Jaunumi

 • Paldies tev, tēti!

  ….Tēti, uzdāvini man lielus baltus spārnus - lai varu kopā ar tevi lidot un redzēt cik apkārtējā pasaule ir skaista.

  …Tēti, uzdāvini man lielos baltos sapņus –gribu uzbūvēt sev miera pili.

  …Tēti uzdāvini man lūdzu laimi – lai varu saprast kā rodas smiekli un no kā ceļas prieki!

  Saulainā un siltā 14. septembra pēcpusdienā Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” norisinājās īpašs Tēva dienas pasākums. Tā mērķis bija pirmsskolas pagalmā pulcēt tētus, vectēvus, krusttēvus, mammas un vecmammas, lai aktīvi un sportiski aizvadītu dienu, vēršot uzmanību tieši uz bērnu un vecāku kopā būšanas laiku.

  „ Ābelītes” skolotājas saka lielu paldies savu bērnu vecākiem, šoreiz tēviem, kuri atbalstīja tēvu dienai veltīto pasākumu. Tētuki, mazliet samulsuši, pulcējās pirmsskolas pagalmā - bērni sagatavojuši mīļu dāvaniņu sagaidīja viņus.

  Atsaucība bija liela. Pirmsskolas izglītojāmājiem līdzi atnākuši bija gan tēti, gan mammas, gan brāļi un māsas. Sagatavošanas grupas skolotājas Ilona un Marina sadarbībā ar mūzikas skolotāju Irinu Nurmuhametovu aicināja tēvus uz kopīgu iesildīšanos, lai turpinājumā bērni kopā ar tētiem vai vecvecākiem izietu īpaši sagatavotas stacijas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi. Ļoti svarīga bija bērnu un vecāku savstarpējā sadarbība.

  Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi. Tika pārbaudīta ikviena precizitāte, ātrums, veiklība, spēks un izturība. Pēc kopīgām izklaidēm skolotājas aicināja tēvus kopā ar bērniem uz kopīgo deju “Flešmobs” un kopīgo fotosessiju.

  Par atraktivitāti un piedalīšanos Tēva dienas pasākumā tēvi tika apbalvoti ar īpašam pašdarinātam dāvanām.

  Izsakam lielu pateicību sagatavošanas grupas skolotājam, mūzikas skolotājai, vecākiem par jautri pavadīto laiku un aktīvo darbošanos svētkos!

  Foto atskaite FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415/permalink/390966516086077/

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Rudens brīnumi

  Mācību gada sākums tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Katram tie būs savi: kādam uzsākt kaut ko no jauna, kādam pabeigt līdz galam iesākto, vēl citam- apņemties darīt labāk. Arī bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot svētkus. Rudens atspoguļojas ne tikai krāsainajās koku lapās dabā, bet arī mūsu bērnudārza dzīvē. Mūsu pirmskolā „Ābelīte” tiek organizētaRudens ražas izstādeno mājās audzētiem dārzeņiem un augļiem. Šo izstādi gatavo bērni kopā ar vecākiem.

  Darbiņos ir atveidoti tēli no pasaku un multiplikāciju filmām. Skolotājas kopā ar bērniem pārrunā par katra bērna atnesto darbiņu un priecājas par radošo izdomu. Rudens ražas izstāde priecē bērnus un arī mūs - pirmsskolas darbiniekus.

  Lielu paldies sakām vecākiem un skolotājām par radošo izdomu un lielo atsaucību!!!

  Foto atskaite FB grupā.https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Zinību diena pirmsskolā „Ābelīte”

  Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts pirmsskolā „Ābelīte”. Ar krāsainiem ziediem rokās bērnudārza durvis vēra mazie „Ābelītes” audzēkņi. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds bērnudārza grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos. Visu pirmsskolas grupiņu bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Svētku sākumā iestādes vadītāja ar sirsnīgiem vārdiem apsveica bērnus, darbiniekus un novēlēja, lai katra diena “Ābelītē” būtu atklājumiem pilna. Lielus un mazus iepriecināja draugi no Meža skolas – Meža skolas direktore Pūce sveica visus svētkos un aicināja aktīvi līdzdarboties. Visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem. Paldies ikvienam par svētku pasākumu, par jaukajiem vārdiem, skolotājam par dalību teātra uzdevumā!

  Mīļie vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelītes” darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uzticat mums! Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2021./2022. mācību gadā!

