“Ābelītes” vizīte uz Poliju

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci”. No š.g. 16.aprīļa līdz 20.aprīlim tika organizēts otrais pieredzes apmaiņas seminārs Lodzā, Polijā. Tāpat kā Grieķijā, arī Polijas sanāksmē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Kopā Poliju apmeklēja18 pedagogi no 8 valstīm.

Otrās mobilitātes galvenais uzdevums bija prezentēt mājas darba rezultātus "Māksla. Teātris. Rokdarbi". Trīs dienu laikā katrs projekta dalībnieks prezentēja savas iestādes pieredzi caur “radošu prizmu”, jebkurā prezentācijā mēs atradām gan kopīgus, gan atšķirīgus elementus. Vadoties pēc viena no mūsu projekta virzieniem – attīstīt bērnu intelektuālās spējas un praktiskās iemaņas dramatizācijas rotaļās, veicinot bērnu radošo iniciatīvu dažādos darbības veidos, izmantojot paņēmienu “Maģisko kārbu – Travelling box”, skolotāji no partnervalstīm dalījās savā pieredzē, vadot atklātās rotaļnodarbības, kurās ietverti dramatizācijas elementi. Rezultātā partneri guva dažādas idejas radošu rotaļnodarbību organizēšanai: fantāzijas rosināšanai, praktiskai darbībai, materiālās bāzes papildināšanai. Protams, Polijā līdzās nopietnām sarunām par izglītību Eiropā bija iespēja iepazīties ar valsts skaistākajām vietām un tradīcijām. Vizītes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja apskatīt ievērojamas vietas Lodzā, tādas kā Pjotrkovska ielu – garāko tirdzniecības ielu, vietējo muzeju – Izraela Poznanska rezidenci, apmeklēt observatoriju, lai uzzinātu interesantus faktus par planētām un citām parādībām.

Ceturtajā mobilitātes dienā jau plkst.7.00 no rīta devāmies ekskursijā uz Krakovu. Pirmā apskates vieta bija Wawel Royal Castle – Polijas kultūras mantojuma pērle, pēc tam apskatījām Pūķa skulptūru, pateicoties kurai Krakova ieguva pilsētas nosaukumu. Pusdienas laikā devāmies uz vecpilsētu, gida stāstījumā dzirdējām daudzus interesantus vēstures faktus gan par Krakovu, gan Poliju. Dienas noslēgumā apmeklējām Tirgus laukumu.

Braucienā uz Poliju mēs baudījām poļu kolēģu sirsnību, viesmīlību, rūpes un guvām daudz pozitīvu emociju tālākam iestādes darbam. Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Mūsu komanda ir emociju pilna un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem pedagogiem.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Polijas partnerības skolas koordinatorei Agneškai Kuharskai un viņas kolektīvam par laipno uzņemšanu, atsaucību, pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā!

 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā

Nataļja Kozireva