Jaunumi

 • Zinību diena "Ābelītē"

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris drīz būs klāt. Būs klāt arī jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

  Cienījamie Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, audzēkņu vecāki, skolotājas un tehniskais personāls!

  2018./2019.m.g. uzsāksimar svētkiem

  04.septembrī plkst.10:00 iestādes mājīgā pagalmiņā!

 • Jauns lasīšanas veicināšanas projekts Daugavpils bibliotēkās

  Daugavpils pilsētas publiskās bibliotēkas uzsāk dalību izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Projekts paredzēts 4 – 8 gadus veciem bērniem, tā mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

  MusuMazaBiblioteka.pdf

 • MATERIĀLS LATVIEŠU VALODAS APGUVEI UN ATKĀRTOŠANAI VASARĀ PIRMS SKOLAS

  Apvienojoties vairākiem pirmsskolas izglītības skolotājiem, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi ir izveidots mācību materiāls, kurā autori aicina bērnus pirms skolas gaitu uzsākšanas vasarā atkārtot vārdus latviešu valodā, kurus mācījās bērnudārzā. Tas bērnam palīdzēs labāk mācīties skolā.Bērns uzdevumus var pildīt pats, bet labāk būtu to darīt kopā ar pieaugušo. Katrai nedēļai ir vairāki uzdevumi par vienu tēmu. Autori visiem novēl jauku, notikumiem bagātu vasaru. Grāmata

 • “Ābelīte” beidz darbu Nordplus Junior projektā

  No 2017.1. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” veiksmīgi īstenoNordplus Juniorprojektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.

  Mācību gada noslēgumā, no š.g. 14.maija līdz 18.maijam “Ābelītes” komanda viesojās Igaunijā, mazā un skaistā pilsētiņā Kohtla-Jervē, pirmsskolas izglītības iestādē “Tareke”/”Namiņš”, kurā bija organizēts projekta "Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” pieredzes apmaiņas noslēguma seminārs. Iestādes vadītāja Ene Kruzmane un pedagogi bija sagatavojuši aizraujošas prezentācijas meistarklases, pastāstīja par darbu un mācību programmām, kas tiek realizētas iestādē. Radošās darbnīcas vadīja gan iestādes vadītāja, gan robotikas skolotāja, gan logopēds, piedāvājot izgatavot robotus, izmantojot programmu “WeDo 2.0”, “Lego education”, pašiem salīmēt Lapbook – attīstošu interaktīvu grāmatu audzēkņiem par aktuālo tēmu “Kas man jādara vasarā?”Šis gads mūsu valstīs ir neparasts un simbolisks. Mobilitātes dalībnieki ar prieku izgatavoja darbus par godu mūsu valstu – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas – simtgadēm. Tā ir viena no labākajām projekta tradīcijām: uztaisīt un dāvināt dāvanas viens otram ar savu valsts simboliku.Vēl pedagogiem viesiem arī bija iespēja aktīvi piedalīties “Tareke” organizētajos kursos "Es un vide: idejas, spēles un risinājumi, lai veicinātu mīlestību pret dabu pirmsskolas vecuma bērniem", kurus vadīja Logo Edge Training lektors Ervins Lānvē (Ervin Laanvee).Projekta rezultātā tika izveidotas vairākas interesantas starptautiskās sadarbības iespējas: tiek domāts, kā organizēt modernās meistarklases, izmantojotSkypeuzskatāmās mācīšanas metodēs.Nordplus Junior programmas projekti paredz ne tikai mācības, pieredzes apmaiņu, bet arī iepazīšanās ar partnervalstu kultūru un tradīcijām. Viena no mobilitātes dienām bija veltīta ekskursijai ar bērniem uz Sagadi dabas parku. Kopā ar “Tareke” audzēkņiem apskatījām un izpētījām dabas taku; pievērsām uzmanību savdabīgajai florai un faunai: savvaļas ziediem, zaķkāpostiem un zvēru pēdām, kā arī Somijas līča krastiem un tās iemītniekiem. Citā dienā, saulainā un siltā vakarā, mēs devāmies uz Igaunijas trešo lielāko pilsētu Narvu, kura atrodas Igaunijas tālākajā austrumu punktā un lepojas ar vislabāk saglabājušos pili – Hermaņa Cietoksni. No pils paveras skats uz robežupi un aiz tās esošo Krievijas teritoriju. Bija iespēja arī apmeklēt Pjuhticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteri.Projekts noslēdzas, ir skumji. Bet kurš gan ir teicis, ka mūsu ceļi kādreiz atkal nekrustosies citos projektos? “Ābelītes” pārstāvji pateicās Igaunijas partneriem, īpaši iestādes “Tareke” vadītājai Enei Kruzmanei par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.Beidzot darbu projektā, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas “Ābelītes” kolektīvam par atsaucību un izcili paveikto darbu projektā, DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei un grāmatvedei Inesai Plociņai par aktīvu palīdzību un atbalstu projekta īstenošanā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādesNordplus Juniorprojektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļāNordplus.

