta vadītāji sanāksmēs analizēja jau paveikto, vēroja katras partnervalsts mājās paveikto – prezentācijās “Kustību rotaļu izmantošana mācību procesā”, plānoja noslēguma braucienu uz Franciju, kā arī uzsāka gatavot projekta atskaites, kas jāievada Mobility Tool. Šobrīd notiek nopietna gatavošanās pēdējai tikšanās reizei, kas notiks Francijā un kur paredzētas nopietnas diskusijas par Eiropas izglītību un par projekta īstenošanas rezultātiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā un

  projekta koordinatore

  Nataļja Kozireva

 • Sveiciens Sieviešu dienā!

  Sieviete — Tu esi trausla puķe,kuru mīlestības reibonis šūposmaržīgos un siltos tumšos viļņos,galvā mirdzinājot zelta kroni.Sieviete - Tu skaistākā starp puķēm!Tava zieda kausā ģifts un medus,un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,dziļi ceļos vajadzētu pakrist,gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,Sieviete — Tu esi skaistākā starp puķēm!

  /Fricis Bārda/

 • “Ābelīte” uzsāk APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai / programmas ieviešanu iestādē.

  Cienījamie vecāki!

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte” uzsāk APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai /

  programmas ieviešanu iestādē.

  Programmas mērķi

  1. Veicināt pozitīvu uzvedību

  2. Attīstīt emocionālo inteliģenci

  3. Veicināt lasītprasmi

  Ieguvumi

  1. Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem.

  2. Bērni iemācīsies risināt problēmas.

  3. Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki.

  4. Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

  Programmai ir 3 galvenās sastāvdaļas:

  1. Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai iestādei)

  2. Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)

  3. Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (sagatavošanās grupā)

  Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)

  1. Iestādē ir skaidra uzvedības etiķete.

  2. Uzvedības etiķete ir saistīta ar drošību, atbildību un cieņu.

  3. Iestādes audzēkņi kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības etiķeti.

  4. Audzēkņi varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.

  5. Visi iestādes darbinieki vienoti reaģēs uz uzvedības etiķetes pārkāpumiem.

  Lūgums vecākiem, lai programma īstenotos mūsu iestādē:

  1. Jūs saņemsiet regulāru informāciju (iestādes interneta vietnē: www.zalaabelite.lv,

  grupas informācijas stūrītī)

  2. Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot uzvedības etiķeti, pārrunāt tos mājās,

  sadarboties ar skolotājiem.

  3. Aicinām kontaktēties ar iestādes darbiniekiem, ja Jums rodas kādi jautājumi.

  Vecāki var būt pārliecināti un mierīgi, ka bērns mācās drošā un draudzīgā vidē.

  APU ieviešana iestādē:

  1. Ir izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai.

  2. Visi iestādes darbinieki vadītājas vadībā kopš š.g.februāra līdz augustam mācās

  pozitīvas uzvedības ieviešanas principus iestādē.

  3. Visi audzēkņi tiks iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem iestādē.

  4. Vēlamā uzvedība tiks mācīta un apbalvota.

  Sociāli emocionālā audzināšana

  Visiem audzēkņiem notiks īpašas rotaļnodarbības, kurās tiks mācīta:

  1. emociju pašregulācija

  2. pozitīvas komunikācijas prasmes

  3. mērķu izvirzīšana

  4. problēmsituāciju risināšana

 • Tuvojas gripas sezona...

  Visapkārt ceļo vīrusi, cilvēki biežāk slimo, un gripa ātri izplatās. Kā pasargāt bērnu šajā laikā? Mazo ekspertu skolas (www.mazoekspertuskola.lv) pediatre Anna Birka iesaka 10 padomus, kas palīdzēs izvairīties no gripas.

  1. "Nepārtuntuļo" mazo un nepārkarsē mašīnu! Pirms došanās ārā nedod karstus dzērienus. Nesien šalli vai lakatu priekšā sejai. Svarīgi, lai nav krasas temperatūras svārstības un bērnam irērti kustēties.

  2. Mazgājiet rokas biežāk! Izmantojiet vienreizlietojamās papīra salvetes.

  3. Ja mani kādus saaukstēšanās simptomus, nepilini un nedod uzreiz zāles. Katras iesnas nav gripa! Nav vajadzības bērnu "pārzāļot". Labāk konsultējies ar savu pediatru vai ģimenes ārstu.

  4. Neliec bērnam šņaukt degunu. Pretējā gadījumā mazajam var sākt sāpēt ausis. Izmanto tikai vienreizlietojamos mutautiņus, lai noslaucītu degunu. Var skalot ar jūras ūdeni.

