Jaunumi

 • “Ābelītes” vizīte uz Poliju

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci”. No š.g. 16.aprīļa līdz 20.aprīlim tika organizēts otrais pieredzes apmaiņas seminārs Lodzā, Polijā. Tāpat kā Grieķijā, arī Polijas sanāksmē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Kopā Poliju apmeklēja18 pedagogi no 8 valstīm.

  Otrās mobilitātes galvenais uzdevums bija prezentēt mājas darba rezultātus "Māksla. Teātris. Rokdarbi". Trīs dienu laikā katrs projekta dalībnieks prezentēja savas iestādes pieredzi caur “radošu prizmu”, jebkurā prezentācijā mēs atradām gan kopīgus, gan atšķirīgus elementus. Vadoties pēc viena no mūsu projekta virzieniem – attīstīt bērnu intelektuālās spējas un praktiskās iemaņas dramatizācijas rotaļās, veicinot bērnu radošo iniciatīvu dažādos darbības veidos, izmantojot paņēmienu “Maģisko kārbu – Travelling box”, skolotāji no partnervalstīm dalījās savā pieredzē, vadot atklātās rotaļnodarbības, kurās ietverti dramatizācijas elementi. Rezultātā partneri guva dažādas idejas radošu rotaļnodarbību organizēšanai: fantāzijas rosināšanai, praktiskai darbībai, materiālās bāzes papildināšanai. Protams, Polijā līdzās nopietnām sarunām par izglītību Eiropā bija iespēja iepazīties ar valsts skaistākajām vietām un tradīcijām. Vizītes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja apskatīt ievērojamas vietas Lodzā, tādas kā Pjotrkovska ielu – garāko tirdzniecības ielu, vietējo muzeju – Izraela Poznanska rezidenci, apmeklēt observatoriju, lai uzzinātu interesantus faktus par planētām un citām parādībām.

  Ceturtajā mobilitātes dienā jau plkst.7.00 no rīta devāmies ekskursijā uz Krakovu. Pirmā apskates vieta bija Wawel Royal Castle – Polijas kultūras mantojuma pērle, pēc tam apskatījām Pūķa skulptūru, pateicoties kurai Krakova ieguva pilsētas nosaukumu. Pusdienas laikā devāmies uz vecpilsētu, gida stāstījumā dzirdējām daudzus interesantus vēstures faktus gan par Krakovu, gan Poliju. Dienas noslēgumā apmeklējām Tirgus laukumu.

  Braucienā uz Poliju mēs baudījām poļu kolēģu sirsnību, viesmīlību, rūpes un guvām daudz pozitīvu emociju tālākam iestādes darbam. Viss bija teicami noorganizēts saskaņā ar vizītes programmu. Mūsu komanda ir emociju pilna un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem pedagogiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Polijas partnerības skolas koordinatorei Agneškai Kuharskai un viņas kolektīvam par laipno uzņemšanu, atsaucību, pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā

  Nataļja Kozireva

 • "Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!"

  Sakarā ar gripas karantīnu Daugavpilī, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” nolēma apvienot divus svētkus vienā pasākumā “Oliņ, boliņ, Lieldieniņ!”

  Otrdien, 03.aprīlī, savu iestudējumu „Lieldienas pasaka” demonstrēja grupas „Gudrīši” jaunie aktieri. Par godu Lieldienām, audzēkņi dziedāja dziesmiņas, dejoja, ripināja olas, spēlēja jautras rotaļās ar zaķiem un vistiņu. Bērni jau ir guvuši aktiermākslas pieredzi 3 gadu garumā, tāpēc viņi ļoti labi iztika bez sufliera palīdzības.

  Iestādes administrācija pateicas saviem audzēkņiem – aktieriem, pedagoģēm – režisoriem un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu: aktieru kostīmu izgatavošanu un patiesi neaizmirstām emocijām.

