Jaunumi

 • „Ābelītes” audzēkņi sirsnīgi sveic māmiņas 2021!

  Visapkārt ziedu plaukums

  Ir maija svētdiena

  Un liekas, dabas jaukums

  Kā svētkus iezvana.

  Šie svētki ir ģimenes diena

  Pats ziedonis sveicienus nes.

  Tik jauki, kad rokrokā ejam

  Pa ceļu – tēvs, māte un es.

  Maijs atnāk ne tikai ar manāmi garākām dienām, spožāku sauli debesīs un pirmajām dārzā uzplaukušajām narcisēm un tulpēm, bet tas atnāk arī ar dienu, kad sveikt pašas mīļākās – tā ir Māmiņdiena. Mātes diena šogad tiek svinēta 9.maijā. Un arī „Ābelītes” audzēkņi ar skolotājām parūpējās un sagatavoja māmiņām apsveikuma koncertu, ko māmiņas vēroja pa video! Mīļās māmiņas tika sveiktas ar svaigi plūktiem ziediem, mājās tika gatavotas īpašas pārsteiguma brokastis, gatavoti dažnedažādi priekšnesumi, darināti apsveikumi un vēl simts un vienā veidā atgadināts māmiņām par viņu vienreizīgumu. Pat mamiņdiena būs īpaša ar vienkāršu apsveikuma kartiņu, kas gatavota no visas sirds un ar lielu mīlestību, lika atplaukt smaidā tās saņēmējai. Nevis naudu vai lietas, bet tieši mīļumu, smaidu un palikt tikpat labai, kā līdz šim – šādi ir bērnu novēlējumi savām mammām Mātes dienā. Kādā ģimenē to svin ar paštaisītu cepumu torti, citā ar pļavā salasītu pavasara ziedu pušķi un māmiņas portretu, ko zīmējis vēl slavu nesasniedzis mākslinieks. Bērniem viņu mammas vienmēr ir pašas labākās. Savām mammām bērni nenovēl dārgas dāvanas vai pērkamas lietas, bet gan pāri visam – mīļumu.

  Sirsnīgi sveicieni visām māmiņām Mātes dienā!

  Foto atskaite fb grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Ābelītes” audzēkņi sirsnīgi sveic māmiņas!

  Visapkārt ziedu plaukums

  Ir maija svētdiena

  Un liekas, dabas jaukums

  Kā svētkus iezvana.

  Šie svētki ir ģimenes diena

  Pats ziedonis sveicienus nes.

  Tik jauki, kad rokrokā ejam

  Pa ceļu – tēvs, māte un es.

  Maijs atnāk ne tikai ar manāmi garākām dienām, spožāku sauli debesīs un pirmajām dārzā uzplaukušajām narcisēm un tulpēm, bet tas atnāk arī ar dienu, kad sveikt pašas mīļākās – tā ir Māmiņdiena. Mātes diena šogad tiek svinēta 9.maijā. Un arī „Ābelītes” audzēkņi ar skolotājām parūpējās un sagatavoja māmiņām apsveikuma koncertu, ko māmiņas vēroja pa video! Mīļās māmiņas tika sveiktas ar svaigi plūktiem ziediem, mājās tika gatavotas īpašas pārsteiguma brokastis, gatavoti dažnedažādi priekšnesumi, darināti apsveikumi un vēl simts un vienā veidā atgadināts māmiņām par viņu vienreizīgumu. Pat mamiņdiena būs īpaša ar vienkāršu apsveikuma kartiņu, kas gatavota no visas sirds un ar lielu mīlestību, lika atplaukt smaidā tās saņēmējai. Nevis naudu vai lietas, bet tieši mīļumu, smaidu un palikt tikpat labai, kā līdz šim – šādi ir bērnu novēlējumi savām mammām Mātes dienā. Kādā ģimenē to svin ar paštaisītu cepumu torti, citā ar pļavā salasītu pavasara ziedu pušķi un māmiņas portretu, ko zīmējis vēl slavu nesasniedzis mākslinieks. Bērniem viņu mammas vienmēr ir pašas labākās. Savām mammām bērni nenovēl dārgas dāvanas vai pērkamas lietas, bet gan pāri visam – mīļumu.

  Sirsnīgi sveicieni visām māmiņām Mātes dienā!

