Jaunumi

 • Sirsnīgs senioru vakars “Ābelītē”

  Senioru vakars – tā ir viena no skaistākajām un nozīmīgākajām tradīcijām “Ābelītē”. Vienmēr ir patīkami satikt savus kolēģus un draugus jautrajā gaisotnē. Š.g. 26.oktobrī uz ikgadējo vakaru bija sanākuši Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes 8 seniori. Vakaru iesāka “Ābelītes” vadītājas A.Dubovskas apsveikuma runa, dāvājot ciemiņiem veļas pārzines Tamāras Suško gatavotās dāvanas un skaistus rudens ziedus. Iestādes vadītāja pateicās senioriem par ilggadējo un godprātīgo darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā. Tikšanās laikā pie svētku galda seniori aktīvi izmantoja iespēju parunāt, atceroties vislabākos brīžus, nofotografēties un atmiņai par pavadīto vakaru saņemt savu foto, par ko parūpējās pirmsskolas skolotāja Oļesja Ugoļova, gatavojot krāšņus rāmīšus bildēm . Dzīves mīlestība un atkaltikšanās prieks pasākumu padarīja īpašu un emocionāli gaišu. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās visam iestādes kolektīvam, kas ar lielu rūpību un centību gatavoja šo pasākumu. Foto atskaite.
 • Rudens balle 2017

  Nāk rudens apgleznot Latviju, Bet nepūlies, necenties tā, Mums viņa ir visskaistākā Tik un tā!

  Iestājoties dāsnākajam un krāšņākajam gadalaikam – rudenim, arī pie mums pirmsskolas iestādē ir jaušama tā dvesma. Š.g. 19.oktobrī ciemos pie “Kukulīšu” un “Eglīšu” grupas bērniem bija ieradusies “Rudens pasaka”, ar burvestībām, brīnumiem un noslēpumiem.

  Izrādās, ka Rudens pasaka nespēj viena paveikt visus darbus, tāpēc palīgos nāca čaklas sēnītes, ežuks un lācis. Foto atskaite

  Rudens ļoti patīk dzejniekiem un rakstniekiem, tāpēc neiztika bez dzejoļiem, dziesmām un pasakas par rudeni “Kāpēc es gaidu rudeni?”, kurā iejutās “Bitīšu” grupas bērni š. g. 20.oktobrī. Foto atskaite

  Kā jau dāsnakajā gadalaikā rudenī ir jānovāc raža. Mazbērnu grupas audzēkņiem bija jāpalīdz ezim savākt sēnes. Visi ļoti čakli strādāja, bija jūtams azarts. Pēc lielās talkas noteikti jābūt atpūtai un izklaidei. Rudens pasakas pavadībā bērni aizrāvās dejā ar lācim.

  Pasākumu noslēgumā Rudens uzdāvināja bērniem un viņu čakliem palīgiem garšīgu ābolu sulu. Rudens svētkus kopā ar bērniem svinēja arī skolotājas: Irina Nurmuhametova, Ļubova Trifanova, Ludmila Atrahimoviča, Oļesja Ugoļova un Jekaterina Makejeva. “Ābelītes” administrācija pateicas saviem skolotājiem par pārdomātiem un aizraujošiem pasākumiem.

 • “Ābelītes” skolotāji ciemojās pie Lietuvas kolēģiem

  No š.g. 1.septembra Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” īstenoNordplus Juniorprojektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.No 9.oktobra līdz 13.oktobrim Lietuvā notika pirmā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partnervalstu tikšanās projektā. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi kopā ar administrāciju ciemojās pie mūsu kaimiņiem Lietuvā, Kelmes pilsētā, pirmsskolas izglītības iestādē “Kūlverstuko”. Lietuvas partneri bija rūpīgi gatavojušies mūsu projekta partnervalstu vizītei. Kopā Lietuvu apmeklēja 7 pedagogi.Mobilitātes plānā – iepazīt darbu rotaļnodarbībās, dažādos režīma momentos, izjust atmosfēru, pašiem atrodoties bērnudārza solā. Kā viesi apmeklējām dažādas rotaļnodarbības. Tikšanās laikā bija iespēja visiem partneriem iepazīstināt arī ar savas iestādes prezentācijām un atbildēt uz jautājumiem par savas valsts izglītības sistēmu un pirmsskolas programmām.Lietuvieši iepazīstināja mūs ne tikai ar pirmsskolas izglītības sistēmu Lietuvā, bet arī ar savu valsti, tās tradīcijām, ievērojamiem cilvēkiem un viņu sasniegumiem. Visi mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Kelmes kultūrvēsturiskajām vietām. Kelmē apmeklējām Novadpētniecības muzeju, A.Šalkauska fotoizstādi “Trio”. Bija iespēja izgatavot tautas lelli Kelmes Kultūras centrā. Iepazināmies ar pilsētas arhitektūru un parku. Latvijas un Lietuvas kultūrās un tradīcijās ir daudz kā kopīga. Kelmes vēsturiskais centrs atgādina Daugavpili – tādas pat ieliņas un līdzīga arhitektūra.Tuvīnajā svētceļotāju centrā darbojāmies ar ārstniecības zālēm, paši gatavojām ārstniecības augu, zāļu tēju “Trīs dāvanas no Dieva”. Tas bija vienreizējs piedzīvojums.Braucienā guvām jaunas idejas darbam, pozitīvas emocijas, kā arī sadraudzējāmies tuvāk ar citu valstu pedagogiem. “Ābelītes” pārstāvji pateicās Lietuvas partneriem par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā. Foto ieskats