  Foto atskaite FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Bērnu attīstošā tāfele "Domā un dari"

  Mūsu Daugavpils pilsētas 11.pirmskolā iestādes pagalmā ir izveidota aktivitātes tāfele, kuru izmanto visu grupu audzēkņi. Aktivitātes tāfele, pazīstama arī kābizibords– dēlis, uz kura izvietoti dažādi elementi.

  Aktivitātes dēlis palīdz attīstīt ne tikai bērna radošo izdomu, bet arī sīko motoriku: bērns var iemācīties attaisīt, aiztaisīt, pagriezt, piespiest, vērt, ieslēgt, sasiet,

  ripināt un dažādas citas vērtīgas prasmes. Ar aktivitātes tāfeles palīdzību bērns mācās skaitīt, pateikt, cik ir pulkstenis vai sasiet kurpju šņores.

  Bizibords ir pēc montessori metodes veidots kā izglītojošs materiāls bērniem, kas attīsta iekšējo motoriku, koordināciju, māca ciparus, pamatkrāsas, formas.

  Iestādes izglītojamie izrāda lielu interesi, ar prieku dodas pie aktivitātes tāfeles lai domāt un darīt! Gan audzēkņi, gan pedagogi novērtēja jauno iestādes izglītojošo materiālu.

  Foto atskaite Iestādes FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Ābelītē” vasara kā pasaka.

  Vasarā smaržu pārpilnībā

  Ziedi griežas jautrā dejā,

  Putni rūpējas par mūziku,

  Es viņu čalas uzklausu…

  No 1. jūnija pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” sākas vasaras atveseļošanās periods. Tas nozīmē, ka lielākā dienas daļa tiek pavadīta svaigā gaisā. Ārā notiek gan rīta vingrošana, gan rotaļnodarbības, gan sporta spēles, rotaļas, izpriecas, svētki un izstādes. Lai radošā darbība turpinās arī vasarā, mūsu iestādē tika izveidoti jauni objekti kompetenču pieejas attīstīšanai.

  Kompetenču attīstošajā centrā var attīstīt bērnu spējas un talantus, nodrošināt iespējas realizēt radošu pašizpausmi, attīstīt individualitāti, tā ir lieliska iespēja audzēkņiem lietderīgi pavadīt laiku.

  Radošajā darbnīcā izglītojamie kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem pēta tuvākās apkārtnes dabas objektus un veic izzinošus eksperimentus.

  Darbnīcu pamatā ir interesantas idejas un aktivitātes. Jauno objektu centrā bērni kopā veido gleznu, mākslas darbu, mūziku, u.c. Radošās darbnīcās iespējams organizēt gan tematiskās un mākslas vidi rosinošās vietās. Izglītojamiem parasti nav nepieciešamas specifiskas dalībnieku prasmes vai zināšanas, tās tiek veidotas darbības laikā.

  Jauno objektu mērķis ir iesaistīt visus dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā procesā. Bieži darbnīcas dod ne tikai individuālos, bet arī kolektīvos ieguvumus: kopīgi veidojot kādu mākslas darbu, dalībnieki ciešāk iepazīst viens otru, uzlabojot savstarpējo - komunikāciju, bērni tiek rosināti padomāt par sevi, saviem biedriem, kā arī par savām un komandas - vērtībām.

  Šādas izziņas aktivitātes rosina bērnu interesi par dabas objektiem, attīsta bērnu pētnieciskās iemaņas, rosina izdomu, fantāziju, tāpēc šādi un līdzīgi pasākumi tiks organizēti arī turpmāk.

  Tas kļuva iespējams, pateicoties realizējamam iestādē ES Erasmus+ KA2 projektiem "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" un “Daba mīl bērnus” .http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_ECO_pr.apraksts_majas%20lapa.pdf

  http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_Daba%20mil%20bernus_pr.apraksts_maj_lapa.pdf

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

  Siltu, saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā. https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Svinīgi aizvadīts pirmskolu izlaidumu laiks”

  Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,

  Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,

  Kā saulīte debesīs mīļa un silta,

  Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!

