Jaunumi

 • “Ābelītes” vizīte uz Grieķiju Erasmus+ projektā

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2018.gada veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros"/ "Exploring the curriculum through nature programs". Projekta mērķis ir paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskajā līmenī, apmainīties idejām, kā arī salīdzināt prakses un metodes dabas programmu ietvaros. No š.g. 1.aprīļa līdz 6.aprīlim tika organizēts otrais pieredzes apmaiņas seminārs Atēnās, Grieķijā. Sanāksmē piedalījās visi projekta dalībvalstu pārstāvji. Ģrieķiju apmeklēja 17 pedagogi no 5 valstīm. Latviju pārstāvēja “Ābelītes” vadītājas vietniece Nataļja Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotājas Ilona Smirnija un Ludmila Atrahimoviča. Pirmajā dienā projekta koordinatore Kristina Preduka ar savu komandu sniedza detalizētu projekta norises analīzi, atgādināja partneriem par projekta mērķiem, prioritātēm, veicamajiem uzdevumiem, aktualitātēm, popularizēšanas, vērtēšanas, ilgtspējas u.c. jautājumiem. Otrajā un trešajā dienā tika organizētas izzinošas mācību ekskursijas mežā kalnos kopā ar Grieķijas pirmsskolas iestādes “PAICHNIDAGOGEIO MONOPROSOPI IKE” audzēkņiem, kur bērniem bija iespēja patstāvīgi pētīt meža iemītniekus un augus. Trešajā dienā grieķu partneri, viesmīlīgie saimnieki, iepazīstināja ar daudzveidīgo nacionālo virtuvi pārtikas laboratorijā “Dadstronomy”. Ēdieni tika gatavoti sadarbībā ar audzēkņa tēvu – pārtikas laboratorijas saimnieku un pavāru Kostasu Sotiriou. Ceturtajā dienā bija iespēja apmeklēt Parnitas nacionālo parku. Parnitas flora ir viena no bagātākajām Grieķijā, kurā ir reģistrētas 818 sugas, no kurām dažas ir endēmiskas vai uzskaitītas kā kritiski apdraudētas. Teritorijas fauna ietver daudzas sugas, kas aizsargātas saskaņā ar likumu gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Interesants ir fakts , ka Parnita ir vienīgā teritorija Dienvidgrieķijā, kur vēl joprojām dzīvo sarkanie brieži. Visas mobilitātes laikā semināra dalībnieki prezentēja savus izstrādātos materiālus, dalījās pieredzē par tēmu “Aktivitātes bērniem brīvā dabā”, novadīja dažādas spēles iestādes pagalmā, parkā un mežā, izmantojot dabas materiālus. Aktivitātes prasīja salīdzinoši minimālus resursus, toties bija aizraujošas pirmsskolas vecuma bērniem, pilnveidojot prasmes un zināšanas par dabu un attīstot radošo domāšanu. Nākamā tikšanās notiks maijā Bulgārijā, Burgas pilsētā, kurā piedalīsies visi partnerības skolu administrācijas pārstāvji, skolotāji un skolēni. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija un pedagoģes ir pateicīgas Grieķijas partnerības skolas koordinatoram Markosam Zangas un viņa komandai, pārtikas laboratorijas “Dadstronomy” saimniekam Kostasu Sotiriou par laipno uzņemšanu un atsaucību, kā arī pārdomāto izglītojošo programmu un idejām, ko varēs izmantot ne tikai savā darbā, bet arī daloties pieredzē ar citiem pirmsskolas izglītības skolotājiem. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā Nataļja Kozireva tālr.65474792

 • “Ābelītei” ir piešķirts “eTwinning Skola” statuss.

  eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.

  Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes.

  Novērtējot iestādes aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šogad, otrajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu saņema Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. “Ābelīte”.

  Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning un Erasmus + projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

  Kopš 2014.gada “Ābelītē” eTwinning un Erasmus+ projektus īsteno vairāki pedagogi, aktīvākās no tām ir Oļesja Ugoļova, Ludmila Atrahimoviča, Irina Nurmuhametova un Gaļina Košlača. Viņas arī piedalījušas vairākos eTwinnig profesionālās pilnveides pasākumos par inovatīvu priekšmetu mācīšanu, IKT izmantošanu un neformālās izglītības metožu izmantošanu mācību procesā.