 • “Ābelītes” pedagogu projekta brauciens uz Grieķiju

  No š.g. 5.marta līdz 7.martam notika Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes jaunā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta "Ceļojums uz nākotnes kompetenci" partneru tikšanās Volosā, Grieķijā. Projektā, kuru koordinē Polijas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Agneška Kuharska, iesaistījušās skolas no deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm: Bulgārijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas. Tikšanās mērķis bija apgūt jaunas metodes darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

  Šis projekts ir unikāls ar to, ka soļus projekta īstenošanai partnervalstu dalībnieki izstrādā kopīgajās sanāksmēs diskusiju ceļā. Tikšanās noritēja siltā un labvēlīgā atmosfērā. Visi tikšanās dalībnieki izrādījās atsaucīgi, draudzīgi un emocionāli cilvēki, ieinteresēti projekta “Ceļojums uz nākotnes kompetenci” īstenošanā.

  Mobilitātes pirmajā dienā, ņemot vērā to, ka tā bija projekta dalībnieku pirmā tikšanās, lai iepazītu viens otru labāk, rādījām prezentācijas par savu iestādi, pilsētu un valsti. Pēc tam Grieķijas partnerības skolas koordinatore Apostolia Beka vadīja radošu interesantu aktivitāti ar vietējo bērnu dzejnieku un skolas audzēkņiem “Pieminekļu noslēpums partnervalstīs”.

  Otrajā dienā projekta koordinatore Agneška Kuharska sniedza detalizētu projekta analīzi, iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, prioritātēm, pienākumiem, veicamajiem uzdevumiem, aktualitātēm, popularizēšanas, vērtēšanas, ilgtspējas u.c. jautājumiem. Projekta dalībnieki vienojās par turpmāko mobilitāšu norises laiku, kā arī veicamajiem uzdevumiem. Nākamā tikšanās “Māksla, Mūzika un Rokdarbi” notiks aprīlī Polijā, kurā piedalīsies partnerības skolu administrācijas pārstāvji un skolotāji.

  Trešajā dienā mūs sagaidīja patīkams pārsteigums. Mēs devāmies braucienā uz Makrinitsu “Balkons Pelion”. Tikai 17 km no Volosas Pilijas kalnos atrodas šis tradicionālais kalnu ciematiņš… Kāpjot pa stāvajām ieliņām kalnā, pavērās brīnišķīgs skats uz Egejas jūru un Volosu. Ciematiņā ir saglabājušās tradicionālās dzīvojamās mājas. Bija iespēja iepazīt tās kultūru un sadzīvi. Iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir tūrisma pakalpojumi. Mūs Makrinitca pārsteidza ar savu klusumu un senlaicīgumu.

  Grieķu partneri, kā viesmīlīgi saimnieki, iepazīstināja mūs ar savas valsts tradīcijām, daudzveidīgo nacionālo virtuvi. Ēdieni tiek gatavoti sadarbībā ar audzēkņu vecākiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicās Grieķijas partnerības skolas koordinatorei Apostoliai Bekai un Volosas pilsētas mēram par laipno uzņemšanu, atsaucību un patīkamajiem brīžiem saulainajā Egejas jūras piekrastē, kā arī pārdomāto izglītojošo programmu un idejām, ko varēsim izmantot ne tikai savā darbā, bet arī dalīsimies pieredzē ar citiem pirmsskolas izglītības skolotājiem.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+” KA 2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Ceļojums uz nākotnes kompetenci” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītāja vietniece izglītības jomā un

  projekta koordinatore Latvijā

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Nordplus Junior projekta partneri viesojās “Ābelītē”

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Nordplus Junior starptautisko skolu partnerības projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school"/"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķi ir stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni, attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību, veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību un stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi. Projektā iesaistītas 3 valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija.

  Š.g. 19. – 22.februārī projekta partneri viesojās Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē. Notika pamatīgi sagatavošanās darbi, iestādes komanda cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski. Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un konkrētajā pirmsskolas iestādē. Kolēģi no Igaunijas un Lietuvas apmeklēja piecas runas rotaļnodarbības, vērojot bilingvālās metodikas iespējas, kurās viņus pozitīvi pārsteidza mūsu audzēkņu zināšanas un rotaļnodarbību norise kopumā. Paldies iestādes pedagoģēm, kuras uzdrošinājās un vadīja atklātās rotaļnodarbības!