 • “Ābelītes” vizīte uz Poliju

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci”. No š.g. 16.aprīļa līdz 20.aprīlim tika organizēts otrais pieredzes apmaiņas seminārs Lodzā, Polijā. Tāpat kā Grieķijā, arī Polijas sanāksmē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Kopā Poliju apmeklēja18 pedagogi no 8 valstīm.

  Otrās mobilitātes galvenais uzdevums bija prezentēt mājas darba rezultātus "Māksla. Teātris. Rokdarbi". Trīs dienu laikā katrs projekta dalībnieks prezentēja savas iestādes pieredzi caur “radošu prizmu”, jebkurā prezentācijā mēs atradām gan kopīgus, gan atšķirīgus elementus. Vadoties pēc viena no mūsu projekta virzieniem – attīstīt bērnu intelektuālās spējas un praktiskās iemaņas dramatizācijas rotaļās, veicinot bērnu radošo iniciatīvu dažādos darbības veidos, izmantojot paņēmienu “Maģisko kārbu – Travelling box”, skolotāji no partnervalstīm dalījās savā pieredzē, vadot atklātās rotaļnodarbības, kurās ietverti dramatizācijas elementi. Rezultātā partneri guva dažādas idejas radošu rotaļnodarbību organizēšanai: fantāzijas rosināšanai, praktiskai darbībai, materiālās bāzes papildināšanai. Protams, Polijā līdzās nopietnām sarunām par izglītību Eiropā bija iespēja iepazīties ar valsts skaistākajām vietām un tradīcijām. Vizītes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja apskatīt ievērojamas vietas Lodzā, tādas kā Pjotrkovska ielu – garāko tirdzniecības ielu, vietējo muzeju – Izraela Poznanska rezidenci, apmeklēt observatoriju, lai uzzinātu interesantus faktus par planētām un citām parādībām.

  Ceturtajā mobilitātes dienā jau plkst.7.00 no rīta devāmies ekskursijā uz Krakovu. Pirmā apskates vieta bija Wawel Royal Castle – Polijas kultūras mantojuma pērle, pēc tam apskatījām Pūķa skulptūru, pateicoties kurai Krakova ieguva pilsētas nosaukumu. Pusdienas laikā devāmies uz vecpilsētu, gida stāstījumā dzirdējām daudzus interesantus vēstures faktus gan par Krakovu, gan Poliju. Dienas noslēgumā apmeklējām Tirgus laukumu.

  Braucienā uz Poliju mēs baudījām poļu kolēģu sirsnību, viesmīlību, rūpes un guvām daudz pozitīvu emociju tālākam iestādes darbam. Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Mūsu komanda ir emociju pilna un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem pedagogiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Polijas partnerības skolas koordinatorei Agneškai Kuharskai un viņas kolektīvam par laipno uzņemšanu, atsaucību, pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā

  Nataļja Kozireva

 • "Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!"

  Sakarā ar gripas karantīnu Daugavpilī, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” nolēma apvienot divus svētkus vienā pasākumā “Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!”

  Otrdien, 03.aprīlī, savu iestudējumu „Lieldienas pasaka” demonstrēja grupas „Gudrīši” jaunie aktieri. Par godu Lieldienām, audzēkņi dziedāja dziesmiņas, dejoja, ripināja olas, spēlēja jautras rotaļās ar zaķiem un vistiņu. Bērni jau ir guvuši aktiermākslas pieredzi 3 gadu garumā, tāpēc viņi ļoti labi iztika bez sufliera palīdzības.

  Iestādes administrācija pateicas saviem audzēkņiem – aktieriem, pedagoģēm – režisoriem un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu: aktieru kostīmu izgatavošanu un patiesi neaizmirstām emocijām.

 • “Ābelītes” pedagogu projekta brauciens uz Grieķiju

  No š.g. 5.marta līdz 7.martam notika Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes jaunā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" partneru tikšanās Volosā, Grieķijā. Projektā, kuru koordinē Polijas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Agneška Kuharska, iesaistījušās skolas no deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm: Bulgārijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas. Tikšanās mērķis bija apgūt jaunas metodes darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

  Šis projekts ir unikāls ar to, ka soļus projekta īstenošanai partnervalstu dalībnieki izstrādā kopīgajās sanāksmēs diskusiju ceļā. Tikšanās noritēja siltā un labvēlīgā atmosfērā. Visi tikšanās dalībnieki izrādījās atsaucīgi, draudzīgi un emocionāli cilvēki, ieinteresēti projekta “Ceļojums uz nākotnes kompetenci” īstenošanā.