  Maijā nāk izlaidumu laiks – atvadīšanās no bērnudārza. Izlaidums ir īpašs pasākums gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem, tas ir reizē priecīgs un mazliet skumjš. Prieks par to, ka paaugušies audzēkņi jau daudz ko apguvuši gatavi uzsākt skolas gaitas, mazliet skumji, jo pienācis laiks šķirties. Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” 27. maijā svinēja svētkus, kas daudziem bērniem, šķiet, ir viņu dzīves pirmais nozīmīgākais pasākums – izlaidums, kam īpaši gatavojas gan vecāki, gan paši bērni. Šajā gadā goda vietā tika sēdināti 19 bērni, kuri ir apguvuši visu nepieciešamo, lai jau rudenī veiksmīgi uzsāktu skolas gaitas. Skolai ir sagatavoti gudrie, mīļie, nepacietīgie „kāpēcīši”, kurus pēc vasaras brīvdienām uz izglītības iestādēm aicinās skolas zvans. Šī gada mazie absolventi ir darbīgi, radoši un aktīvi bērni. To viņi pierādīja arī izlaiduma svinīgajā daļā, kurā bērni ikvienu priecēja ar daudz skanošām un skaistām dziesmām, dzejoļiem un dejām. Pirmsskolā katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni sagatavoja koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu. Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan bērniem, gan viņu vecākiem. Jūsu mazais bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un gatavs doties skolas gaitās, bet jūs mīļie vecāki, noteikti vēl kā vakar, atceraties sava bērna pirmos solīšus, pirmos vārdiņus, pirmās asaras… Priecāsimies par bērnu sasniegumiem, jo viņiem tie ir ārkārtīgi svarīgi, lieli un nozīmīgi notikumi! Lai bērniem pirmsskolā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot! Veiksmi un izturību uzsākot skolas taku, kas 1. septembrī, skanot sudraba zvaniņam pavēstīs, ka mazie „saulēniņi” būs kļuvuši par ciparu un burtu ganiņiem. Vecākiem vēlam gudrus un zinātkārus bērnus , lai Jums kopīgi veicas! Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību! Paldies, kā bijāt kopā ar mums!

  Foto atskaite FB grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • „Starptautiskā bišu diena”

  Čakla kā bitīte, strādīga kā bitīte, „dzīvo bites vieglumiņu”– šādus un vēl citus, līdzīgus salīdzinājumus ar mazajām, strādīgajām bitītēm lietojam ikdienā, slavējot un mudinot bērnus būt rosīgiem, čakliem, draudzīgiem.

  Pateicoties slovēņu biškopju iniciatīvai, kopš 2018.gada 20.maija, ANO ieviesa Pasaules Bišu dienu, tā tiek atzīmēta visā pasaulē. Starptautiskās bišu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bišu lomai ilgtspējīgas vides attīstības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā. Bišu dienas mērķis ir runāt par bitēm, darīt zināmu, cik svarīgas tās ir, kā arī risināt daudzās problēmas, kas apdraud bišu pastāvēšanu.

  Atzīmējot starptautisko bišu dienu mūsu iestādes skolotājas veicināja bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistot un informējot bērnus par bišu nozīmi dabā un cilvēku dzīvēs. Iepazīstināja bērnus ar medus iegūšanu, tā īpašībām. Iestādes audzēkņi nostiprināja savas zināšanas par medus ārstnieciskajām īpašībām, iepazistinājās ar bišu sarūpētajiem gardumiem – medu, propolisu, vasku, ziedputekšņiem.

  Vislielākais pārsteigums bērniem bija uzzināt, ka visas bites nav vienādas, neveic vienādu darbiņu. Kā jau dzīvē gadās, arī stropā mīt gan lielā bišu māte, gan strādīgās darba bites, gan slinkie trani. Mūsu pirmsskolas bērni neviens negrib būt kā trans! Grāmatās gan video filmās izglītojamie pētīja, kā bites prot pastāstīt viena otrai par ziedošās pļavas atrašanās vietu, kā ziemas aukstumā bitītes viena otru sargā un silda, cik daudz reižu dienā ir jāielido stropā, lai ar savākto medutiņu piepildītu šūniņas.

  Dienas noslēgumā bērni bija apguvuši daudz jauna par bišu dzīvi un darbu, pagaršojuši medu un bitēm draudzīgo pļavas augu tēju, veidojuši radošos darbiņus par bitēm un arī aktīvi izkustējušies.

