“Ābelītes” pieredzes apmaiņas brauciens uz Turciju.

 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2015.gada veiksmīgi  īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”. Projekta mērķis ir veicināt eiropeiskumu izglītībā, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm. Projektā iesaistītas 5 valstis – Latvija, Francija, Kipra, Bulgārija un Turcija.

No 06.11.2016. līdz 12.11.2016. Daugavpils pilsētas  11. pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Turcijas pirmsskolas iestādi “Seyda Kayhan Anaokulu“,  Aydin pilsētā.

Tāpat kā Latvijā, tā arī Turcijas sanāksmē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Tika gūts ieskats par to, kā Turcijas mazajā pilsētā pirmsskolā notiek pedagoģiskais process, kā tiek izmantota materiālā bāze, kā arī gūti jauni iespaidi turpmākajam darbam mūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

 Pirmsskolas izglītības iestādes bērni mūs bija ļoti gaidījuši. Tika rādīts bērnu priekšnesums partnervalstu dalībniekiem – bērni dziedāja Eiropas himnu un dejoja turku tautu dejas. Katras dalībvalsts partneris tika apdāvināts ar bērnu rokdarbiņiem un turku saldumiem.

Aydin pirmsskolas izglītības iestādē vērojām atklāto rotaļnodarbību matemātikā, kurā 4 – 6 gadus veci bērni apguva ciparus, ģeometriskās figūras, pēc uzdevuma zīmēja, līmēja. modelēja trenējot atmiņu, kā arī bērni izmantojot rotaļu momentus trenēja uzmanību un rēķināšanas iemaņas. Vērojot rotaļnodarbības, nācās secināt, ka mūsu bērniem ir lielākas prasības uz sasniedzamo rezultātu konkrētā vecumā, savukārt šīs valsts bērni vairāk ir orientēti uz darbošanās prieku.

Turcijas partneri bija rūpīgi gatavojušies mūsu projekta partnervalstu vizītei. Kopā Turciju apmeklēja 9 pedagogi no 3 valstīm. Vizītes laikā bija iespēja vērot katras partnervalsts mājās paveikto – prezentācijās “Mana Dzimtene bērnu acīm”, tika apspriests jau paveiktais projektā un vienojāmies par tālāko – sanāksmei  Bulgārijā.

Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Turcijas kultūru un valodu. Dažas no mobilitātes dienām tika veltītas braucienam pa Turcijas sakrālajām vietām.

Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Turcijas puses pārstāvju attieksme pret mums bija ļoti laipna, sirsnīga, pretimnākoša. Foto.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece izglītības jomā un

projekta koordinatore

Nataļja Kozireva