  Mobilitātes pirmajā dienā, ņemot vērā to, ka tā bija projekta dalībnieku pirmā tikšanās, lai iepazītu viens otru labāk, rādījām prezentācijas par savu iestādi, pilsētu un valsti. Pēc tam Grieķijas partnerības skolas koordinatore Apostolia Beka vadīja radošu interesantu aktivitāti ar vietējo bērnu dzejnieku un skolas audzēkņiem “Pieminekļu noslēpums partnervalstīs”.

  Otrajā dienā projekta koordinatore Agneška Kuharska sniedza detalizētu projekta analīzi, iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, prioritātēm, pienākumiem, veicamajiem uzdevumiem, aktualitātēm, popularizēšanas, vērtēšanas, ilgtspējas u.c. jautājumiem. Projekta dalībnieki vienojās par turpmāko mobilitāšu norises laiku, kā arī veicamajiem uzdevumiem. Nākamā tikšanās “Māksla, Mūzika un Rokdarbi” notiks aprīlī Polijā, kurā piedalīsies partnerības skolu administrācijas pārstāvji un skolotāji.

  Trešajā dienā mūs sagaidīja patīkams pārsteigums. Mēs devāmies braucienā uz Makrinitsu “Balkons Pelion”. Tikai 17 km no Volosas Pilijas kalnos atrodas šis tradicionālais kalnu ciematiņš… Kāpjot pa stāvajām ieliņām kalnā, pavērās brīnišķīgs skats uz Egejas jūru un Volosu. Ciematiņā ir saglabājušās tradicionālās dzīvojamās mājas. Bija iespēja iepazīt tās kultūru un sadzīvi. Iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir tūrisma pakalpojumi. Mūs Makrinitca pārsteidza ar savu klusumu un senlaicīgumu.

  Grieķu partneri, kā viesmīlīgi saimnieki, iepazīstināja mūs ar savas valsts tradīcijām, daudzveidīgo nacionālo virtuvi. Ēdieni tiek gatavoti sadarbībā ar audzēkņu vecākiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās Grieķijas partnerības skolas koordinatorei Apostoliai Bekai un Volosas pilsētas mēram par laipno uzņemšanu, atsaucību un patīkamajiem brīžiem saulainajā Egejas jūras piekrastē, kā arī pārdomāto izglītojošo programmu un idejām, ko varēsim izmantot ne tikai savā darbā, bet arī dalīsimies pieredzē ar citiem pirmsskolas izglītības skolotājiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+” KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītāja vietniece izglītības jomā un

  projekta koordinatore Latvijā

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Nordplus Junior projekta partneri viesojās “Ābelītē”

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Nordplus Junior starptautisko skolu partnerības projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school"/"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķi ir stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni, attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību, veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību un stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi. Projektā iesaistītas 3 valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija.

  Š.g. 19. – 22.februārī projekta partneri viesojās Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē. Notika pamatīgi sagatavošanās darbi, iestādes komanda cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski. Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un konkrētajā pirmsskolas iestādē. Kolēģi no Igaunijas un Lietuvas apmeklēja piecas runas rotaļnodarbības, vērojot bilingvālās metodikas iespējas, kurās viņus pozitīvi pārsteidza mūsu audzēkņu zināšanas un rotaļnodarbību norise kopumā. Paldies iestādes pedagoģēm, kuras uzdrošinājās un vadīja atklātās rotaļnodarbības!

  21.februārī visi projekta dalībnieki piedalījās svētkos “Masļeņica”, kur priecājās un lielījās gan lieli, gan mazi. Viesus izklaidēja Lācis, Ziemiņa, Pavasaris un “skomorohi”. Par godu svētkiem visi dziedāja. Pasākuma apmeklētājiem arī bija iespēja piedalīties jautrās tradicionālās rotaļās, tāpat arī savus spēkus dalībnieki pierādīja sacensībās. Svētku beigās tika organizēts svētku tirdziņš, kur visi mielojās ar „mazām saulītēm” – garšīgām pankūkām. Pēcpusdienas laikā tika organizētas pedagogu radošās darbnīcas. Meistarklases “Rotājumi no diegiem” un “Kvilinga pamati” organizēja grupas “Gudrīši” un grupas “Bitītes” skolotājas.