  Foto atskaite fb grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Izzini kopā!

  Strādājot ārkārtas situācijas laikā, kad skolotāji, ciešā sadarbībā ar vecākiem, nenovērtējami liela nozīme ir savstarpējai atgriezeniskajai saitei, kura sniedz informāciju un palīdz saprast to, kā mums, PII “Ābelīte” skolotājiem un bērniem, veicas ceļā uz sasniedzamo rezultātu. Šajā laikā praktiski iepazīstam to, cik būtiska ir sadarbība – skolotājs, vecāks, bērns - katram ir būtiski uzdevumi, kuri ir saistīti ar informācijas nodošanu un apmaiņu. Skolotāji ļoti novērtē iesūtītās fotogrāfijas un video ar bērnu paveiktajam aktivitātēm apmeklējot Mini Zoo. Liels gandarījums ir redzēt bērnu veikumu caur mūsu ieteikumiem un materiāliem, kas liecina, ka vecāki ņem vēra mūsu ieteikumus un bērniem tie patīk. Skolotājas ir priecīgas par pozitīvām atsauksmēm no audzēkņu vecākiem un izsaka pateicību viņiem par sadarbību. Sūtīt uzmundrinošas īsziņas un saņemt tās - ir ļoti jauki un mīļi! Pirmsskolas vecuma bērns ir pētnieks un aktīvs darītājs, viņa dabiskā vēlme ir darīt, darboties. Bērns uzdrīkstas, izmēģina, kļūdās, izbauda darbošanās procesu un īsteno savas idejas, pats konstruē savas zināšanas un veido izpratni šai darbībai. Lai realizētu jauno mācīšanās pieeju, Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes grupās tiek veidota radoša, daudzfunkcionāla bērnu interesēm un vajadzībām atbilstoša mācību vide, kur ir iespēja bērnam pašam pētīt, izzināt un pašam mācīties. Piedaloties konkursā „Esi aktīvs! Dari kopā!” pedagogi sekoja konkursa uzdevumiem kopā ar bērniem: 1.uzdevums: ĒD VESELĪGI! Kopā ar skolotāju bērni izzināja sava reģiona ēšanas tradīcijas, raksturīgos ēdienus un receptes. Izmēģināja kopā ar skolotājam kādu veselīga ēdiena recepti, kas tiek pagatavots, izmantojot vietējos reģionā pieejamos produktus. 2.uzdevums: ESI AKTĪVS! Ir svarīgi veltīt laiku savai veselībai, enerģiskai atpūtai svaigā gaisā un sporta aktivitātēm. Skolotājas kopā ar bērniem sarīkoja sportisko aktivitāšu dienu. 3.uzdevums: IZZINI KOPĀ! Kopā ar ģimeni audzēkņiem ir jāapmeklē zemnieku saimniecības vai pārtikas ražošanas saimniecības. Iepazīties ar tās produkciju, augiem un dzīvniekiem. Pirmo un otro uzdevumu „Ābelītes” komanda izpildīja Iestādes nedēļas projekta „Veselīgs dzīvesveids un uzturs” ietvaros. Lai izpildīt trešo uzdevumu pedagoģi ieteica vecākiem kopā ar bērniem apmeklēt Mini Zoo. Zoo iemītnieku apmeklēšana paplašina bērnu redzes loku – savvaļas un mājdzīvnieku novērošana dabā, attīsta izglītojamā pašpārliecību un intelektu – audzēknis kļūst drosmīgs, nebaidās pienākt un uzcienāt dzīvniekus Zoo vidē. Uzskatam, ka vecāku un pirmskolas sadarbība veicina sasniegumus caur tādu paņēmienu. Lai bērniem ieaudzinātu mīlestību pret dabu, iepazīstinātu ar tās noslēpumiem un veidotu priekšstatu par interesanto dzīvnieku pasaulē, jārada interese par to, tieši šīs paņēmiens ir piemērots šā mērķa realizēšanai. Sekojot skolotāju ieteikumiem bērni ar savu ģimeni devās ekskursijā uz Mini Zoo. Mini Zoo varēja apskatīt, pabarot un samīļot ikvienu saimniecības iemītnieku. Tā bija lieliska iespēja apciemot jaukus zvēriņus un pavērot, kā viņi dzīvo. Lielāko interesi radīja iespēja pabarot dzīvniekus. Sajūtot zāles smaržu, redzot dabas skaistumu, bērns to iemīlēs un vēlēsies uzzināt vairāk. Paldies mūsu vecākiem par atsaucību un sadarbību: bērni guva pozitīvas emocijas un jaunas zināšanas par šiem jaukajiem dzīvniekiem, kā arī izteica vēlēšanos vēlreiz tur atgriezties.