  Šis apbalvojums norāda arī uz iestādes pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes audzēkņu labā.”

  eTwinning platforma ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, Erasmus+ aktivitātes un projekti, kas ir unikāls skolotāju palīglīdzeklis. Piedaloties dažādos ES projektos, kā arī izmantojot tos kā papildus mācību metodi un līdzekļi tiek nodrošināta un veicināta kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā. Pateicoties visām iepriekš minētajam tiek pilnveidota pedagogu profesionalitāte IKT un valodu jomā.

 • „Ābelīte” svin Starptautisko dzimtās valodas dienu 2019

  “Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš, tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu.”/ UNESCO LNK ģenerālsekretāre p.i. Baiba Moļņika./Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999.gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā, kā arī veicināt toleranci pret dažādām kultūrām. UNESCO LNK šogad Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicināja pievērsties valodu daudzveidībai un veicināt dzimtās valodas lietošanu. Ar mīlestību pret savu dzimto valodu, gatavojoties Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” tika organizētas audzēkņu radošo darbu izstādes „Valodiņa, valodiņa” un „Dzimtene, kas silda dvēseli”, radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības „Latviešu tautas tradīcijas” ES „Erasmus+” (KA 2) projekta “Tolerantai un cieņpilnai skolai” ietvaros. Rotaļnodarbību galvenais uzdevums bija veicināt latviešu tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un bagātināt audzēkņu pierezi par savu valsti.Vēl par godu svētkiem š.g. 26.februarī tiks plānota videokonference ar Spānijas kolēģēm e-Twining platformā, iesaistot tajā “Ābelītes” un Almerijas “CEIP GINES MORATA” skolu audzēkņus. Konferences mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar valsts kultūru un tradīcijām. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes „Erasmus+” (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Tolerantai un cieņpilnai skolai” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_30/pasakumi/Informāciju sagatavojaDaugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītājas vietniece izglītības jomā/projekta koordinatoreNataļja Kozireva

 • „Ābelītē” viesojās bērnu draugi no Valsts policijas – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.

  Š.g. 05. februārī Daugavpils pilsētas 11. pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”, viesojās bērnu draugi no Valsts policijas – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Kopā ar draudzīgajiem policijas tēliem pie pašiem mazākajiem pabija arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa policijas inspektores.

  Tikšanās laikā bērni aktīvi iesaistījās nodarbībās, zinoši atbildēja uz policistu uzdotajiem jautājumiem, spēlēja dažādas izglītojošas spēles un rotaļas. Atraktīvi un interesanti bērni tika iepazīstināti ar policijas darba pienākumiem, ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, šķērsojot ielu, tika atgādināts par luksoforu krāsām un ceļa zīmēm. Ar lielu interesi „ Ābelītes” audzēkņi pielaikoja policistu formas tērpa sastāvdaļas – cepures, drošības vestes un jakas.

  Jau vairākus gadus Runcis Rūdis un Bebrs Bruno piedalās dažādos Valsts policijas rīkotos preventīvajos pasākumos un drošības akcijās, tiekas ar bērniem, skaidro ceļu satiksmes noteikumus, māca, kā pasargāt sevi dažādās dzīves situācijās.

  Atraktīvo policijas tēlu ierašanās pie bērniem ir jautrs un nozimīgs pasākums, sakarā ar to „ Ābelītes” kolektīvs pateicas Valsts policijas pārvaldes Daugavpils iecirkņa vadībai un viņu darbiniekiem. Foto ieskats

 • Kur saņemt medicīnisko palīdzību gripas epidēmijas laikā?

  Tā kā Slimību profilakses un kontroles centrs ir izziņojis gripas epidēmijas sākumu no 2019. gada 15.janvāra, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ar gripu saslimušajiem iedzīvotājiem.