  5. Ej ar mazo svaigā gaisā, vēdini telpas. Ja ir sniegs, izmanto iespēju pikoties un celt sniegavīrus.

  6. Izvairies no publiskām vietām – lielveikaliem, bērnu stūrīšiem, rotaļu laukumiem, kino u.tml. Tieši te pastāv augsts risks saķert gripu. Ja kāds no ģimenes saslimis, lietojiet vienreizlietojamo masku, kas maināma reizi pāris stundās.

  7. Tā vietā, lai ietu uz filmām, publiskiem spēļu laukumiem vai teātri, labāk aizbrauc uz jūru vai mežu – svaigs gaiss nāks tikai par labu.

  8. Iekļauj ēdienkartē paštaisītas ķiploku maizītes, zupu vai biezpienu ar sasmalcinātu ķiplociņu, plūškoka ogas, ingveru (tēju), vairāk zaļumu un sakņu dārzeņu. Izmēģini ķirbju vai rutku salātus, ēdiet vairāk ābolu un dzērveņu. Cukura vietā lieto medu!

  9. Nebaidies dot bērnam aukstas uzkodas, piemēram, saldētas zemenes, upenes, saldētu jogurtu u.tml.

  10. Domā labas domas – pozitīvs skats uz dzīvi arī palīdz izvairīties no gripas un citām nedienām.

 • Radošo darbu izstāde „Manas ģimenes ģerbonis"

  Mūsdienās ļoti svarīgi audzināt mūsu audzēkņos patriotismu pret savu valsti. Mūsuprāt, patriotisms sākas ģimenē, jo katrai ģimenei ir savas tradīcijas, vēsture un sasniegumi.

  Bērna personība, ģimene un pirmais solis izglītībā – pirmsskolas izglītības iestāde ir nesaraujams trijstūris. Tikai kopā strādājot vienā virzienā, mēs varam izaudzināt paaudzi, kas jutīsies piederīga konkrētai ģimenei vai pat dzimtai, turēs godā savu pilsētu, novadu un valsti, tieši tāpēc projekta nedēļas “Mana ģimene – dzīves avots” ietvaros Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” organizēja radošo darbu izstādi “Manas ģimenes ģerbonis” sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. Izstādes mērķis bija apzināties ģimenes galvenās vērtības, stiprinot ģimeniskumu. Šajā nedēļā radošās aktivitātēs audzēkņi pētīja savas ģimenes vēsturi. Nedēļas nogalē katrs no grupas bērniem prezentēja savas ģimenes ģerboni, skaidroja, ko nozīmē ģerboņa simboli. Katrai ģimenei bija sava simbolika, kurā tika atklātas dažādas vērtības: mīlestība pret radiniekiem, pret dabu, miers, draudzība, prieks un, protams, uzticība. Bērni secināja, cik nozīmīga viņiem ir ģimene, cik svarīgi, lai ģimenē valda labas attiecības, mīlestība un ģimenes locekļi viens otru atbalsta un palīdz dažādās situācijās.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas audzēkņu vecākiem un bērniem par sadarbību un labu kopīgi padarīto darbu!Foto

 • Uz drīzu tikšanos, zaļā meža princesīte!

  Cilvēces daudzo simbolu vidū ir kāds, kas katru gadu aizkustina miljoniem siržu. Tā ir Jaungada eglīte, kuras smarža, skaistums un miera pilnais laimes starojums piepilda dvēseles jau no agras bērnības un pavada visu mūžu. Katru gadu decembrī, tuvojoties saulgriežiem, eglīti uzstāda pilsētu laukumos, skolās, bērnudārzos, tā grezno skatlogus un darba vietas, to liek goda vietā ļaužu mājokļos. Eglīte pulcina ap sevi ģimeni, vienojot bērnus, vecākus un vecvecākus.

  Godinot eglīti, to rotājam ar krāšņām mantiņām, lentēm un spīguļiem un tās zaros iededzinām svecītes. Zem eglītes liekam mīļas dāvanas bērniem, tuviniekiem un draugiem. Tās godam skan pantiņi , virmo deju un rotaļu prieks. Eglīte Ziemassvētkos daudziem nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai rituālu vai svētku dekoru.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ir tradīcija ne tikai svinēt Ziemassvētkus, bet arī janvāra vidū atvadīties ar Ziemassvētku eglīti. Zālē bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus un dejoja karnevāla dējas. Visu to novērtēt bija ieradies arī Salatētis, kurš pasākuma noslēgumā pie eglītes dāsni dalīja saldās balvas. Foto.