„Ābelīte” svin Starptautisko dzimtās valodas dienu 2019

“Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš, tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu.”/ UNESCO LNK ģenerālsekretāre p.i. Baiba Moļņika./ 
Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999.gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā, kā arī veicināt toleranci pret dažādām kultūrām. UNESCO LNK šogad Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicināja pievērsties valodu daudzveidībai un veicināt dzimtās valodas lietošanu.  
Ar mīlestību pret savu dzimto valodu, gatavojoties Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” tika organizētas audzēkņu radošo darbu izstādes „Valodiņa, valodiņa” un „Dzimtene, kas silda dvēseli”, radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības „Latviešu tautas tradīcijas” ES „Erasmus+” (KA 2) projekta “Tolerantai un cieņpilnai skolai” ietvaros. Rotaļnodarbību galvenais uzdevums bija veicināt latviešu tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un bagātināt audzēkņu pierezi par savu valsti. 
Vēl par godu svētkiem š.g. 26.februarī tiks plānota videokonference ar Spānijas kolēģēm e-Twining platformā, iesaistot tajā “Ābelītes” un Almerijas “CEIP GINES MORATA” skolu audzēkņus. Konferences mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar valsts kultūru un tradīcijām.
              Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes „Erasmus+” (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Tolerantai un cieņpilnai skolai” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_30/pasakumi/

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā/projekta koordinatore
Nataļja Kozireva