„Ābelītē” vasara kā pasaka.

Vasarā smaržu pārpilnībā

Ziedi griežas jautrā dejā,

Putni rūpējas par mūziku,

Es viņu čalas uzklausu…

 

No 1. jūnija pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” sākas vasaras atveseļošanās periods. Tas nozīmē, ka lielākā dienas  daļa tiek pavadīta svaigā gaisā. Ārā notiek gan rīta vingrošana, gan rotaļnodarbības, gan sporta spēles, rotaļas, izpriecas, svētki un izstādes. Lai radošā darbība turpinās arī vasarā, mūsu iestādē tika izveidoti jauni objekti kompetenču pieejas attīstīšanai.

Kompetenču attīstošajā centrā  var attīstīt bērnu spējas un talantus, nodrošināt iespējas realizēt radošu pašizpausmi, attīstīt individualitāti, tā ir lieliska iespēja audzēkņiem lietderīgi pavadīt laiku.

Radošajā darbnīcā  izglītojamie kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem pēta tuvākās apkārtnes dabas objektus un veic izzinošus eksperimentus.

Darbnīcu pamatā ir interesantas idejas un aktivitātes. Jauno objektu  centrā  bērni kopā veido gleznu, mākslas darbu, mūziku, u.c. Radošās darbnīcās iespējams organizēt gan tematiskās un mākslas vidi rosinošās vietās. Izglītojamiem  parasti nav nepieciešamas specifiskas dalībnieku prasmes vai zināšanas, tās tiek veidotas darbības laikā.

Jauno objektu  mērķis ir iesaistīt visus dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā procesā. Bieži darbnīcas dod ne tikai individuālos, bet arī kolektīvos ieguvumus: kopīgi veidojot kādu mākslas darbu, dalībnieki ciešāk iepazīst viens otru, uzlabojot savstarpējo - komunikāciju, bērni tiek rosināti padomāt par sevi, saviem biedriem, kā arī par savām un komandas - vērtībām.

Šādas izziņas aktivitātes rosina bērnu interesi par dabas objektiem, attīsta bērnu pētnieciskās iemaņas, rosina izdomu, fantāziju, tāpēc šādi un līdzīgi pasākumi tiks organizēti arī turpmāk.

Tas kļuva iespējams, pateicoties realizējamam iestādē  ES  Erasmus+ KA2 projektiem "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" un “Daba mīl bērnus” .http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_ECO_pr.apraksts_majas%20lapa.pdf

http://zalaabelite.lv/Media/Default/Page/11pii_erasmus_Daba%20mil%20bernus_pr.apraksts_maj_lapa.pdf

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

 

Siltu, saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru!

 

Foto atskaite Iestādes FB grupā.  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

 A. Verbicka

t. 65474792