“Ābelītes Supervaroņi” spēj lūgt palīdzību!

          No š.g. 08.novembra  līdz 13.novembrim Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” sadarbībā ar Daugavpils Valsts policijas pārstāvjiem notika Valsts policijas izveidotās kampaņas aktivitāšu cikls bērniem “Supervaronim nepazust”. Tā ir sociālā kapmaņa, kuras mērķis ir sadarbojoties ar sociāli atbildīgiem iestādēm, mudināt sabiedrību apzināties kopīgo atbildību par mūsu bērniem un viņu drošību. Zināšanas par pieciem ar drošību saistītajiem jautājumiem, kļūst par bērna superspējām, kas viņu var aizsargāt, un ļauj vienmēr justies drošam.

          Sagatavošanas grupas audzēkņi tika sadalīti nelielās grupiņās, kurās aktīvi atbildēja policistiem uz  svarīgākajiem jautājumiem: “Ko darīt, ja esi nokļuvis ķezā?”, “Kāds ir palīdzības tālruņa numurs?”, “Kur ir tavas mājas?”, “Kā sauc tavus vecākus?”, “Kāds ir vecāku telefona numurs?”

          Valsts policijas pārstāvji bija patīkami pārsteigti, ka bērnudārzā “Ābelīte” audzēkņi zināja atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem. Dažiem bērniem nebija grūti atbildēt, ka, nokļūstot nelaimē, jāvēršas pie policistiem vai apsargiem, pārdevējiem un cilvēkiem, kuri bērniem liekas droši, tāpat bērni zināja, ka palīdzības tālruņa numurs ir 112, kā arī vecāku vārdus un uzvārdus. Tomēr ne visi bērni varēja nosaukt savas mājas adresi un vecāku telefona numurus, tādēļ Valsts policijas pārstāvji aicināja bērnus tos iemācīties vai izgatavot vizītkartiņas ar vecāku telefoniem, lai, nokļūstot ķibelē, bērni ātrāk varētu nonākt atpakaļ pie vecākiem.

          Kad bērni bija iemācījušies atbildes uz jautājumiem, viņi ieguva spilgti dzeltenas brilles un Supervaroņa apliecību, kurā atrodami pieci drošības jautājumi, kurus bērns var atkārtot kopā ar vecākiem.

          Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Daugavpils Valsts policijas pārstāvjiem: vecākajai inspektorei Inesei Snarskai,  inspektorēm: Anastasijai  Laizānei, Inesai  Kiseļovai un Vijai  Mihailovai par atsaucību un atbildīgi pavadītu, saturīgu rotaļnodarbību. Foto