  21.februārī visi projekta dalībnieki piedalījās svētkos “Masļeņica”, kur priecājās un lielījās gan lieli, gan mazi. Viesus izklaidēja Lācis, Ziemiņa, Pavasaris un “skomorohi”. Par godu svētkiem visi dziedāja. Pasākuma apmeklētājiem arī bija iespēja piedalīties jautrās tradicionālās rotaļās, tāpat arī savus spēkus dalībnieki pierādīja sacensībās. Svētku beigās tika organizēts svētku tirdziņš, kur visi mielojās ar „mazām saulītēm” – garšīgām pankūkām. Pēcpusdienas laikā tika organizētas pedagogu radošās darbnīcas. Meistarklases “Rotājumi no diegiem” un “Kvilinga pamati” organizēja grupas “Gudrīši” un grupas “Bitītes” skolotājas.

  Trešajā darbnīcā “Lelle ar noslēpumu” tika iegūtas iemaņas, gatavojot auduma lelli maisiņu glabāšanai. Grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotāja Gaļina Košlača iemācīja meistarklases dalībniekus sašūt lelli, izmantojot mājās atrodamus auduma gabaliņus. Tā bija tiešām fantastiska ideja dāvanai savām draudzenēm.

  “Grupas “Ezīši” darbnīca “Maģiskais foamirāns” paver plašas iespējas nodarbībām ar bērniem, izgatavojot modes aksesuārus, interjera dekoru. Materiāls ir tik silts, videi draudzīgs, nav asu smaku, neatstāj krāsu pēdas uz pirkstiem, kas ir galvenā prasība bērnu drošībā nodarbībās,” atzīmēja Lietuvas partneri.

  Meistarklases „Vienkārši un burvīgi šalles siešanas veidi" vadītāja pirmsskolas skolotāja Ināra Kolosova apkopojusi 10 aktuālākās 2018.gada pavasara tendences šallēm un lakatiem. Papildu tā bija iespēja enerģiski un praktiski pavadīt pusstundu kopā ar pārējiem meistarklases dalībniekiem radošā noskaņojumā, gūstot vērtīgas zināšanas par vēl vienu sievietes noslēpumu būt skaistai un modernai.

  Meistarklašu cikla beigās grupas “Kukulīši” pirmsskolas skolotāja Oļesja Ugoļova piedāvāja tuvāk iepazīties ar kanzaši tehnikā darinātiem rotājumiem. Varbūt kādam idejas bija pazīstamas, bet kopīga nodarbošanās apvienoja mūsu projekta komandu un palīdzēja atklāt pedagogos radošuma potenciālu.

  Protams, bez nopietnām nodarbībām un lekcijām apskatījām Daugavpili, apmeklējām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marko Rotko mākslas centru, kā arī bijām zinātkāres centrā “Zinoo” un “Latgales Zoodārzā”, jo visiem tā bija pirmā viesošanās Daugavpilī.

  22.februārī viesojāmies Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādē “Liesmiņa”. Iestādes audzēkņi sagatavoja siltu un sirsnīgu priekšnesumu, vadītāja vietniece Lolita Fiļipova pastāstīja projekta dalībniekiem par ekonomikas pamatiem pirmsskolas vecuma bērniem, dalījās pieredzē, kā vienkāršā un saprotamā valodā, rotaļu veidā bērniem paskaidrot, ko nozīmē alga, vajadzības, ģimenes budžets, ienākumi, izdevumi. “Ābelītes” administrācija pateicas “Liesmiņas” vadītājai Tamārai Kurpniecei un viņas kolektīvam par viesmīlību, atsaucību, sadarbību un aktīvu palīdzību Nordplus Junior projekta realizēšanā!