  Ja ir radušās aizdomas par saslimšanu ar gripu, vispirms iedzīvotāji tiek aicināti telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai pārrunātu labāko risinājumu palīdzības saņemšanai – kādus atveseļošanās pasākumus veikt mājas apstākļos vai ieteicamāk apmeklēt ģimenes ārsta praksi jeb ar ģimenes ārstu vienoties par mājas vizīti. Akūtā gadījumā iespējams arī vērsties pie sava ģimenes ārsta “akūtajā stundā” – pieņemšanas laikā pacientiem ar akūtām saslimšanām bez iepriekšēja pieraksta. Lauku teritorijās iedzīvotāji var zvanīt arī uz feldšerpunktiem.

  Jānorāda, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktais pacienta līdzmaksājums* – 2,85 eiro. NVD atgādina, ka ģimenes ārstu mājas vizīti var pieteikt katru darba dienu līdz vismaz plkst. 15:00, un veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārsti sniedz savas darbības pamatteritorijā. Ģimenes ārsts var nodrošināt pakalpojumus savā praksē reģistrētam pacientam arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar pacientu par mājas vizītes veikšanu.

  Ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no plkst.17:00 līdz 8:00, savukārt brīvdienās visu diennakti). Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā.

  Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt piedežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Dežūrārsts ir arī tiesīgs atvērt darbnespējas lapu un izrakstīt zāļu receptes. Savukārt ārpus Rīgas un lielajām pilsētām iedzīvotājiem palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un uzņemšanas nodāļās slimnīcās.

  Savukārt, ja gripas saslimšanas dēļ veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un ir apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas, atsevišķās pilsētās arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

  Lai gripas epidēmijas laikā mazinātu profilaktisko un regulāro apskašu saņēmēju plūsmu ģimenes ārsta praksē, iedzīvotāji aicināti pārdomāti plānot vizītes pie ģimenes ārsta profilaktiskās apskates saņemšanas un hronisko slimību dinamiskās novērošanas gadījumos, ja vien nav radušās aizdomas par hroniskās slimības paasinājumu.

  Dežūrārstu darba grafiks un informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama NVDmājaslapaswww.vmnvd.gov.lvsadaļā“Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

 • Uz drīzu tikšanos, zaļā princesīte

  Cilvēces daudzo simbolu vidū ir kāds, kas katru gadu aizkustina miljoniem siržu. Tā ir Jaungada eglīte, kuras smarža, skaistums un miera pilnais laimes starojums piepilda dvēseles jau no agras bērnības un pavada visu mūžu. Katru gadu decembrī, tuvojoties saulgriežiem, eglīti uzstāda pilsētu laukumos, skolās, bērnudārzos, tā grezno skatlogus un darba vietas, to liek goda vietā ļaužu mājokļos. Eglīte pulcina ap sevi ģimeni, vienojot bērnus, vecākus un vecvecākus. Godinot eglīti, to rotājam ar krāšņām mantiņām, lentēm un spīguļiem un tās zaros iededzinām svecītes. Zem eglītes liekam mīļas dāvanas bērniem, tuviniekiem un draugiem. Tās godam skan pantiņi , virmo deju un rotaļu prieks. Eglīte Ziemassvētkos daudziem nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai rituālu vai svētku dekoru.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ir tradīcija ne tikai svinēt Ziemassvētkus, bet arī janvāra vidū atvadīties no Ziemassvētku eglītes. Zālē bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus un dejoja karnevāla dēju. Pasākuma noslēgumā Sala tētis ar Jaungada simbolu - cūciņu pie eglītes dāsni dalīja saldās balvas.

  Video

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Ziemassvētku pasakains laiks "Ābelītē"

  Cienījamie “Ābelītes” audzēkņu vecāki un vecvecāki!

