Jaunumi

 • Pieredzes apmaiņas seminārs “Latviešu valodas mācības pirmsskolā”

  Š.g.15. oktobrī visiem pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem bija lieliska iespēja piedalīties seminārā „Latviešu valodas mācības pirmsskolā”. No Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes savā pieredzē dalījās pirmsskolas skolotāja Gaļina Košlača. Seminārā pedagogi novērtēja augstu profesionalitāti un aizrautīgo stāstījumu par to, kā un ko izmanto savās nodarbībās. Dalīšanās pieredzē ir vērtīgs ieguvums visiem skolotājiem, kuri piedalījās. Paldies skolotājai Gaļinai par atsaucību un vēlmi dalīties pieredzē.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Labdarības akcija “Atklāj putru ar “Herkuless””

  Putras mēnesī, oktobrī, “Herkuless”, “Paēdušai Latvijai” un “Top!” aicināja visus iedzīvotājus iesaistīties labdarības akcijā, lai iepazītu graudaugus, putras un palīdzētu ziedot produkciju pārtikas paku sagatavošanai. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes izglītojāmie iepazīst graudaugus, putras un iesaistās labdarības akcijā, sagādājot ziedojumu pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”. Labdarības akcija, ko rīko “Herkuless”, “Paēdušai Latvijai” un veikalu tīkls “top!”, iesniedzot savas mīļākās putras fotogrāfiju un īsu aprakstu par sastāvdaļām un to, kādēļ tieši šī recepte viņam ir īpaša, atbalsta labdarības – pārtikas banku “Paēdušai Latvijai. Par katru iesūtīto bildi "Rīgas dzirnavnieks" ziedos vienu kilogramu produkcijas labdarībai - pārtikas bankai "Paēdušai Latvijai". Arī katrs audzēknis pagatavoja putru, to izgreznoja un veidoja aprakstu. Tādā veidā katrs foto dāvā 1kg “Rīgas Dzirnavnieka” produkcijas labdarībai. Mums ir patiess prieks piedalīties šajā labdarības kampaņā, kas palīdzēs bagātināt pārtikas pakas. Nozīme ir ikvienam produktam, taču tieši graudaugi noder ikvienā virtuvē, tie ir uzturvielām bagāti un pielietojami dažādos veidos.

  Foto atskaite fb grupā.

  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Bērnudārzā “Ābelītē” ciemojās Cūkmens

  Ceturtdien, 14.oktobrī, pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” piecgadīgoPūcīšugrupā ciemojās Cūkmens. Pateicoties skolotājam Ludmilai Atrahimovičai un Gaļinai Košlačai iniciatīvai mācību gada sākumā pieteikties AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammai pirmsskolām “Cūkmena detektīvi”, bērni izzinās dabas vērtību. Ekoprogrammas mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiemCūkmena detektīviem. Cūkmens svinīgi pasniedza izglītojošus materiālus: grāmatas, spēli, karti u.c., lai pirmajā gadā izzinātu ekoprogrammas četras tēmas: “Meža netīrie noslēpumi”, “Cūkmenam pa pēdām”, “Mežs rotaļlietu kastē”, “Audzēsim skābekli!”.Bērni Cūkmenu gaidīs atkal pavasarī, lai kopīgi pārrunātu apgūtās tēmas. Pēc tikšanās bērni ar prieku iepazinās ar dāvinātajiem materiāliem.

  Foto atskaite fb grupā.https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • „Ābelīte” svin latviešu valodas dienu!

  Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, 15.oktobrī, atzīmē Valsts valodas dienu. Viena no valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtībām irvaloda. Mums tā irlatviešu valoda. Lai īpaši godātulatviešu valoduĀbelītes izglītojamie ar interesi un prieku ķeras pie interesantiem darbiņiem. Tika iepazīta un atainota valoda dažādos darbības veidos – rotaļās, dziesmās, aplikācijās, zīmējumos, rokdarbos. Pasākuma gaitā pedagogi rosināja bērnus kopt un cienīt valodu, daudz lasīt un nepiesārņot to ar sliktiem vai aizgūtiem vārdiem. Latviešu valodas veltītā pasākuma visus uzdevumus bērni veica ar prieku. Paldies visiem pedagogiem par pasākuma tapšanu.

