“Ābelīte” ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu.

 “Apsveicam! Jūsu pirmsskolas izglītības iestāde  ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu eTwinning projektā. Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu audzēkņu darbs un jūsu pirmsskolas izglītības iestāde ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī.

Tā rezultātā jūs saņemsiet sertifikātu, kuru varat pievienot savai interneta mājas lapai un izstādīt savas skolas slavas zālē. Turklāt jūsu projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā.”

Tādu iepriecinošu ziņu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” saņēma š.g. 29.novembrī no eTwinning interneta vietnes komandas. Eiropas Kvalitātes sertifikātu saņēma 2015./2016. gadā īstenotais projekts “Flowers in a child’s hands”.

Vēlamies pateikt milzīgu un sirsnīgu PALDIES visiem iestādes audzēkņiem , pedagoģiem par ieguldīto laiku un veiksmīgu darbu projektā.

Nobeigumā gribām aicināt skolotājus, kurus ir ieinteresējusi e-Twinning platforma, apmeklēt mājas lapas - http://www.etwinning.lv , www.etwinning.net, kurās var detalizētāk iepazīties gan ar  projekta sniegtajām iespējām, gan iepazīties ar labas prakses piemēriem. Pilna versija par apbalvotājiem.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece izglītības jomā

Nataļja Kozireva

t.65474792