“Ābelīte” beidz darbu Nordplus Junior projektā

No 2017. 1. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” veiksmīgi īsteno Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.

Mācību gada noslēgumā, no š.g. 14.maija līdz 18.maijam “Ābelītes” komanda viesojās Igaunijā, mazā un skaistā pilsētiņā Kohtla-Jervē, pirmsskolas izglītības iestādē “Tareke”/”Namiņš”, kurā bija organizēts projekta "Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” pieredzes apmaiņas noslēguma seminārs. Iestādes vadītāja Ene Kruzmane un pedagogi bija sagatavojuši aizraujošas prezentācijas meistarklases, pastāstīja par darbu un mācību programmām, kas tiek realizētas iestādē. Radošās darbnīcas vadīja gan iestādes vadītāja, gan robotikas skolotāja, gan logopēds, piedāvājot izgatavot robotus, izmantojot programmu “WeDo 2.0”, “Lego education”, pašiem salīmēt Lapbook – attīstošu interaktīvu grāmatu audzēkņiem par aktuālo tēmu “Kas man jādara vasarā?” 
Šis gads mūsu valstīs ir neparasts un simbolisks. Mobilitātes dalībnieki ar prieku izgatavoja darbus par godu mūsu valstu – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas – simtgadēm. Tā ir viena no labākajām projekta tradīcijām: uztaisīt un dāvināt dāvanas viens otram ar savu valsts simboliku.
Vēl pedagogiem viesiem arī bija iespēja aktīvi piedalīties “Tareke” organizētajos kursos "Es un vide: idejas, spēles un risinājumi, lai veicinātu mīlestību pret dabu pirmsskolas vecuma bērniem", kurus vadīja Logo Edge Training lektors Ervins Lānvē (Ervin Laanvee).
Projekta rezultātā tika izveidotas vairākas interesantas starptautiskās sadarbības iespējas: tiek domāts, kā organizēt modernās meistarklases, izmantojot Skype uzskatāmās mācīšanas metodēs.
Nordplus Junior programmas projekti paredz ne tikai mācības, pieredzes apmaiņu, bet arī iepazīšanās ar partnervalstu kultūru un tradīcijām. Viena no mobilitātes dienām bija veltīta ekskursijai ar bērniem uz Sagadi dabas parku. Kopā ar “Tareke” audzēkņiem apskatījām un izpētījām dabas taku; pievērsām uzmanību savdabīgajai florai un faunai: savvaļas ziediem, zaķkāpostiem un zvēru pēdām, kā arī Somijas līča krastiem un tās iemītniekiem. Citā dienā, saulainā un siltā vakarā, mēs devāmies uz Igaunijas trešo lielāko pilsētu Narvu, kura atrodas Igaunijas tālākajā austrumu punktā un lepojas ar vislabāk saglabājušos pili – Hermaņa Cietoksni. No pils paveras skats uz robežupi un aiz tās esošo Krievijas teritoriju. Bija iespēja arī apmeklēt Pjuhticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteri. 
Projekts noslēdzas, ir skumji. Bet kurš gan ir teicis, ka mūsu ceļi kādreiz atkal nekrustosies citos projektos? “Ābelītes” pārstāvji pateicās Igaunijas partneriem, īpaši iestādes “Tareke” vadītājai Enei Kruzmanei par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.
Beidzot darbu projektā, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas “Ābelītes” kolektīvam par atsaucību un izcili paveikto darbu projektā, DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei un grāmatvedei Inesai Plociņai par aktīvu palīdzību un atbalstu projekta īstenošanā!

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.