“Ābelītes” pedagogu projekta brauciens uz Grieķiju

No š.g. 5.marta līdz 7.martam notika  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes  jaunā  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" partneru tikšanās Volosā, Grieķijā. Projektā, kuru koordinē Polijas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Agneška Kuharska, iesaistījušās skolas no deviņām  Eiropas Savienības dalībvalstīm: Bulgārijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas. Tikšanās mērķis bija apgūt jaunas metodes darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Šis projekts ir unikāls ar to, ka soļus projekta īstenošanai partnervalstu dalībnieki izstrādā kopīgajās sanāksmēs diskusiju ceļā. Tikšanās noritēja siltā un labvēlīgā atmosfērā. Visi tikšanās dalībnieki izrādījās atsaucīgi, draudzīgi un emocionāli cilvēki, ieinteresēti projekta “Ceļojums uz nākotnes kompetenci” īstenošanā.

Mobilitātes pirmajā dienā, ņemot vērā to, ka tā bija projekta dalībnieku pirmā tikšanās, lai iepazītu viens otru labāk, rādījām prezentācijas par savu iestādi, pilsētu un valsti. Pēc tam Grieķijas partnerības skolas koordinatore Apostolia Beka vadīja radošu interesantu aktivitāti ar vietējo bērnu dzejnieku un skolas audzēkņiem “Pieminekļu noslēpums partnervalstīs”.

Otrajā dienā projekta koordinatore Agneška Kuharska sniedza detalizētu projekta analīzi, iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, prioritātēm, pienākumiem, veicamajiem uzdevumiem, aktualitātēm, popularizēšanas, vērtēšanas, ilgtspējas u.c. jautājumiem. Projekta dalībnieki vienojās par turpmāko mobilitāšu norises laiku, kā arī veicamajiem uzdevumiem. Nākamā tikšanās “Māksla, Mūzika un Rokdarbi” notiks aprīlī Polijā, kurā piedalīsies partnerības skolu administrācijas pārstāvji un skolotāji.

Trešajā dienā mūs sagaidīja patīkams pārsteigums. Mēs devāmies braucienā uz Makrinitsu “Balkons Pelion”.  Tikai 17 km no Volosas Pilijas kalnos atrodas šis tradicionālais kalnu ciematiņš… Kāpjot pa stāvajām ieliņām kalnā, pavērās brīnišķīgs skats uz Egejas jūru un Volosu. Ciematiņā ir saglabājušās tradicionālās dzīvojamās mājas. Bija iespēja iepazīt tās kultūru un sadzīvi. Iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir tūrisma pakalpojumi. Mūs Makrinitca pārsteidza ar savu klusumu un senlaicīgumu. 

Grieķu partneri, kā viesmīlīgi saimnieki, iepazīstināja mūs ar savas valsts tradīcijām, daudzveidīgo nacionālo virtuvi. Ēdieni tiek gatavoti sadarbībā ar audzēkņu vecākiem.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās Grieķijas partnerības skolas koordinatorei Apostoliai Bekai un Volosas pilsētas mēram par laipno uzņemšanu, atsaucību un patīkamajiem brīžiem saulainajā Egejas jūras piekrastē, kā arī pārdomāto izglītojošo programmu un idejām,  ko varēsim izmantot ne tikai savā darbā, bet arī dalīsimies pieredzē ar citiem pirmsskolas izglītības skolotājiem.

 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+” KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja vietniece izglītības jomā un

projekta koordinatore Latvijā

Nataļja Kozireva

t.65474792