  Darbs projektā turpinās. Š.g. maija vidū plānojam apmeklēt Igaunijas pirmsskolas izglītības iestādi Kohtla-Jarvē. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece un projekta koordinatore

  Nataļja Kozireva

  t.65474792

 • Mazo sirsniņu diena

  "Mēs katrs esam eņģelis, tikai ar vienu spārnu. Un lidot varam, kad cieši apskaujam un apmīļojam mums līdzīgu būtni.” (Lučiano de Kreščenso)

  Februāra vidū ir Mazo sirsniņu diena. Izrādās, ka senos laikos cilvēki bijuši patiesi sirsnīgi, viņu sirsnība stiepusies līdz tālākai zvaigznei un dziļākai koka saknei. Kur gājuši senči, tur viss apkārt pārvērsties sirsniņās (pat koku lapas), satiktie cilvēki, dzīvā radība kļuvuši sirsnīgi.

  Š. g. 13. februāri, dienu pirms Valentīndienas, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas iestādē „Ābelītē” atzīmēja par Sirsniņu dienu vai Sirsnīgo dienu. Visiem mūsu audzēkņiem patīk zīmēt, aplicēt, locīt, krāsot sirsniņas, bet galvenais – tās dāvināt ar bučām, mīļiem vārdiem saviem mīļajiem cilvēkiem un draugiem. Svētku ietvaros mūzikas skolotājas Irinas Nurmuhametovas vadībā tika organizēta tematiskā rotaļnodarbība, kurā bērni daudz dziedāja un runāja par draudzību.

  Šī bija lieliska iespēja bērniem mācīties izteikt savas jūtas, draudzības apliecinājumus, kas ne vienmēr ir viegli. Bērni bija atvērti, draudzīgi un visi kā viens teica: „Šī diena viņiem vēl ilgi paliks atmiņā!” Radošo darbu foto ieskats.

 • Atvadīšanās ar zaļo skaistulīti!

  Cilvēces daudzo simbolu vidū ir kāds, kas katru gadu aizkustina miljoniem siržu. Tā ir Jaungada eglīte, kuras smarža, skaistums un miera pilnais laimes starojums piepilda dvēseles jau no agras bērnības un pavada visu mūžu. Katru gadu decembrī, tuvojoties saulgriežiem, eglīti uzstāda pilsētu laukumos, skolās, bērnudārzos, tā grezno skatlogus un darba vietas, to liek goda vietā ļaužu mājokļos. Eglīte pulcina ap sevi ģimeni, vienojot bērnus, vecākus un vecvecākus. Godinot eglīti, to rotājam ar krāšņām mantiņām, lentēm un spīguļiem un tās zaros iededzinām svecītes. Zem eglītes liekam mīļas dāvanas bērniem, tuviniekiem un draugiem. Tās godam skan pantiņi , virmo deju un rotaļu prieks. Eglīte Ziemassvētkos daudziem nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai rituālu vai svētku dekoru.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ir tradīcija ne tikai svinēt Ziemassvētkus, bet arī janvāra vidū atvadīties ar Ziemassvētku eglīti. Zālē bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus un dejoja karnevāla dēju. Visu to novērtēt bija ieradies arī Jaungada karaliene, kura pasākuma noslēgumā pie eglītes dāsni dalīja saldās balvas.

 • Ziemassvētku laiks "Ābelītē"

  Cienījamie “Ābelītes” audzēkņu vecāki un vecvecāki!

  Iestādes administrācija novēl Jums

  Gaišus Ziemassvētkus, kā arī laimīgu Jauno gadu un

  ielūdz Jūs pavadīt laiku kopā sirsnīgā Ziemassvētku gaisotnē,

  sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku "Adventes lasījumi" - 20.12.2017.

  un „Jaungada svētkos”:

  27. decembris, 9.10 - grupa "Kukulīši"

  27. decembris, 9.40 - grupa "Ezīši"

  22. decembris, 9.30 - grupa "Bitītes",

  21. decembris, 10.00 - grupa "Pūcītes"

  21. decembris, 16.00 - grupa "Gudrīši"

  patiesā cieņā, iestādes administrācija

 • “Gaidot Ziemassvētku brīnumu”.