  Vēlam visiem būt strādīgiem, čakliem, rosīgiem un draudzīgiem, sekot visiem mūsu tautasdziesmas vārdiem: „Ai, bitīte, ai, bitīte, Tavu lielu čaklumiņu: Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti, Ne miedziņa negulēja.”

  Foto atskaite FB grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Ābelīte” atkal atklāj detektīvu pasauli.

  Sākot no 2016.gada „Ābelīte” pirmoreiz piedalījās ekoprogramma. Arī šī mācību gada sākumā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” skolotājas Ilona Smirnija un Marina Leitāne iesaistījās AS “Latvijas Valsts meži” projektā “Cūkmena detektīvi”. "Cūkmena detektīvi" ir ekoprogramma pirmsskolas izglītības iestādēm. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Programma ir tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un veidota AS „Latvijas Valsts meži” sociālās kampaņas „Nemēslo mežā!” ietvaros un ir paredzēta 4 – 7 gadus veciem bērniem un bērnudārzu grupiņām. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklās dažādus meža noslēpumus un kļūs par īstiem Cūkmena detektīviem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Gudrīšu ” grupiņa Cūkmena slepeno maisu ar mācību materiāliem saņēma oktobrī. Visa mācību gada garumā bērni priecājās par dāvanām: spēlējās ar Cūkmenu (rotaļlietu), apskatīja Latvijas karti, aizrautīgi spēlēja galda spēli un apsprieda, ko nozīmē zīmējumi, kopā ar skolotājām lasīja izglītojošās grāmatas un pasakas. Dāvanas atrada goda vietu grupā.

  Piedaloties otro reizi ekoprogrammā, izglītojamie aktīvi piedalījās trijos piedzīvojumos dabā – katrs savā gadalaikā. Bērni kopā ar skolotājām devās uz mežu, kur mācījās par dabu daudz efektīvākā un interesantākā veidā nekā tas notiek telpās!

  Ar pedagogu palīdzību bērni pētīja mežu ar visu maņu palīdzību, iepazīstot dabā notiekošos procesus kas tiek atbalstīts mūsdienīgā mācību procesā. Bērniem izveidojas tiešs kontakts ar mežu un saikne ar dabu kopumā. Viņi iemīlēja mežu un uzskata to par vietu, kur var būt radoši un var rotaļāties. Audzēkņi mācās rūpēties par apkārt esošajām zaļajām zonām un ar iegūtajām zināšanām dalās ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Programmas dalībnieki izprot noteikumus, kas jāievēro mežā, kā arī ciena meža vidi un tās iemītniekus.

  Cukmēns kļuva par labo draugu “Gudrīšiem” un katru dienu atgādina, ka nevajag mēslot ne tikai iestādē, bet arī tās teritorijā.

  Gaidīsim un cerēsim uz nākamo sadarbību ar Cūkmenu, kā arī būsim priecīgi redzēt Cūkmenu mūsu iestādē.

  Foto atskaite FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Ābelītes” zvaigznīte Sofija.

  2021. gada 22.aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika tradicionālais pilsētas 21.mazo izpildītāju konkurss - festivāls "Pīks un Pīka 2021", pirmsskolas vecuma bērniem tas ir nozīmīgs notikums.

  Balstiņu skanīgumā mērojās diezgan daudz dziedātāju. Katrs no tiem izpildīja pašu izvēlētas dziesmas kāda mūzikas instrumenta vai fonogrammas pavadījumā. Skanēja dziesmiņas par saulīti, pavasari, ģimeni, dzīvniekiem, putniem un labiem draugiem.Dziedātāju sniegumu - vokālās spējas, ritma izjūtu un radošumu - vērtēja žūrija.

  Šogad Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādi pārstāvēja Sofija Meļkova ar dziesmu: “Mūsu Latvija”. Konkursam meiteni sagatavojusi pirmsskolas mūzikas skolotāja Irina Nurmuhametova.

  Par skanīgu dziedāšanu “Ābelītes” zvaigznīte Sofija saņēma pirmo vietu un diplomu, arī diezgan lielu balvu. Arī skolotāja Irina saņēma pateicības rakstu par mazo dziedātāju veiksmīgu sagatavošanu.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās par piedalīšānos konkursā un novēl Sofijai veiksmi dziedāšanā, kā arī pirmsskolas mūzikas skolotājai Irinai Nurmuhametovai radošumu, izturību un nebeidzamu entuziasmu!

  Foto atskaite FB grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792