  Iestādes administrācija novēl Jums

  Gaišus Ziemassvētkus, kā arī laimīgu Jauno gadu un

  ielūdz Jūs pavadīt laiku kopā sirsnīgā Ziemassvētku gaisotnē,

  sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku "Adventes lasījumi" - 10.12.2018.

  un „Jaungada svētkos”:

  28. decembris, 9.10 - grupa "Kukulīši"

  28. decembris, 9.40 - grupa "Ezīši"

  18. decembris, 9.30 - grupa "Bitītes",

  20. decembris, 10.00 - grupa "Pūcītes"

  20. decembris, 16.00 - grupa "Gudrīši"

  patiesā cieņā, iestādes administrācija

 • "Mūsu Latvijai 100"

  Būsim vienoti svētku dienās un ikdienā,

  uzticīgi savai zemei, radīsim vietu beznosacījumu mīlestību Latvijai! Lai mums visiem sirdī svētku prieks un lepnums!

  ar cieņu ungaišus svētkus novēlot,

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I. administrācija

 • “Ābelītes” vizīte uz Portugāli.

  Ir sācies ES Erasmus+ KA 2 programmas projekta “Ceļojums uz nākotnes kompetencēm” otrais – pēdējais gads. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” projekta komandai tas iesākās diezgan atbildīgi, jo no 17. līdz 19. oktobrim notika ceturtā starpvalstu tikšanās Portugālē, vietā, kur oktobra vidū lutina saule un silts vējš, cilvēki uzņem ar smaidu un ir ļoti draudzīgi, bet pludmales burvību pie okeāna var baudīt gandrīz cauru gadu. Partnerskola Portugālē ir prestižā vidusskola “Agrupamento de Escolas de Fajões”. Skola atrodas pilsētā Oliveira de Ozameis, apkārt plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus, bet mācību iestādes teritorija ir iežogota, un skolēni to var atstāt, beidzoties stundām. Skolas telpās un gaiteņos valda radošā atmosfēra.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” šajā starpvalstu sanāksmē pārstāvēja iestādes vadītāja Agafija Dubovska, projekta koordinatore Nataļja Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotāja Ludmila Atrahimoviča. Tikšanās mērķis bija klātienē izvērtēt iepriekšējā gadā paveikto un precizēt tās aktivitātes, kas projektā ieplānotas šogad. Katrs projekta partneris centās objektīvi izvērtēt savu un visa projekta kopējo darbu, lai varētu fiksēt, ko uzlabot, kā pilnveidot atsevišķas aktivitātes. Šī gada projekta darbs ir ļoti nozīmīgs – līdz jūnija mēnesim jāveido e-grāmata ar rotaļdarbību plāniem un konspektiem, skolotājiem jāpiedalās projekta vizītēs Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Itālijā, kā arī divos gados paveiktais precīzi jāatspoguļo konferencē Lietuvā projekta nobeigumā.

  Portugāles kolēģi un skolēni visus laipni uzņēma savā skolā. Vadītāja vietnieks Marko Martins pastāstīja mums par pirmsskolas izglītības sistēmu. Skolā projektu koordinatoriem bija iespēja uzzināt, kādas ir izglītības attīstības prioritātes. Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt trīs pirmsskolas izglītības iestādes. Portugāles bērnudārzos, bija iespēja vērot kompetenču pieeju, kas ir ļoti aktuāls jautājums šodien mūsu valstī. Centāmies strādāt intensīvi, lai pietiktu laika iepazīties ar Portugāles kultūru, tradīcijām un apskatīt ievērojamākās kultūrvēsturiskās vietas.

  Gribētos pateikties portugāļu kolēģiem, īpašī Oliveira de Ozameis vidusskolas “Agrupamento de Escolas de Fajões” vadītāja vietniekam un projekta koordinatoram Portugālē Marko Martina kungam par laipno uzņemšanu, atsaucību, pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā! Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Mūsu komanda ir emociju pilna un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem pedagogiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetencēm” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece un projekta koordinatore

  Nataļja Kozireva

 • Sveicam Skolotāju dienā!

  Mīļie koļēģi!

  “Liels skolotājs – ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas saviem skolēniem, bet tas, kurš modina viņos interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt pastāvīgi. Skolotājs – tā ir aizdedzes svece, nevis degvielas vads.’’/M.Dž.Berils/

  Apsveicam Jūs skolotāju dienā un sakām paldies par neatlaidīgo un atbildīgo darbu, ko veicat ikdienā. Novēlam izturību, aizrautību un gandarījumu par milzīgo ieguldīto darbu!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītibas iestades "Ābelīte" administrācija.