  Foto atskaite FB grupā

  Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Anita Verbicka.

 • Drošības nedēļa.

  No 19.līdz 23. aprīlim Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolā „Ābelīte” norisinājās Drošības nedēļa. Pirmsskolas skolotāji aktīvi iesaistījās drošības nedēļas pasākumos.

  Bērni ik dienu pārrunāja, izspēlēja, zīmēja un dažādos citos veidos radīja sev izpratni par drošības pasākumu ievērošanas nozīmīgumu. Pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” bērniem tika rādītas mācību filmas, organizētas nodarbības par drošību un pārgājiens ar mērķi nostiprināt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem. Sagatavošanas grupas bērni gāja ekskursijā uz Kalkūnes autoostu, audzēkņi atraktīvi un interesanti tika iepazīstināti ar ceļu satiksmes noteikumiem.

  Skolotājas ar bērniem pārrunāja par drošu vidi sev apkārt. Tika atspoguļotas dažādas situācijas, kurās bērni ne vienmēr rīkojas pareizi. Kopīgi tika pārrunāts, kā būtu jārīkojas, lai novērstu nelaimes.

  Trešdien ar izglītojamajiem tika pārrunāta tēma par ugunsdrošību - kā no mazas liesmiņas var izcelties liela nelaime. Tika organizētās mācību instruktāžas un mācību evakuācija, ka arī tika runāts par elektrodrošību, cik elektrība var būt bīstama, ja to nepareizi lieto.

  Bērniem tika runāts par vispārējo drošību, ceļu satiksmes noteikumiem, par to, kādas uzvedības normas ir jāievēro rotaļājoties pagalmā, gan par to, ka nedrīkst nekādas veltes ņemt no svešiem cilvēkiem un piekrist viņu aicinājumam doties līdzi, kā arī citām svarīgām lietām, kas jāzina katram bērnam.

  Audzēkņi aktīvi iesaistījās un zinoši atbildēja uz jautājumiem. Patīkami bija dzirdēt, ka bērni ir labi informēti par savu un citu drošību, zina, ko nozīmē 112.

  Grupās tika pārrunātas vairākas tēmas par drošību – grupas noteikumu ievērošana, drošība uz ceļa un ūdens tuvumā, ugunsdrošība.

  Paldies pedagogiem un atbalsta personālam par daudzpusīgo un mērķtiecīgo informāciju bērnudārza „Ābelīte” bērniem!

  Foto atskaite FB grupā.

  Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Anita Verbicka.

 • Projekta nedēļa “Sveiks un Vesels” ietvaros “Veselīgs dzīvesveids un uzturs”

  Aizvadītajā nedēļā Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītība iestādē “Ābelīte” norisinājās projektu nedēļa “Veselīgs dzīvesveids un uzturs”.

  No 12.–16.aprīlim pirmsskolas izglītojamie aktīvi darbojoties, izzināja veselīga dzīvesveida pamatus.

  Projekta mērķis bija: attīstīt prasmes rūpēties par savu veselību, izzinot veselīga dzīvesveida pamatprincipus, veidot pozitīvu attieksmi pret savu un līdzcilvēku veselību. Visu nedēļu bērnudārza audzēkņi mācījās par veselīga uztura pamatprincipiem. Katra nedēļas diena tika veltīta kādam no veselīga dzīvesveida nosacījumiem. Visas nedēļas garumā bērni klausījās veselīga dzīvesveida popularizēšanai noderīgas pasakas, stāstus un videofilmas, minēja aprakstošās mīklas, izspēlēja jautras rotaļas un didaktiskās spēles, vēl papildus vecāko grupu bērni izveidoja sev vēlamo ēdienkarti no reklāmas avīžu un bukletu materiāliem. Katru rītu devāmies uz rīta rosmi, lai kopīgi iekustētos jaunai dienai, jo ritmiski vingrojumi mūzikas pavadījumā dod možumu un enerģiju visā dienas ritumā.