  Foto atskaite fb grupā.

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Mēs lepojamies!

  2021.gadā 1.oktobrī svinīgā pasākumā Daugavpils kultūras pilī tika ieskandināta Skolotāju diena.

  No Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes tika virzīta skolotāja Oļesja Ugoļova par radošu pieeju un prasmi veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību pirmsskolas dzīvē. Skolotāja Olesja mūsu iestadē strāda no 2008.gada. Skolotāja, kura par īpašu nozīmīgu ieguldījumu aizvadītājā gadā guvusi ka kolēģu, tā vecāku atzinību.

  Ka arī tehniskais darbinieks Svetlana Prekele guva atzinību no kolēģu puses par aktīvu piedalīšanos visos iestādes organizētajos pasākumos, iestādes prestiža saglabāšanu un sirsnīgu attieksmi pret saviem kolēģiem! Svetlana strādā mūsu pirmskolā jau 7 gadus. Paldies par atbildīgo darbu!

  Skolotāju dienai veltītajā pasākumā izskanēja daudzi pateicības vārdi par milzīgo ieguldīto darbu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.

  Ikvienam pedagogam un iestādes darbiniekam gribam novēlēt, lai izturība un pacietība vienmēr iet roku rokā, lai izdodas īstenot idejas un ieceres!

  Foto atskaite fb grupā.

  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792

 • Rudens saulgrieži pirmsskolā „Ābelīte”

  Ievērojot Latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē, 2021.gada 30. septembrī, tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Ar dziesmām, rotaļām un jautru tirgošanos pirmsskolā “Ābelīte” aizvadīta Miķeļdiena.

  Visu septembra mēnesi bērni kopā ar pedagogiem darbojas, izzina, izpēta, mācās, izdzied dziesmas un iet rotaļās par rudens un rudens ražas tēmu, par to – kas izaug mūsu dārziņos. Gatavojoties ražas svētkiem, grupas savos mazdārziņos novāca ražu, kuru apskatīt bija ieradies pats Miķelis un Pelīte. Abi iepriecināja bērnus ar dziesmām un rotaļām. Priekš tirgošanās vecāki ar bērniem bija sagatavojuši veselīgus našķus un rotas.

  Pirmsskolas audzēkņi, atbilstoši savam vecumam un darbojoties kopā ar skolotājām sagaidīja Miķeļdienu, pētīja rudens pazīmes, noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē arī par ražas svētkiem.Visi jautri gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par rudens veltēm, arī par pašu Miķelīti. Pēc tam pirmsskolas rotaļu laukumā bērni ar krītiņiem uz asfalta zīmēja rudens ražu, bērni apdziedāja un aprotaļāja dārzeņus. Lai nākamgad mums būtu laba raža un veselība, audzēkņi ar skolotājām veidoja Jumja zīmi no dažādām dabas veltēm.

  Laiks pagāja nemanot, un pašu ceptās smalkmaizītes zeltaini brūnas un kārdinošas iepriecināja bērnus pēc čaklās darbošanās.

  Paldies visiem vecākiem par ieguldīto darbu tirdziņa preču sagatavošanā.

  Paldies “Ābelītes” darbiniekiem par pasākuma organizēšanu!

  Gaidīsim Miķeli atkal nākamgad!

  Foto atskaite FB grupā.

  https://www.facebook.com/groups/265333148649415

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece

  Anita Verbicka

  t.65474792

 • Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas «Ābelīte» bērniem iemīlēt grāmatas palīdzēs bibliotēka.

  Klāt rudens! Skan bērnu balsis, pāri visam līst smieklu mākonīši, gaisā virmo zinātkāre. Priecīgā noskaņojumā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes čaklā grupiņa „Gudrīši” priecē ar iesaistīšanos aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā – lasītveicināšanas programmā „Bērnu žūrija 2021” Māju, kur dzīvo grāmatas, pirmsskolas audzēkņi pagaidām aplūko virtuālajā vidē. Paldies par sadarbību Kalkūnes bibliotēkai!

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece

  A. Verbicka

  t. 65474792