  Ziemassvētki tuvojas un ir klāt pēdējais mirklis apgūt jaunas prasmes un sagatavot eglītes rotājumus un dāvanas saviem tuviniekiem! Iestājoties ziemai, ir sākušies darbi “Ābelītes” radošajās darbnīcās “Gaidot Ziemassvētku brīnumu”.

  Pirmā nodarbība sapulcināja diezgan daudz grupas “Pūcītes” audzēkņu vecāku. Kā katru gadu, arī šogad Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” ir izvirzījusi uzdevumu: vecāku un iestādes sadarbība ar jaunām, kreatīvām metodēm. Nodarbību ciklu atklāja pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena Grigorjeva. Pirmajā darbnīcā audzēkņu vecāki kopā ar saviem bērniem izgrieža papīra enģeļus un gatavoja Ziemassvētku rotājumus no dabas materiāla. Bija liels prieks redzēt vecāku neatlaidīgo darbošanos un prieku sejā. Pasākuma dalībnieki devās mājās priecīgi, apmierināti un ar domu – turpināt radošās darbnīcas nodarbības!

  Otrajā darbnīcā radoši strādāja iestādes darbinieki. Meistarklases “Ziemassvētku rotājumi no diegiem” organizēja grupas “Gudrīši” pirmsskolas skolotājas Marina Leitāne, Ilona Smirnija un grupas “Bitītes” pedagoģes Ludmila Atrahimoviča un Ļubova Trifanova. Varbūt, kaut kam ideja bija pazīstama, bet kopīga nodarbošanās apvieno kolektīvu un palīdz atklāt sevī radošuma potenciālu.

  Trešajā darbnīcā “Lelle ar noslēpumu” tika iegūtas iemaņas izgatavot auduma lelli maisiņu glabāšanai. Grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotāja Galina Košlača iemācīja meistarklases dalībniekus sašūt lelli, izmantojot mājās atrodamus auduma gabaliņus. Tā bija pa īstam fantastiska ideja dāvanai vecmāmiņām vai draudzenēm.

  “Ābelītes” administrācija pateicas savām pedagoģēm par radošām idejām un sirsnīgu atmosfēru meistarklašu laikā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  N. Kozireva

  t. 65474792

 • Kalkūnes pagasta bibliotēkā ciemojās “Ābelītes” mazie lasītāji

  Š. g. 28.novembrī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” sagatavošanas grupas “Gudrīši” audzēkņi ar savām pirmsskolas skolotājām pirmo reizi ciemojās Kalkūnes pagasta bibliotēkā. Bērniem bija patiešām neaizmirstams notikums. Bibliotēkā bērnus ļoti viesmīlīgi sagaidīja bibliotēkas vadītāja Tatjana Rosovska. Viņa izstāstīja bērniem par uzvedību bibliotēkas telpās, bibliotēkas darbu un bibliotekāra funkcijām tajā, kā arī iepazīstināja Gudrīšus ar bibliotēkas iedzīvotāju lelli Kiku Miku. Bērni ar lielu aizrautību piedalījās sarunā un centās atbildēt uz vadītājas T.Rosovskas uzdotajiem jautājumiem, ar interesi šķirstīja grāmatu lappuses un arī lasīja tās. Bibliotēkas vadītāja mazajiem lasītājiem bija sagatavojusi daudz pārsteigumu: radošu darbnīcu “Paņem līdzi savu Kiku Miku”, kurā bērni darināja papīra lelli ar tai pielīmētu bibliotēkas darba laiku, kā arī uzmanības aktīvitāti “Atrodi suni”. Katram Gudrītim par piemiņu no pirmā bibliotēkas apmeklējuma tika sagatavots vēl viens pārsteigums – salda dāvaniņa. “Ābelītes” administrācija pateicas Kalkūnes pagasta bibliotēkas vadītājai Tatjanai Rosovskai par interesanti sagatavoto uzņemšanu un sirsnīgu noskaņojumu! Uz tikšanos “Adventes lasījumos”!

  Foto ieskats: https://youtu.be/xOweqzCtpmM

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  N. Kozireva

  t. 65474792