  Pirmajā dienā izglītojāmie iepazinās ar veselīga uztura un dzīvesveida pamatprincipiem, zīmēja plakātu par tēmu “Veselīgs dzīvesveids”. Bērni iepazina daudz dažādus ogļhidrātu un olbaltumvielu produktus, kā arī augļus, ogas un dārzeņus.

  Otrdien audzēkņi veidoja recepšu grāmatu, kurā tika apkopotas viņu mīļāko ēdienu receptes. Pēc tam visi kopīgi piedalījās dažādu veselīgu uzkodu un kokteiļa gatavošanā. Bērni cītīgi grieza sastāvdaļas dārzeņu un augļu salātiem, kurus pēc tam kopīgi varēja nobaudīt.

  Trešdien pirmsskolas izglītojāmie nostiprināja un pārbaudīja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un produktiem, spēlējot spēles, pasakas, zīmējot zīmejumus un veidojot aplikācijas, kā arī izspēlējot lomu rotaļās, dekorēja papīra šķīvjus ar dārzeņu attēliem.

  Ceturdiena bija veltīta āra sportiskām aktivitātēm. Sporta dienā audzēkņi piedalījās jautrās aktivitātēs, izmantojot šķēršļu joslas.

  Projektu nedēļu noslēdzot, notika viktorīna, kurā bērni demonstrēja zināšanas par nedēļas laikā apgūto. Grupas skolotājas kopā ar bērniem pārrunāja svarīgus jautājumus par veselību, par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē.

  Veselīgs dzīvesveids nav saistīts tikai ar fiziskiem vingrinājumiem, bet arī ar apkārtējo vidi kurā dzīvojam, kāda ir mūsu garīgā veselība, emocionālā labsajūta un pārtika, ko ikdienā lietojam uzturā. Ēdot pilnvērtīgi jau no bērnības, mēs ieliekam pamatus savai veselībai nākotnē. Smaidīsim, dziedāsim, sportosim, veselīgi ēdīsim un kopā prieku baudīsim! Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām, priecīgajām, sportiskajām dienām! Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā informācija mums visiem palīdzēs būt veseliem! Paldies mūsu pedagogiem par ieguldīto darbu!

  Foto atskaite fb grupā.

  Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Anita Verbicka.

 • Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos! Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija varnovērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

  Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības klātienē.

  Ja pietiekami daudz cilvēku iedzīvotāju grupā ir imūni pret infekcijas slimību, tā, visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik viegli izplatīties. Turklāt imunizācijas programmas palīdz mazināt sociālo, psiholoģisko un finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un nodarbinātības jomā.

  Vakcinācija irlabākais veids, kā iegūt imunitātipret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām.Tieši tāpēc jau no š.g. 12. aprīļa Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, skolu 1.-6. un 12. klašu pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties zemāk infografiku).

  Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

  Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu!

  Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит защитить себя и других людей, снизится риск распространения болезни на других членов семьи, одноклассников, коллег, друзей, соседей и других членов общества с ослабленным иммунитетом: маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и тех, которым нельзя пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Вакцинация может предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

  Вакцинация большинства взрослого населения, включая учителей и других сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу, чтобы продолжить учебу очно.

  Если достаточное количество людей будут невосприимчивы к инфекционному заболеванию, снизится риск дальнейшего распространения коронавируса. Это называется коллективным иммунитетом. Это означает, что люди, которые не могут получить вакцину, например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины, получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают снизить социальное, психологическое и финансовое бремя болезней для отдельных лиц, позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

  Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом, который вы приобретаете после болезни. Вакцинация предотвращает появление у людей тяжелых симптомов заболевания. В отличие от других лекарств, вакцина – единственное средство, которое не лечит саму болезнь, но снижает вероятность развития определенных инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ, техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе сотрудникам, работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику ниже).

  Педагоги - это члены общества, обладающие критическим мышлением, аналитическими способностями и врождённой любознательностью, умеющие принимать взвешенные решения, основанные на фактах и ​​исследованиях. Многие учителя готовы к вакцинации, а некоторые уже проходят ее, используя возможности других приоритетных групп, показывая пример родителям, взрослым братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, родственникам, друзьям.