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapāwww.viaa.gov.lvsadaļā Nordplus.

  Informāciju sagatavoja:Daugavpils pilsētas11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore LatvijāNataļja Kozireva

 • Lai sumināts Skolotājs!

  Mūsu ikdienas darbs palīdz mainīt pasauli.Kad daudzi zaudē cerību veiksmīgai rītdienai, Skolotājs vienkārši iet un dara, un sēj ticību labajam...O. Vācietis par to ir teicis:„ Kad pēdējais gājputns aizies,Būs jālido pašam ...Debesis nedrīkst atstāt tukšas...”Lai sumināts Skolotājs!

  Ar cieņu, iestādes administrācija

 • Zinību diena "Ābelītē"

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris drīz būs klāt. Būs klāt arī jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

  Cienījamie Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, audzēkņu vecāki, skolotājas un tehniskais personāls!

  2017/2018.m.g. uzsāksimar svētkiem

  1.septembrī plkst.10:00 iestādes mājīgā pagalmiņā!

  Iestādes administrācija.

 • "Ābelīte” beidz darbu projektā

  Šajā mācību gadā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” beidz realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta “Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” aktivitātes. Pēdējā no tām bija transnacionālā sanāksme no 17.jūnija līdz 24. jūnijam Francijas pilsētā Kapendu, kur visus partnerus uzņēma projekta koordinējošā pirmsskolas izglītības iestāde “Ecole maternelle Capendu”. Tikšanās laikā tika analizēts divos gados paveiktais darbs.Runājot sanāksmē par paveikto, mēs viens no otra pārņēmām labāko praksi un pieredzi. No Turcijas – viesmīlību, uzņemot ciemiņus savās iestādēs, no Bulgārijas – kā lepoties ar savas valsts tradīcijām. Analizējām kopējos izstrādātos materiālus: “Pilsēta bērnu acīm”, “Tradicionālie rokdarbi”, multinacionālo recepšu grāmatu partnervalstu valodās “Gatavojam kopā ar Eiropu”, izstādi “Eiropas kultūru daudzveidība” un materiālu “Spēlējam ar Eiropu”, izskatījām projekta mājaslapas stiprās un vājās puses, kā arī apspriedām vecāku atbildes anketās “Erasmus iespējas”. Tagad gatavojam kopēju projekta atmiņas grāmatu. Visi materiāli tiks ievietoti projekta mājaslapā:http://erasmus-school.eu

  Patīkami bija dzirdēt, ka sabiedrības informēšanai par projekta gaitu mūsu pieredzi citas valstis var izmantot kā piemēru, jo, kā izrādās, informāciju un publikācijas par projekta aktivitātēm citās valstīs pašvaldību mājaslapās nav tik viegli noorganizēt. Tāpat partneri bija pārsteigti par mūsu pieredzi dalīties ar plašāku sabiedrību par piedzīvoto skolotāju mobilitāšu un transnacionālo sanāksmju ietvaros, tieši uzsverot, kas katrā reizē mums licies atšķirīgs, pozitīvs, ko mēs vēlētos pārņemt, līdz ar to sniedzot savu skatījumu par skolotāju darbu un izglītības sistēmu kopumā konkrētajā valstī.Kā kulmināciju projekta noslēgumam Francijas puses pārstāvji mums par godu bija sarīkojuši jaukus svētkus ar iespēju iepazīt un baudīt dažādus franču ēdienus, kā arī visu dalībvalstu iemācītās dziesmas, dejas un rotaļas vienkopus.Franču partneri bija sarūpējuši ne tikai darba programmu, bet arī iespēju iepazīties ar Francijas ievērojamākajām vietām – Monpeljē, Fabrezānu, Seti un Lezinānu.Beidzot darbu projektā, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas “Ābelītes” kolektīvam par atsaucību un izcili paveikto darbu projektā, DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei un grāmatvedei Inesai Plociņai par aktīvu palīdzību un atbalstu projekta īstenošanā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapāwww.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Foto atskaite.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītāja vietniece un projekta koordinatore LatvijāNataļja Kozireva