  Trešajā darbnīcā “Lelle ar noslēpumu” tika iegūtas iemaņas, gatavojot auduma lelli maisiņu glabāšanai. Grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotāja Gaļina Košlača iemācīja meistarklases dalībniekus sašūt lelli, izmantojot mājās atrodamus auduma gabaliņus. Tā bija tiešām fantastiska ideja dāvanai savām draudzenēm.

  “Grupas “Ezīši” darbnīca “Maģiskais foamirāns” paver plašas iespējas nodarbībām ar bērniem, izgatavojot modes aksesuārus, interjera dekoru. Materiāls ir tik silts, videi draudzīgs, nav asu smaku, neatstāj krāsu pēdas uz pirkstiem, kas ir galvenā prasība bērnu drošībā nodarbībās,” atzīmēja Lietuvas partneri.

  Meistarklases „Vienkārši un burvīgi šalles siešanas veidi" vadītāja pirmsskolas skolotāja Ināra Kolosova apkopojusi 10 aktuālākās 2018.gada pavasara tendences šallēm un lakatiem. Papildu tā bija iespēja enerģiski un praktiski pavadīt pusstundu kopā ar pārējiem meistarklases dalībniekiem radošā noskaņojumā, gūstot vērtīgas zināšanas par vēl vienu sievietes noslēpumu būt skaistai un modernai.

  Meistarklašu cikla beigās grupas “Kukulīši” pirmsskolas skolotāja Oļesja Ugoļova piedāvāja tuvāk iepazīties ar kanzaši tehnikā darinātiem rotājumiem. Varbūt kādam idejas bija pazīstamas, bet kopīga nodarbošanās apvienoja mūsu projekta komandu un palīdzēja atklāt pedagogos radošuma potenciālu.

  Protams, bez nopietnām nodarbībām un lekcijām apskatījām Daugavpili, apmeklējām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marko Rotko mākslas centru, kā arī bijām zinātkāres centrā “Zinoo” un “Latgales Zoodārzā”, jo visiem tā bija pirmā viesošanās Daugavpilī.

  22.februārī viesojāmies Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādē “Liesmiņa”. Iestādes audzēkņi sagatavoja siltu un sirsnīgu priekšnesumu, vadītāja vietniece Lolita Fiļipova pastāstīja projekta dalībniekiem par ekonomikas pamatiem pirmsskolas vecuma bērniem, dalījās pieredzē, kā vienkāršā un saprotamā valodā, rotaļu veidā bērniem paskaidrot, ko nozīmē alga, vajadzības, ģimenes budžets, ienākumi, izdevumi. “Ābelītes” administrācija pateicas “Liesmiņas” vadītājai Tamārai Kurpniecei un viņas kolektīvam par viesmīlību, atsaucību, sadarbību un aktīvu palīdzību Nordplus Junior projekta realizēšanā!

  Darbs projektā turpinās. Š.g. maija vidū plānojam apmeklēt Igaunijas pirmsskolas izglītības iestādi Kohtla-Jarvē. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece un projekta koordinatore

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Mazo sirsniņu diena

  "Mēs katrs esam eņģelis, tikai ar vienu spārnu. Un lidot varam, kad cieši apskaujam un apmīļojam mums līdzīgu būtni.” (Lučiano de Kreščenso)

  Februāra vidū ir Mazo sirsniņu diena. Izrādās, ka senos laikos cilvēki bijuši patiesi sirsnīgi, viņu sirsnība stiepusies līdz tālākai zvaigznei un dziļākai koka saknei. Kur gājuši senči, tur viss apkārt pārvērsties sirsniņās (pat koku lapas), satiktie cilvēki, dzīvā radība kļuvuši sirsnīgi.

  Š. g. 13. februāri, dienu pirms Valentīndienas, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas iestādē „Ābelītē” atzīmēja par Sirsniņu dienu vai Sirsnīgo dienu. Visiem mūsu audzēkņiem patīk zīmēt, aplicēt, locīt, krāsot sirsniņas, bet galvenais – tās dāvināt ar bučām, mīļiem vārdiem saviem mīļajiem cilvēkiem un draugiem. Svētku ietvaros mūzikas skolotājas Irinas Nurmuhametovas vadībā tika organizēta tematiskā rotaļnodarbība, kurā bērni daudz dziedāja un runāja par draudzību.

  Šī bija lieliska iespēja bērniem mācīties izteikt savas jūtas, draudzības apliecinājumus, kas ne vienmēr ir viegli. Bērni bija atvērti, draudzīgi un visi kā viens teica: „Šī diena viņiem vēl ilgi paliks atmiņā!” Radošo darbu foto ieskats.