  Будем социально ответственными за себя и окружающих нас детей, воспользуемся предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

  Более подробная информация доступна на Европейском информационном портале вакцинации: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Информацию подготовило

  Управление образования г.Даугавпилса

 • „Ābelītes” Lieldienu prieki maziem un lieliem.

  Sena tautas tradīcija mums vēsta, ka pavasarī svin Lieldienas. Tie ir saules svētki, kad ziemas aukstums atkāpjas un dod vietu siltumam un gaismai. Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām mūsdienās ir olu krāsošana un vārīšana. Ola ir saules simbols, ko jau no seniem laikiem uzskatījuši par stiprinājumu un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai.

  Ar olām Lieldienās saistītas daudz tradīciju un rotaļu. Meitas dod olas puišiem par šūpošanu, ar olām mainās, ar tām sitas. Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir viena no galvenajām tradīcijām Lieldienās.Šūpošanās ir maģisks rituāls, kas simboliski atdarina saules šūpošanos un dancošanu Lieldienu rītā. Šūpošanās ar maģijas palīdzību it kā palīdz saulei iešūpoties, lai vieglāk būtu uzkāpt debesu kalnā līdz augšai.

  Lieldienu maltīte bija daudz trūcīgāka nekā Ziemassvētkos, jo uz pavasara pusi daļa ziemas krājuma jau bija beigušies. Ēdieni galvenokārt bija no labības produktiem un piena. Lieldienu īpašie ēdieni ir apaļi, saules simboliku attēlojoši, tādi ir vārītas olas, zirņi un ziedotais plācenis vai ziedainais rausis. Lieldienās ēdot zirņus, var iegūt bagātību, turību.

  Ar lielu gaidīšanas prieku pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelītes” bērni gatavojās Lieldienām. Visas nedēļas garumā sakot no 29.marta līdz 01.aprilim čaklās bērnu rociņas gatavo radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja!

  Mūsu iestādes noslēdzošais Lieldienu pasākums notiks 06.aprīlī. Gatavojoties šiem svētkiem, katras grupiņas bērni ar skolotāju atbalstu gatavo nelielu priekšnesumu dziesmā vai rotaļā par pavasara atnākšanu. Laiks tiks pavadīts dažādās aktivitātēs: olu ripināšanā, āra radošās darbnīcās.

  Par svētku noskaņojumu rūpējās gan skolotājas, gan bērni kopā plānojot Lieldienu centrus. Katrs var piedalīties un izmēģināt savus spēkus dažādās aktivitātēs.

  Lai jums viesiem laba veselība, možs gars šajā jaukajā pavasarī!

  Fotoatskaitei varat sekot mūsu FB grupā.

  No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

  No berzu pumpuriem šis laiks ir auksts,

  Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,

  Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

  Un pašiem mīlestību paust!

  Lai skaistiem mirkļiem piepildītas Lieldienu brīvdienas!

  Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece A. Verbicka.

 • Starptautiskā Dzimtās valodas diena 2021

  Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

  Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš, tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu. Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999.gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā, kā arī veicināt toleranci pret dažādām kultūrām. Ar mīlestību pret savu dzimto valodu, svinējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” 2021.gada 22.februārī tika organizēts apsveikums no skolotājam, audzēkņu radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības „Latviešu tautas tradīcijas”. Rotaļnodarbību galvenais uzdevums bija veicināt latviešu tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un bagātināt audzēkņu pieredzi par savu valsti.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t. 65474792

 • Pateicība iestādes kolektīvam

  Cienījamā “Ābelītes” vislabākā komanda!

  Iestādes arodkomiteja un vadība novēl Jums

  Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

  Mēs visi bijām vienoti mīlestībā pret savu iestādi. Smaidi, prieks, daudz krāsu un gaišums valdīja šajā sarežģītajā laikā.

  Tas viss, pateicoties ikkatram no Jums!

  Mēs domājam, ka galvenā “Ābelītes” bagātība

  ir mūsu kolektīvs, jo aiz katra darba stāv cilvēki – darbaspējīgi, enerģiski un optimistiski noskaņoti”.

  Sirsnīgs paldies Jums par sadarbību!

  Patiesā cieņā,

  Iestādes vadība un arodkomiteja.