 • Ieteikumi bērnu apģērbam vasaras atveseļošanas periodā

  * Apģērbs tāds, kurā bērns jūtās ērti. Apģērbam jābūt diezgan plānam un vēlams no dabiska auduma. Dabisks audums nekairina ādu un ļauj tai elpot.

  * Svarīgi, lai apģērbu ir ērti uzvilkt un novilkt, jo bērnam jāmācās pašam noģērbties un apģērbties, kā arī lietot podiņu/tualeti. Ja bikses vai kleitu ir grūti novilkt, iespējams, ka bērns padosies, tā īsti nemaz nesācis mēģināt, tādēļ ļoti noderīgas ir bikses ar gumijām vai sarafāni un kleitas meitenēm.

  * Pastaigām parocīgāki ir kombinezoni vai lenču bikses, jo parastās bikses no mazajiem vidukļiem lielākoties nošļūk, kā arī tāds apģērbs traucē bērnam brīvi un pilnvērtīgi kustēties.

  * Vasaras periodā (no maija beigas līdz septembrim) obligāta prasība – viegla, gaiša galvas segai (cepure, lakatiņš) aizsardzībai pret saules staru negatīvo iedarbību.

  * Bērna skapītī vienmēr jābūt rezerves apakšveļai – krekliņam un biksītēm, zeķubiksēm, īsajām zeķītēm, apģērba maiņas komplektam (gadījumam, ja notiek „avārija” ēdienreizē vai radošās nodarbībās).

  Apavi

  Bērnam jābūt nodrošinātam ar piemērotiem, ērtiem un laika apstākļiem atbilstošiem apaviem. Apavi – sandales, kurpes ar nelielu papēdīti un neslīdošu zoli. Apaviem vēlams „lipeklis”, lai paātrinātu pārvilkšanas procesu. Traumatisma profilaksei nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības.

 • Izlaiduma balle 2017

  2017. gada 31. maijā sveikas savai bērnības zemei teica vienpadsmit mazie “Ābelītes” pirmsskolas iestādes “Gudrīšu” grupas audzēkņi:

  Arina Bogdanova, Iļja Harlamovs, Arvīds Sontockis, Larija Voļikova, Artjoms Maļuhins, Jekaterina Pikaļeva, Darija Ņižnika, Alina Stankeviča, Karolina Sutanova, Jegors Tarasovs un Anna Kirillova.

  Veiksmi un izturību uzsākot skolas taku, kas 1. septembrī, skanot sudraba zvaniņam pavēstīs, ka mazie „Gudrīši” būs kļuvuši par ciparu un burtu ganiņiem. Vecākiem vēlam gudrus un zinātkārus bērnus, lai Jums kopīgi veicas!

 • Mātes dienas pasākumi „Ābelītē”

  Es vēlos, māmiņ, Tev paldies pasacīt

  Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,

  Par asaru, kas Tev uz vaiga spīd,

  Ko varbūt steigā bieži nepamanu.

  Par guni pavardā, ko siltu kūri,

  Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,

  Ka bēdu proti klusi salocīt

  Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

  Māmiņdiena ir paši gaidītākie svētki gan bērniem, gan pašām māmiņām! Tad viņas jūtas svarīgas un laimīgas, kad mazie ir ko gatavojuši īpaši viņām, arī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” audzēkņi par godu Mātes dienai centīsies savas māmiņas aplaimot un palutināt gan ar koncertu, gan ar dāvaniņām!

  Gr. "Eglītes" dāvana - 09.05.2017. plkst. 9.30;

  Gr. "Pūcītes" dāvana - 09.05.2017. plkst. 16.00;

  Gr. "Gudrīši" dāvana - 10.05.2017. plkst. 16.00

  Gaidīsim Jūs svētku pasākumos, mūsu mīļās māmiņas un vecmāmiņas!